Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Vil du ha en trygg og fremtidsorientert jobb? Her kan du lese mer om hvordan det er å være T-banefører og hva som skal til for å komme gjennom nåløyet. 

 
T-baneorer-Ellinor-Marie-Caspersen-SPV-06262- Foto_Ronny_Boysen v2.JPG .JPG


Hvert år er det nærmere 2000 søkere som ønsker å bli T-baneførere. Det er vi utrolig glade og takknemlige for! Denne gangen tror vi det er enda flere enn normalt som er interessert, på grunn av usikkerhet i arbeidsmarkedet for mange bransjer.

På denne siden får du mer informasjon, men også innspill på hvordan tenke igjennom din søknad og kandidatur.

 

Hvordan er arbeidshverdagen som T-banefører 


Utdanning for å bli T-banefører
De som kommer seg gjennom hele rekrutteringsprosessen, får tilbud om å delta på aspirantkurset. For å starte i selve jobben, må hele utdanningen med alle deleksamener bestås. Utdanningen består av 12 uker med kurs på fulltid og er lønnet. Av sikkerhetsmessige hensyn kan ikke arbeidet kombineres med en annen 100% stilling, da man må være opplagt og uthvilt. 

I kurset blir det samlinger, forelesninger, egenstudier, simulatorkjøring og mye testkjøring. En egen jobbinstruktør er alltid medog du får veiledning og støtte hele veien. Kurset er intensivt, men også givende og sosialt.    

Arbeidssted vil være på våre ut- og innkjøringsstasjoner, mens opplæringen avholdes på Tøyen. 

Vårens to aspirantkurs starter 15. mars og 31. mai, og gjennomføres på dagtid.  

 

Turnus og arbeidstid  
Turnus er tariffbestemt. De første to årene som T-banefører vil ca. 50-60% av vaktene være tidligvakter med oppstart kl0400De passer altså for morgenfugler, eller for de som bestemmer seg for å se på det positive med slike tidlige vakter. 

Det er også viktig å understreke at turnus innebærer at du får vakter når venner og familie har fri. T-banen går omtrent hele tiden – slik som søndager, julehøytid, nyttårsaften, 17. mai, før folk flest har stått opp og etter de har lagt seg. Våre 500 førere må forholde seg til sin vaktplan, og i vår ordning har vi dessverre ikke mye fleksibilitet til å velge vakter, eller velge bort vakter. Det er seks ulike oppmøtesteder rundt i byen, slik at dfet varierer hvor du starter vakten din.  

Når det er sagt, så er det mange av våre førere som nettopp liker det å kunne ha fri på andre tiden enn folk flest, og som ser en del positive sider ved en slik fastlagt turnus også.  

Lønn
Stillingen lønnes i.ht. lønnstrinnskala 10-15 (kr. 429,452 - 449,542) avhengig av ansiennitet. I tillegg tilkommer 40% tillegg for turnus mellom kl 1700-0600. Under opplæringsperioden vil lønn være 2-3 lønnstrinn lavere.

   

Søknadsprosess


Hvordan søker jeg og hva skal jeg ta med?
Du søker ved å lage en profil i vårt rekrutteringssystem, og laste opp CV og søknad.

I tillegg må du laste opp vitnemål fra videregående skole, samt attester fra tidligere og nåværende arbeidsgiver. Vi kommer dessverre kun til å vurdere de som har minst fem års yrkeserfaring, og som har lastet opp attester som dokumenterer dette. Dersom du har jobbet mye deltid, eller har hull og opphold i CV’en din – anbefaler vi at du skriver kort om det i søknaden. På den måten er det lett for oss å forstå om du har tilstrekkelig erfaring.

 

Søknadsfristen er 04.01.2021

Søk her

 

Vi ser frem til å lese søknaden din – og treffe nye hverdagshelter!

 

Kravene for å være en kvalifisert søker
På grunn av sikkerhetsaspektet er det krevende å komme gjennom nåløyet for å bli T-banefører. Ikke alle er komfortable med å håndtere en nødsituasjon – som f.eks. å evakuere reisende fra tog i sentrumstunellen (det skjer heldigvis ikke så ofte). Ansvaret man har fordrer en stabil og rolig fremtoning og at man har reflektert over hva en slik stilling innebærer.

Tidlig i rekrutteringsprosessen tester vi noen av tingene som må være på plass, slik som konsentrasjonsevne og reaksjonsevne. I tillegg fremgår det i annonsen at du må ha arbeidserfaring som tilsvarer fem års fulltidsstilling. Vi tror at erfaring som arbeidstaker i et miljø hvor man er en del av et større arbeidsfellesskap – gjør at man kjenner seg selv i møte med regler, forventinger, plikter og hvordan møte publikum og kolleger. Vi prioriterer derfor de som har slik yrkeserfaring.

Sporveien har et mangfold av ansatte og kolleger fra mange ulike miljø og land. I førerstillinger setter vi likevel høye krav til ferdigheter i norsk språk. Årsak er å redusere misforståelser og feilkommunikasjon i potensielle kritiske hendelser. Ett viktig moment her er ikke bare at man selv skal oppfatte hva som skal gjøres – men hvordan andre oppfatter din kommunikasjon og beskjeder på samband i møte med ledere og publikum i vognen.

 

Rekrutteringsprosessen
Når søknadsfristen er ute, vil de som tilfredsstiller krav til skole og arbeidserfaring, få tilsendt tester som måler viktige evner som simultankapasitet, reaksjonsevne osv. De beste fra testresultatene går videre til Lydintervju. Og til slutt står vi igjen med ca. 10 kandidater pr. kull som mottar tilbud.

Her følger en oversikt over stegene i rekrutteringsprosessen og de gjeldende datoene:

 

Utsending av tester
Sporveiens frist: 7. januar
Kandidaters svarfrist: 10. januar

Utsending av lydintervju
Sporveiens frist: 12. januar
Kandidaters svarfrist: 14. januar

Invitasjon til digitalt infomøte og intervju 
Sporveiens frist: 22 januar
Kandidaters svarfrist: Blir annonsert på et senere tidspukt. 

Digitalt infomøte 
Sporveiens frist: Blir annonsert på et senere tidspunkt. 
Kandidaters svarfrist: Blir annonsert på et senere tidspukt. 

Intervju
Sporveiens frist: Blir annonsert på et senere tidspunkt. 
Kandidaters svarfrist: Blir annonsert på et senere tidspunkt. 

Bakgrunnssjekk/ helsekontroll /referanser
Sporveiens frist: Blir annonsert på et senere tidspunkt. 
Kandidaters svarfrist: Blir annonsert på et senere tidspunkt. 

  

Spørsmål
Spørsmål knyttet til rekrutteringsprosessen sendes til rekruttering@sporveien.com.

 

Smittevern i rekrutteringsprosessen
Vi følger smittevernreglene nasjonalt og til Oslo Kommune. Det blir løpende vurdert hvordan vår rekrutteringsprosess kan være tilrettelagt de gjeldende reglene, og pr. i dag forsøker vi å gjennomføre så mye som mulig digitalt. Denne gangen vil «rekrutteringsdagen» utgå grunnet smittevern. I stedet vil det bli informasjonsmøte via Teams for de kandidater som går videre etter lydintervju. 

 

Arbeidsmiljø


Jobben som T-banefører er selvstendig og man sitter alene i førerrommet. Allikevel er det et godt og kollegialt samhold. Har du en interesse du ønsker å dyrke sammen med andre etter jobb, så har vi antakelig allerede et lag for det!

Les mer om hva T-baneførere sier om sin jobb:

 

Møt Sobia

Selv om hver dag på jobb i utgangspunktet består av det samme, føler jeg at ingen dag blir helt lik da nye utfordringer stadig oppstår - både store og små. Dette fører til at jeg lærer nye ting hver dag, og dette igjen gjør meg til en bedre T-banefører. Jeg trives godt som T-banefører og på jobben generelt av flere grunner. Først og fremst trives jeg godt med de oppgavene stillingen innebærer. Ved siden av dette trives jeg også godt med mange flinke og dyktige kollegaer.

Andre ting som er en stor motivator for meg er viktigheten av jobben i samfunnet generelt, også med tanke på klima og miljø.

 

Møt Torill

Primæroppgaven min er å frakte de reisende fra A til B, og for å klare det må man som T-banefører være på riktig sted til riktig tid. Vi førere får tildelt vakter som forteller oss når tid og hvilke linjer vi skal kjøre, hvor vi skal møte og hvor lenge vi skal kjøre. 

Som godt voksen hadde jeg et sterkt ønske om å begynne som T-banefører. Jeg føler meg derfor heldig som har blitt plukket ut for å gjøre denne jobben. Ingenting er bedre enn å glede seg til å gå på jobb, og slik har jeg det. Det er en veldig fin måte å se vår kjære by på, for ikke å snakke om alle naturopplevelsene man får i løpet av en dag.

 


Egner du deg? Ta denne enkle "testen"!

Som nevnt er det veldig mange som søker, og vi anbefaler å se gjennom disse spørsmålene før du bestemmer deg om du skal bruke tid på det.

Har du lest kravene og egenskapene som er satt i annonsen og vet at dette er deg? 

Er du klar for skolebenken og liker å sette deg inn i nye ting?

Vet du at du takler å jobbe turnus og har erfaring med det?

Digger du Oslo by og tanken om å være en hverdagshelt som frakter folk til sine daglige forpliktelser?

Har du sjekket datoer for tester, intervjuer, aspirantkurs osv.?

Kommer du deg opp om morgenen og kan bidra til å starte dagens første kollektivruter?

Kunne du tenke deg å jobbe som T-banefører i noen år?

 Har du funnet frem attester på din yrkeserfaring og er klar til å legge dem ved søknaden innen fristen? 

 

 

 

 

 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter