Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Vi i Sporveien jobber med å sikre at ingen andre kan drive kollektivtrafikken i Oslo mer profesjonelt, mer effektivt, og med høyere kvalitet enn oss, uansett enhet eller avdeling. Dette krever at vi har de rette ressursene på rett sted, til rett tid, og at alle har muligheten til videre utvikling.
 

Sporveien er på en kontinuerlig reise for å utvikle fremtidens kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Vår ambisjon er å være den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk, og dette stiller store krav til oss som organisasjon. Skal vi nå våre ambisjoner må vi sørge for at vi tar i bruk og utvikler den kompetansen og kunnskapen som Sporveien i dag besitter på best mulig måte, samt evner å tiltrekke oss kritisk kompetanse utenfra.

 

God ledelse og engasjerte medarbeidere

For å lykkes med dette er god ledelse og engasjerte medarbeidere, helt avgjørende. Sporveien setter personlig og faglig utvikling høyt, og ønsker å stimulere til nytenkning og tilby flere alternative karriereveier for våre medarbeidere.

Det er viktig for oss at våre ansatte har mulighet til å oppdatere og utvikle seg faglig. Kompetansesenteret i Sporveien tilbyr en rekke fagtekniske kurs, både klasseromsundervisning og e-læringskurs.

Sporveien har et opplærings- og utviklingsfond, hvor enkeltindivider og grupper kan søke om støtte til utviklings-/opplæringstiltak. Vi tilbyr også stipend til hel- eller delfinanisering av kurs eller annet som bidrar til utvikling av kompetanse som er av verdi for Sporveien.

 


Gode ledere som utøver lederrollen i tråd med Sporveiens strategi, verdier og ønsket kultur er viktig for oss. For å sikre god lederstøtte tilbys det både lederprogrammer og kurs for ledere i tillegg til coaching og veiledning til ledere som har ønske om dette.


Sporveien anerkjenner også at det kan være utfordrende å starte som ny leder, både for de som kommer utenfra og for de som blir løftet opp fra andre stillinger i konsernet. Derfor har vi et utviklingsprogram som retter seg direkte mot nye ledere, for å hjelpe de med å utvikle og styrke "verktøyene de har i sin lederkasse".

Vi har som mål å øke tryggheten i lederrollen, og tydeliggjøre hva som er forventet av ledere i Sporveien. Lederne skal utvikle gode og praktiske verktøy og få trening i det å utvikle egne medarbeidere. Det dreier seg primært om bevisstgjøring av lederrollen og utvikling av lederkompetanse, med fokus på kommunikasjon og samhandling.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter