Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Vi er stadig på jakt etter nye førere til trikk og T-bane og utlysning skjer normalt 4 ganger ila et år. Kursstart er som oftest januar – april – juni – september, med stillingsutlysning 2-3 måneder i forkant.


  

Som deltidsansatt helg jobber du i en turnus med to helger på og en helg av. Stillingen utgjør ca 30 % stilling som kan vanskelig kombineres med annet fulltidsarbeid. Derfor passer disse stillingen spesielt godt til studenter og freelancere som ønsker en godt betalt og meningsfull deltidsjobb.

 

Søk på en av våre ledige stillinger her!

 

 

 

Hvilke formelle krav er det til stillingen?

Personlig egnethet og personlige egenskaper vektlegges for stillingen, men det også andre krav man må oppfylle:

Trikkefører:

 • Du har fylt 20 år innen du tiltrer som føreraspirant
 • Førerkort klasse B
 • Du har gjennomført og bestått videregående skole.
 • Erfaring med å jobbe turnus
 • Bestå helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste i henhold til krav til helse i kravforskriften, inkludert god hørsel og godt fargesyn
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er et krav samt at du kan forstå og kommunisere på engelsk

Egenskaper for en trikkefører:

 • Evner å prioritere sikkerhet ved å like rutiner, detaljer og regler
 • Bevarer roen under press og har erfaring med det fra tidligere
 • Trives svært godt i eget selskap og takler lite tilbakemelding
 • Er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Er punktlig og presis

Du må kjenne deg igjen i våre verdier som er pålitelig, engasjert og samhandlende. Som fører er du vårt ansikt utad og det er derfor viktig at du er kundeorientert, ansvarsbevisst, punktlig og viser gode holdninger og god atferd.

 


T-banefører:

 • Du har fylt 21 år innen du tiltrer som føreraspirant
 • Vi ser gjerne at du har førerkort klasse B
 • Arbeidserfaring tilsvarende 2 år (dersom deltid) og 5 år (dersom heltid). Attester må lastes opp sammen med din CV og søknad innen søknadsfristen.
 • Erfaring med turnus er en fordel
 • Du har gjennomført og bestått videregående skole.
 • Bestå helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste i henhold til krav til helse i kravforskriften, inkludert god hørsel og godt fargesyn
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er et krav samt at du kan forstå og kommunisere på engelsk

Egenskaper for en T-banefører:

 • Evner å prioritere sikkerhet
 • Trives med rutiner og regler
 • Bevarer roen under press
 • Trives svært godt i eget selskap
 • Er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Er punktlig og presis

 

Er dette deg? 

Søk på en av våre ledige stillinger her!


Ofte stilte spørsmål om

 • Søknadsprosess og krav
 • Utdanning
 • Arbeidstid
 • Lønn
 • Uniform

Spørsmål om søknadsprosessen:

Søknadsfristen har gått ut. Kan jeg allikevel søke?
Nei, vi behandler ikke søknader utenom søknadsfrister, dette da vi mottar svært mange søknader på disse stillingene.

 

Hvordan foregår uttaket av føreraspiranter?
Kandidater som vurderes aktuelle etter gjennomgang av søknad og CV vil bli tilsendt evnetester som måler reaksjonsevne, konsentrasjonsevne, simultankapasitet og norskkunnskaper samt en personlighetstest.

Har du tilfredsstillende skåre på evnetestene vil du bli invitert til et videointervju. Aktuelle kandidater tas deretter videre til en grupperekrutteringsdag. I forkant av dette vil du bli tilsendt en del informasjon om Sporveien og stillingen som vi forventer at du setter deg inn i. På rekrutteringsdagen vil du delta i ulike individuelle- og gruppeoppgaver, samt gjennomføre et speedintervju med en av våre rekrutteringskonsulenter.

Dersom du etter rekrutteringsdagen er aktuell for videre prosess, vil du bli innkalt til et dybdeintervju med gjennomgang av personlighetstest. Denne gjennomgangen vil være sammen meden rekrutteringskonsulent, en seksjonsleder samt en representant fra de tillitsvalgte.

Kandidater som tas videre etter dybdeintervju inviteres til helsekontroll og bakgrunnssjekk. Bakgrunnssjekken gjennomfører av et eksternt firma som heter Semac.Går man videre etter bakgrunnssjekk og helsekontroll vil man bli tilbudt stilling på neste aspirantkurs.

Vi gjør oppmerksom på at kommunikasjon vil foregå på e-post eller sms. Det ventes stor pågang av søkere og kan derfor være noe saksbehandlingstid. Søknader vil bli behandlet fortløpende, og du kan bli kontaktet før søknadsfristen utløper.

 

Hva betyr det at jeg må være helsegodkjent for å bli ansatt?
Helsetesten går i hovedsak ut på å undersøke at du har normal god helse, fravær av kroniske sykdommer, godt syn og hørsel. Helsetesten gjennomføres av vår bedriftshelsetjeneste (helseundersøkelse og godkjenning) og de forholder seg til Statens jernbanetilsyns helseforskrift.

                               


"Jeg synes det er gøy å kjøre trikk. Tiden går veldig fort uten at jeg trenger å følge med på klokka. Arbeidsmiljøet er noe jeg liker å skryte av på jobben min." – Trikkefører Homera Hameed.

Møt trikkefører Homera Hameed her 

"Selve jobben, det å kjøre t-banen, liker jeg veldig godt. Og det føles bra å gjøre noe samfunnsnyttig, og noe som er bra for klima og miljø. En annen viktig grunn til at jeg trives er det gode arbeidsmiljøet. Det er positivt og inkluderende". – T-banefører Ann Iren Berge.


Møt T-banefører Ann Iren Berge her

Spørsmål om utdanning som t-bane og trikkefører:

Hvordan er undervisningen lagt opp?
For å bli fører må du gjennom vår ansettelsesprosess, samt gjennomgå og bestå et tre måneders opplæringskurs.

Som regel foregår kurset på kveldstid (unntatt kurs om sommeren) fra ca. kl 16.00- 22.00 mandag- fredag. Har du fått jobb som fører på heltid vil kurset også ofte være på dagtid. 

I periodene der det er praksis (dvs. øvelsekjøring) jobber du i turnus der du følger instruktørens turnusplan.

Dette innebærer at du i disse periodene må jobbe morgen / dag / kveld.

Utdanningen består av både teori, praktiske øvelser, samt flere muntlige og skriftlige eksamener som må bestås. I praksisperioden jobbes det turnus.

Togføreraspirantene blir fortløpende vurdert gjennom utdanningsperioden, og er avgjørende for om man kan gå opp til de ulike eksamenene. Bestått eksamen er en forutsetning for å bli ansatt som fører.

 

Får jeg betalt utdanningen?
Ja, du får lønn i opplæringsperioden.

 

Hvor lang er utdanningen?
Trikken ca 10 uker // T-banen ca 12 uker.

 

Er utdanningen fulltid?
Ja, utdanningen er fulltid og det kan ikke forventes å få fri i utdanningsperioden.

 

Kan jeg jobbe ved siden av utdanningen?
Nei, det anbefales ikke da utdanningen kan være krevende og når du er ute i praksisperiode jobber du turnus.

 

Når starter utdanningen?
Vi setter opp utdanningskull fortløpende med de som er tatt ut til føreraspiranter.

 

Hva skjer hvis jeg ikke består en eksamen / test?
Dersom du ikke skulle bestå en eksamen / test vil din instruktør foreta en vurdering om denne kan tas på nytt eller ikke.

Dette begrunnes i hvor stor / antall / grad av feil som er årsaken til at du ikke bestod. Dersom man på nytt ikke består må man avslutte kurset.


Spørsmål om arbeidstid for t-bane og trikkefører:

Hvordan er arbeidstiden?
Som fører jobber man i turnus, og det er litt forskjell på om man er deltidsansatt eller heltidsansatt:

 • Som deltidsansatt tjenestegjør du på lørdager og søndager – 2 helger med arbeid, og 1 helg fri eller annenhver helg. For T-baneførerne er det minimum 4 ukers plikttjeneste i sommerferien de første 8 årene man er ansatt. I tillegg er det mulig å søke noen ekstravakter i måneden. Ekstravakter gis kun ved behov.
 • Som heltidsansatt jobber du i en fast 6-ukers turnus. I denne perioden er det forskjellige typer tjenester fra morgen til kveld i en strukturert form. Tidligste morgentjeneste pr i dag begynner ca. kl. 04.00, og seneste kveldstjeneste slutter ca. kl. 02.00. Det er i løpet av seks helger, to arbeidshelger med jobb både lørdag og søndag.

Endringer i turnus kan forekomme.


Spørsmål om lønn:

Hva tjener en trikke- eller T-banefører?
Stillingen lønnes i lønnstrinnskala 10-15 (for tiden kr. 462,342 – 482,342 i fulltidsstilling) + turnustillegg. 

Hvilket lønnstrinn du får avhenger av din lønnsansiennitet, Denne beregnes ut fra all dokumentert arbeidspraksis du har hatt fra fylte 18 år - dersom arbeidsmengden har vært 15 timer eller mer per uke. I tillegg tas militærtjeneste (i Norge), lærlingtid og om du har vært selvstendig næringsdrivende (ved utskrift fra Brønnøysundregisteret) med i beregningen.


Spørsmål om uniform:

Må jeg bruke uniform?
Ja, som fører i Sporveien Oslo må du følge vårt reglement når det gjelder bruk av uniform. Alle nyansatte vil få tildelt uniform i løpet av kursperioden og vil få opplæring i vårt reglement knyttet til bruk.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter