Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Vi er stadig på jakt etter gode førere til trikk og T-bane, primært deltid helg, og ansetter nye førere flere ganger per år. Rekruttering til heltidsstilling skjer som regel internt.Som deltidsansatt jobber du i en turnus med 2 helger på og 1 helg av eller annenhver helg. Stillingen er ca. en 20-30 % stilling og kan vanskelig kombineres med annet fulltidsarbeid. Derfor passer disse stillingen spesielt godt til studenter og freelancere som ønsker en godt betalt og meningsfull deltidsjobb.

 

Hvilke formelle krav er det til stillingen?

I tillegg til personlig egnethet og egenskaper for stillingen, er det blant annet dette:

Trikken:

 • Du har fylt 20 år innen du tiltrer som føreraspirant
 • Førerkort klasse B
 • Du har gjennomført videregående skole. Realkompetanse kan kompensere for ikke gjennomført utdannelse
 • Arbeidserfaring fra direkte kundekontakt
 • Du har god helse og godt fargesyn, og må bli helsegodkjent i henhold til Statens jernbanetilsyns helseforskrift
 • Du snakker og skriver flytende norsk
 • Du kan forstå og kommunisere på engelsk

 


Egenskaper for en trikkefører:

Du takler stress og håndterer uventede situasjoner på en rolig måte. Som trikkefører må du også klare å holde oversikten i et tidvis uoversiktlig bybilde, prioritere og alltid sette sikkerheten først. Som fører er du vårt ansikt utad og har derfor et ansvar ovenfor våre kunder. Derfor er du serviceinnstilt, løsningsorientert og trives med mennesker rundt deg.

Du må kjenne deg igjen i våre verdier som er pålitelig, engasjert og samhandlende. Som fører er du vårt ansikt utad og det er derfor viktig at du er kundeorientert, ansvarsbevisst, punktlig og viser gode holdninger og god atferd.


Egenskaper for en T-banefører:

For mer informasjon om hva som skal til for å bli T-banefører ta en titt her: Rekruttering til T-baneførerstillinger våren 2021

 

Er dette deg?

Søk på en av våre ledige stillinger her!

 


"Jeg synes det er gøy å kjøre trikk. Tiden går veldig fort uten at jeg trenger å følge med på klokka. Arbeidsmiljøet er noe jeg liker å skryte av på jobben min."

Møt trikkefører Homera Hameed her 


Ofte stilte spørsmål om

 • Søknadsprosess og krav
 • Utdanning
 • Arbeidstid
 • Lønn
 • Uniform

Spørsmål om søknadsprosessen:

Søknadsfristen har gått ut. Kan jeg allikevel søke?
Nei, vi behandler ikke søknader utenom søknadsfrister, dette da vi mottar svært mange søknader på disse stillingene.

Hvordan foregår uttaket av føreraspiranter?
Kandidater som vurderes aktuelle etter gjennomgang av søknad og CV vil bli tilsendt personlighetstest og evnetester som måler reaksjonsevne, konsentrasjonsevne, simultankapasitet og norskkunnskaper. Har du tilfredsstillende skåre på evnetestene vil du bli invitert til en grupperekrutteringsdag. I forkant av dette vil du bli tilsendt en del informasjon om Sporveien og stillingen som vi forventer at du setter deg inn i. På rekrutteringsdagen vil du delta i ulike individuelle- og gruppeoppgaver, samt gjennomføre et speedintervju med en av våre rekrutteringskonsulenter. Dersom du etter rekrutteringsdagen er aktuell for videre prosess, vil du bli innkalt til et dybdeintervju med gjennomgang av personlighetstest. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS og alle som får tilbud om stilling må først helsemessiggodkjennes av vår bedriftshelsetjeneste i henhold til kravene i Statens jernbanetilsyns helseforskrift.

Vi gjør oppmerksom på at kommunikasjon vil foregå på e-post. Det ventes stor pågang av søkere og kan derfor være noe saksbehandlingstid. Søknader vil bli behandlet fortløpende, og du kan bli kontaktet før søknadsfristen utløper.

Hva betyr det at jeg må være helsegodkjent for å bli ansatt?
Helsetesten går i hovedsak ut på å undersøke at du har normal god helse, fravær av kroniske sykdommer, godt syn og hørsel. Helsetesten gjennomføres av vår bedriftshelsetjeneste (helseundersøkelse og godkjenning) og de forholder seg til Statens jernbanetilsyns helseforskrift.


Spørsmål om utdanning som t-bane og trikkefører:

Hvordan er undervisningen lagt opp?

For å bli fører må du gjennom vår ansettelsesprosess, samt gjennomgå og bestå et tre måneders opplæringskurs.

Som regel foregår kurset på kveldstid (unntatt kurs om sommeren) fra ca. kl 16.00- 22.00 mandag- fredag. 

I periodene der det er praksis (dvs. øvelsekjøring) jobber du i turnus der du følger instruktørens turnusplan. 
Dette innebærer at du i disse periodene må jobbe morgen / dag / kveld.

Utdanningen består av både teori, praktiske øvelser, samt flere muntlige og skriftlige eksamener som må bestås. I praksisperioden jobbes det turnus.

Togføreraspirantene blir fortløpende vurdert gjennom utdanningsperioden, og er avgjørende for om man kan gå opp til de ulike eksamenene. Bestått eksamen er en forutsetning for å bli ansatt som fører.

Får jeg betalt utdanningen?
Ja, du får lønn i opplæringsperioden.

Hvor lang er utdanningen?
Ca. 10-11 uker. 

Er utdanningen fulltid?
Ja, utdanningen er fulltid og det kan ikke forventes å få fri i utdanningsperioden.

Kan jeg jobbe ved siden av utdanningen?
Nei, det anbefales ikke da utdanningen kan være krevende og når du er ute i praksisperiode jobber du turnus.

Når starter utdanningen?
Vi setter opp utdanningskull fortløpende med de som er tatt ut til føreraspiranter.

Hva skjer hvis jeg ikke består en eksamen / test?
Dersom du ikke skulle bestå en eksamen / test vil din instruktør foreta en vurdering om denne kan tas på nytt eller ikke.  Dette begrunnes i hvor stor / antall / grad av feil som er årsaken til at du ikke bestod. Dersom man på nytt ikke består må man avslutte kurset.


Spørsmål om arbeidstid for t-bane og trikkefører:

Hvordan er arbeidstiden?
Som fører jobber man i turnus, og det er litt forskjell på om man er deltidsansatt eller heltidsansatt:

Som deltidsansatt tjenestegjør du på lørdager og søndager – 2 helger med arbeid, og 1 helg fri eller annenhver helg. For T-baneførerne er det minimum 4 ukers plikttjeneste i sommerferien de første 10 årene man er ansatt. I tillegg er det mulig å søke noen ekstravakter i måneden. Ekstravakter gis kun ved behov.

Som heltidsansatt jobber du i en fast 6-ukers turnus. I denne perioden er det forskjellige typer tjenester fra morgen til kveld i en strukturert form. Tidligste morgentjeneste pr i dag begynner ca. kl. 04.00, og seneste kveldstjeneste slutter ca. kl. 02.00. Det er i løpet av seks helger, to arbeidshelger med jobb både lørdag og søndag.

Endringer i turnus kan forekomme.


Spørsmål om lønn:

Hva tjener en trikke- eller T-banefører?
Stillingen lønnes i lønnstrinnskala 10-15 (for tiden kr. 443,842 – 463,842 i fulltidsstilling) + turnustillegg. Under kursperioden vil lønn være tre lønnstrinn lavere.


Hvilket lønnstrinn du får avhenger av lønnsansiennitet, som beregnes ut fra all dokumentert arbeidspraksis du har hatt fra fylte 18 år - dersom arbeidsmengden har vært 15 timer eller mer per uke. I tillegg tas militærtjeneste (i Norge), lærlingtid og om du har vært selvstendig næringsdrivende (ved utskrift fra Brønnøysundregisteret) med i beregningen.


Spørsmål om uniform:

Må jeg bruke uniform?
Ja, som fører i Sporveien Oslo må du følge vårt reglement når det gjelder bruk av uniform.  Alle nyansatte vil få tildelt uniform i løpet av kursperioden og vil få opplæring i  vårt reglement knyttet til bruk.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter