Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Traineeprogrammet i Sporveien


I Sporveien står vi overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Derfor er vi kontinuerlig på jakt etter skarpe hoder som kan bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Kanskje det er deg? Gjennom vårt trainee-program får du som nyutdannet mulighet til å bruke din kunnskap i spennende og sammensatte prosjekter, samtidig som du lærer mye om ulike fagdisipliner i et svært dynamisk miljø.

 

Om traineeprogrammet

Hopp over det området

Å bli trainee i Sporveien gir deg som nyutdannet ansvar, tillit og et hav av muligheter til å bruke din kompetanse og person i bred forstand. Du blir en del av en dynamisk, bærekraftig virksomhet med samfunnsansvar og utvikling i høysetet. Du får spennende oppgaver, delta i sammensatte prosjekter, personlig utvikling og et stort nettverk. En kickstart på karrieren, rett og slett!  

Hvor lenge varer det?

Trainee-programmet går over to år. Som trainee blir du utplassert i flere av våre fagområder og enheter, for å kunne opparbeide deg forståelse for Sporveiens kjernevirksomhet og organisasjonen på tvers.

Fast ansettelse

Som trainee blir du fast ansatt i Sporveien fra start. Etter programmets slutt ansettes du i en stilling som du selv og arbeidsgiver mener egner seg for din kompetanse og videre karriereutvikling.

Hvilken bakgrunn kreves?

Programmet er tilrettelagt for nyutdannede fra høyskole eller universitet med bakgrunn fra matematikk, naturvitenskap, logistikk, teknologi, ingeniør/sivilingeniør eller økonomi og ledelse. Kandidater med 1-2 års erfaring med nevnte utdannelser kan også bli vurdert. 

Hvilke oppgaver får du?

Hver utplassering innebærer oppgaver der du både leverer, utvikler deg og lærer. Vanskelighetsgrad og ansvar vil økes utover i programmet og tilpasses et nivå og innhold som passer deg og din utvikling. Hovedvekten av oppgavene vil være å løse ulike former for sammensatte problemstillinger. I begynnelsen av programmet får du besøke de ulike enhetene. Det kan for eksempel innebære besøk i T-banetunell på nattestid, å prøve deg som trikkefører eller t-banefører, eller å være med på verkstedene. Målet er at du skal få en forståelse for og kunnskap om all drift i Sporveien. 

Din individuelle utviklingsplan

Du får en individuell utviklingsplan som du selv er med å justere underveis. Denne tar hensyn til både ditt kompetansenivå og dine egne preferanser. Når du er cirka halvveis i programmet legges en anbefaling for dine oppgaver og veien videre i samråd med din personlige mentor.

Hvem er min mentor?

Du får din en egen mentor som kan gi deg verdifull sparring og innsikt i virksomheten. Mentoren sitter i Konsernledelsen og vil gi deg trygghet og dytte deg vennlig ut av komfortsonen når det er nødvendig. I tillegg samarbeider du med en utplasseringsleder og andre kolleger på hver utplassering. Vi har også en egen Trainee-koordinator med personalansvar for alle trainee-er, som alltid er tilgjengelig og følger deg opp.

Faglig utvikling

Hvert semester er det kurs og workshops i relevante tema som for eksempel prosjektledelse, storyboarding og fasiliteringsteknikk. Alle trainee-ene har felles møte hver måned, hvor de deler av sine prosjekter og oppnådde innsikt. På den måten lærer du også av de andres erfaringer. 

 


Dette sier Sporveissjefen

Hopp over det området

 

 

«Traineenes bidrag og prosjekter driver Sporveiens endringsreise raskere»

  

Kollektivtrafikk og nye løsninger for mobilitet er viktige verktøy for å løse de store og krevende klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. For å skape en enda mer bærekraftig by og utvikle et kollektivtilbud til en stadig mer bevisst og voksende befolkning, er det helt nødvendig å tiltrekke og sikre kompetanse for morgendagen.

I tillegg til å være sultne, ambisiøse og bidra med fersk kompetanse, så har våre trainee-er deltatt med svært nyttige leveranser som har påvirket endringstakten til Sporveien. Og enda viktigere; nyutdannede trainee-er «puster oss i nakken» og utfordrer oss til å se ting annerledes. Som trainee får du lære mye av oss, men vi er like opptatt av å lære både av deg og sammen med deg.

Vi vil ha flere team der kloke hoder med mange års erfaring, jobber side om side med skarpe nye hoder på starten av sin karriere! Hver eneste dag leverer vi den kollektivtrafikken byens befolkning er helt avhengig av. For å fortsette å levere trenger vi flere dyktige kollegaer med på laget. Kanskje er det deg?»

 

 


Møt noen av de tidligere traineene

Hopp over det området

Johanne Nilsen Ausland (25)

Bakgrunn: Sivilingeniør, NTNU

Trainee-periode: 1. september 2020 – 1. september 2022

Kommer fra: Kristiansand

Hvorfor Sporveien: Bærekraftperspektivet og traineeprogrammet

Utplasseringer i Sporveien så langt: T-Banen, Infrastruktur Utbygning og Infrastruktur Plan

Mentor i Sporveien: Per Magne Mathiesen, Konserndirektør Infrastruktur og Prosjekter

Mest verdifulle erfaring i Sporveien: Å bli kjent med folk og organisasjonen på tvers.

 

– Jeg trives utrolig godt som trainee i Sporveien! Det at jeg har ulike utplasseringer er en stor fordel som gir meg et mer samlet bilde av Sporveien som helhet. Ved å samhandle med kollegaer fra ulike områder som infrastruktur, drift, konsernsenteret og HR, forstår jeg mer hvorfor Sporveien som organisasjon fungerer som den gjør.  Det er svært lærerikt å jobbe med ansatte med ulike bakgrunner og perspektiver, sier Johanne Nilsen Ausland.

Sivilingeniøren fra Kristiansand føler at hun har blitt tatt veldig godt imot i organisasjonen, og er spesielt glad for at folk stiller opp i så stor grad.

– Det at så mange kollegaer er villig til å hjelpe og svare på spørsmål, er selvfølgelig utrolig positivt når man kommer inn som trainee. Jeghar en utdannelse som gir mange muligheter, og visste derfor ikke helt hva jeg ønsket å jobbe med. Sporveiens trainee-program er en unik mulighet til å teste ut ulike fagområder og arbeidsoppgaver, og finne ut hva jeg vil. Jeg anbefaler definitivt dette til andre som er i tvil, sier Johanne.

 «For meg har det vært utrolig verdifullt å kunne sparre med en egen mentor som har så mye erfaring fra arbeidslivet og kjenner Sporveien godt.»

Mentorordningen har ifølge Johanne vært avgjørende for hennes læring og erfaringer i Sporveien.

 – Jeg har samtaler med min mentor en gang i måneden. Da snakker vi om løst og fast, og har blitt godt kjent i denne perioden. Samtalene kan dreie seg om eventuelle faglige utfordringer på jobb, eller hvordan man bør håndtere ulike situasjoner. For meg har det vært veldig verdifullt å kunne sparre med en egen mentor som har mye erfaring fra arbeidslivet og som kjenner sporveien godt, sier Johanne.

 Det at alle trainee-er har fire ulike utplasseringer i løpet av en 2-årsperiode, er ifølge Johanne en svært god idé.

– Det er jo nettopp dét dette handler om: Å jobbe på forskjellige steder og få innblikk i bredden og helheten. I tillegg har jeg selv hatt mulighet til å påvirke hvilke fagområder jeg blir satt på, og det har hatt stor verdi for meg. I det hele tatt har jeg fått god oppfølging av min leder, og av opplegget som helhet – også i form av kurs. Vi blir veldig godt tatt vare på, avslutter Johanne.

 

Øystein Pettersen Nakstad (28)

Bakgrunn: Siviløkonom, NHH

Trainee-periode: 1. september 2020 – 1. september 2022

Kommer fra: Oslo

Hvorfor Sporveien: Stor variasjon i faglige utfordringer

Utplasseringer i Sporveien så langt: Unibuss, T-banen, Økonomi og finans

Mentor i Sporveien: Birte Sjule, Adm. Dir. Trikken AS

Mest verdifulle erfaring i Sporveien: Mentorordningen og faglig helhet

 

– Tidligere jobbet jeg i bank. Jeg trivdes, men begynte også å bli litt lei og hadde lyst til å gjøre noe annet. Å jobbe som trainee i Sporveien virket interessant og ga meg i enda større grad muligheten til å kunne dyrke de talentene jeg hadde. I tillegg er dagene i Sporveien mye mer varierte, fordi det skjer så mye mer. Én dag besøker vi et bussanlegg, en annen dag sitter jeg i møter med konsernledelsen. Da blir det å sitte i en bank litt mer isolert, sier Øystein Pettersen Nakstad.

Øystein er fornøyd med trainee-programmet som helhet, men er ikke i tvil om hva som har vært det mest verdifulle av alt: mentorordningen og den faglige helheten.

– Mentorordningen er den beste delen av alt. Jeg har månedlige samtaler med min mentor om strategiske aspekter, min status, og hvordan jeg kan bli enda bedre. Hun har gode råd og er en veldig dyktig personlig rådgiver. Et annet verdifullt aspekt for meg er dette med den den faglige bredden og helheten – jeg får styre og levere prosjekter, delta i møter og kan være med på å påvirke fremdrift og resultater.

«Å jobbe som trainee i Sporveien virket interessant og ga meg i enda større grad muligheten til å bidra med de talentene jeg har

Øystein mener at de fire utplasseringene i løpet av trainee-perioden er et viktig aspekt av trainee-programmet. Samtidig legger han ikke skjul på at han av og til kjenner at tempoet er høyt.

– Det er veldig positivt å være 4 forskjellige steder og få jobbe i fire veldig ulike stillinger. Samtidig bruker man jo mange krefter på å sette seg inn i nye roller og omgivelser. Å få fire nye sjefer og mange nye kollegaer i løpet av kort tid, er jo også en form for arbeid – men gir selvfølgelig også mye verdifull kompetanse. Det er både gøy og lærerikt – og litt som en treningsøkt, hvor du blir svett innimellom, smiler Øystein.

 

Maria Mainitz Fossum (25)

Bakgrunn: Siviløkonom, NHH

Trainee-periode: 1. september 2020 – 1. september 2022

Kommer fra: Fredrikstad

Hvorfor Sporveien: Samfunnsoppdraget og bærekraft i fokus

Utplasseringer i Sporveien så langt: Trikken, Innkjøp & logistikk og Unibuss

Mentor i Sporveien: Christina Wiggen, Konserndirektør juridisk, HR, HMS, Kvalitet og Compliance

Mest verdifulle erfaring i Sporveien: Mentorordningen

– Så langt er jeg veldig fornøyd! Dette har først og fremst vært veldig morsomt – og så har det vært mye mindre skummelt å starte i arbeidslivet enn jeg trodde. Det var særlig det at Sporveien har et viktig samfunnsoppdrag som spilte en rolle for at jeg søkte, og ikke minst Sporveiens fokus på bærekraft. Det å vite at man bidrar med noe mer til samfunnet utover selve den konkrete jobben var viktig for meg, sier Maria Mainitz Fossum.

Siviløkonomen er usikker på om trainee-programmet har stått til forventningene, for hun var rett og slett ikke sikker på hva hun egentlig forventet før hun startet.

– Ja, jeg var faktisk litt usikker på hva jeg kunne forvente, og på hvor mye jeg kom til å bruke av studiet – men her har jeg lært så mye relevant og spennende som kan brukes flere steder. I tillegg har det vært så stort spenn i oppgavene, i alt fra det driftsrelatert befaringer til strategier på tegnebordet. Det gir en veldig god forståelse for de ulike områdenes utfordringer, og ikke minst organisasjonen som helhet, sier Maria.

 

«Det å vite at jeg bidrar med noe mer til samfunnet utover selve den konkrete jobben var viktig for meg

I likhet med de andre trainee-ene trekker også Maria frem mentorordningen som noe av det viktigste ved Sporveiens trainee-program.

Det har vært veldig, veldig viktig, og er en av de tingene jeg er aller mest fornøyd med. Å ha en som er så erfaren i arbeidslivet og kjenner Sporveien så godt, er en helt uerstattelig støtte. Jeg har fått så mange gode råd, som jeg også kan ta med meg flere steder. Av og til er arbeidsdagen hektisk, men da blir det også bra, for da får man trent på prioriteringer, effektivitet og hvordan best samhandle med andre, sier Maria.

At trainee-perioden inneholder fire ulike utplasseringer, som man som trainee kan være med på å påvirke, er også noe som siviløkonomen vil trekke frem.

– De fire utplasseringene er veldig positivt, spesielt med tanke på hvor stor Sporveien er. I den forbindelse har det også vært veldig verdifullt at vi har fått lov til å være med på å bestemme hva vi skal jobbe med, at vi må ikke bare må «fylle inn» der det er behov for det. I stedet har jeg fått være en del av veldig givende prosjekter, basert på hva jeg selv synes er spennende. Da er det lett å bli motivert! smiler Maria.

 

Karl Lindberg (29)

Bakgrunn: Master i flytransportplanlegging, bachelor i samfunnsgeografi og russisk, University of Westminster & UiO

Trainee-periode: 1. september 2020 – 1. september 2022

Kommer fra: Stockholm

Hvorfor Sporveien: Bærekraft og transport

Utplasseringer i Sporveien så langt: Infrastrukturenheten, Unibuss og Trikken

Mentor i Sporveien: Øystein Svendsen, Administrerende direktør i Unibuss

Mest verdifulle erfaring i Sporveien: Mentorordningen og egen bevisstgjøring

 

– Dette er jeg kanskje alene om å si, men jeg er faktisk utrolig interessert i transport! Så måten jeg oppdaget trainee-programmet på, var at jeg aktivt gikk inn på nettsidene til Sporveien for å se om det var en stilling som kunne passe for meg, sier Karl Lindberg.

Karl legger ikke skjul på at bærekraft-aspektet også var en viktig bidragsyter til at Sporveien for ham fremsto som en attraktiv arbeidsgiver.

– Ja, det er absolutt en grunn til at jeg gikk til kollektivtransport, og ikke bilindustrien, for å si det sånn. Kollektivtransport er en viktig bidragsfaktor i et bærekraftig helhetsperspektiv. Dessuten er det en viktig følelse å kunne gå på jobb og ikke bare føle at jeg tjener penger, men også kunne føle at det jeg gjør bidrar til å løse hverdagskabalen for mange, sier Karl.

«Jeg tror jeg aldri har lært så mye som de siste 2-3 månedene

For Karl har trainee-programmet blitt stadig mer og mer interessant, og følelsen av mestring blir stadig sterkere.

– Jeg blir mer og mer fornøyd, og det har med mestringsfølelse å gjøre. For hver dag blir det litt morsommere. På den utplasseringen jeg er nå, opplever jeg at det aktuelle prosjektet er skreddersydd for min bakgrunn. Jeg tror jeg aldri har lært så mye som de siste 2-3 månedene. Dette er riktignok også den perioden med brattest læringskurve for meg, men jeg er lidenskapelig opptatt av dette og vil gjøre alt for at dette skal få de resultatene vi ønsker, sier Karl.

Også Karl må innrømme at han ikke var helt sikker på hva han gikk til da han startet i Sporveiens trainee-program, men er tydelig på at mentorordningen har vært gull verdt.

– Jeg hadde faktisk null forventninger til mentorordningen, for jeg var ikke kjent med konseptet. Nå setter jeg stor pris på det! Her blir jeg utfordret til å sette ord på ting jeg er usikker på, som igjen krever at jeg blir bevisst på hva jeg trenger å jobbe mer med. Den direkte coaching-delen er også veldig verdifull for meg. Jeg kan komme med en konkret utfordring jeg har opplevd og spørre hva mentoren min ville ha gjort i den situasjonen. Det er veldig verdifullt å få råd fra en med så betydelig erfaring, avslutter Karl.


Prosjekter du kan jobbe med

Hopp over det området

En sentral del av Trainee-programmet er de fire ulike utplasseringene du får, der målet vårt er at du skal få innsikt i Sporveien på tvers av de ulike delene av vår virksomhet. I løpet av trainee-perioden vil du derfor få et unikt innblikk i en rekke fagområder og enheter, slik som Trikken, T-banen, Unibuss, Infrastrukturenheten, Innkjøp & Logistikk og Konsernstab.

 

Mange av de utviklingsprosjektene Sporveien jobber med er unike, både i Norge og Skandinavia. I prosjektporteføljen vår ligger spennende prosjekter som Trikkeprogrammet, nytt signalsystem til T-banen, nye Majorstuen stasjon og ny sentrumstunell.

 

Her finner du eksempler på prosjekter som våre tidligere trainee-er har bidratt inn i:

 • Strategiske utredninger
 • Prosesskartlegging, operasjonsprinsipper og implementering av Lean
 • Strukturert leverandøroppfølging
 • Lagerbeholdningsanalyser
 • Spend-analyser
 • Produktregnskap
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Kapasitetsanalyser, plananalyser, driftsoperative analyser
 • Trafikksimuleringsmodell
 • Driftsstyring og digitalisering av KPI
 • Etablering av strategisk forbedringsprosjekt

 

Har du lyst til å vite mer om de ulike enhetene i Sporveien? Ta en titt her.

 

Vi skal i årene fremover gjennomføre mange små og store utbyggingsprosjekter. Hvis du har lyst til å vite mer om disse, finner du mer om våre utviklings- og strategiske prosjekter her

 


Derfor bør du velge Sporveien

Hopp over det området

 

Hva kan du forvente når du jobber i Sporveien – og hvem er egentlig vi?

 

 • Du får jobbe i et selskap som har en sentral rolle innen byutvikling, miljø og kollektivtransport i Oslo – og som har vunnet Norsk bærekraftbarometer to år på rad!
 • Du får jobbe i et selskap som daglig gjør sitt beste for å legge til rette for at hverdagen flyter sømløst for mennesker i Oslo.
 • Du blir en del av et dynamisk, levende og kreativt arbeidsmiljø, med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer – som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Du får gode muligheter for karriereutvikling og kompetanseutvikling internt

 

Hva får du som trainee i Sporveien?

• Fast stilling i trainee-perioden
• Egnet fast stilling etter endt trainee-program
• Faglig og personlig utvikling
• Erfaring med prosjektledelse på ulike nivåer og arenaer
• Bredde i oppgaver, prosjekter, kolleger og nettverk
• Ansvar, tillit, utfordringer og muligheter
• Mulighet til å jobbe sammen med alle nivåer av organisasjonen – også toppledelsen
• Mulighet til å gå ut av komfortsonen med god støtte fra ledere og kollegaer
• Mulighet til selv å være med på å skreddersy og bestemme din karrierevei


Videre karriere

Hopp over det området

Etter endt toårig trainee-program, er du garantert en fast stilling i konsernet, og du velger selv hvilken vei du ønsker å gå. Et av målene våre er at du som trainee blir værende lenge og bygger en intern karriere i Sporveien, som i dag teller i overkant av 3800 ansatte.


Din rolle/stilling etter endt trainee-program kan for eksempel være:

 • Gruppeleder/seksjonsleder
 • Prosjektleder
 • Analytiker
 • Planlegger
 • Forretningsutvikler
 • Kontrollingeniør og andre roller innenfor utbygging og bane


Slik søker du

Hopp over det området

I Sporveien starter vi et nytt kull med fire trainee-er annethvert år. Vi søker nå nye trainee-er for perioden 2022–2024. Interessert i å søke? Utlysning kommer i starten av februar 2022!Dette var slutt av innholdet. Footeren starter