Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Traineeprogram


 

Sporveien står overfor store og spennende utfordringer knyttet til utvikling av fremtidens kollektivtrafikk. Vi er kontinuerlig på jakt etter flere skarpe hoder som kan bidra til å løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte. Traineeprogrammet gir nyutdannede muligheten til å bruke sin kunnskap inn i spennende prosjekter og å lære i et fremtidsrettet miljø.

Neste utlysning kommer i 2021 for kull 2022 - 2024. 

 

Konsernsjefen om traineeprogrammet

Hopp over det området

 

 

«Traineenes bidrag og prosjekter driver Sporveiens endringsreise raskere»

  

Kollektivtrafikk og nye løsninger for mobilitet er viktige verktøy for å løse de store og krevende klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Sporveien forvalter og utvikler store verdier på vegne av fellesskapet – og for fremtiden. For å skape en enda mer bærekraftig by og utvikle et kollektivtilbud til en stadig mer bevisst og voksende befolkning, er det helt nødvendig å tiltrekke og sikre kompetanse for morgendagen.

Det første kullet traineer har nå gjennomført programmet og er ansatt videre i spennende stillinger. I tillegg til å være sultne, ambisiøse og bidra med fersk kompetanse - så har de deltatt med svært nyttige prosjekter som har påvirket endringstakten til Sporveien. 

Og enda viktigere; nyutdannede traineer «puster oss i nakken» og utfordrer oss til å se ting annerledes. Som trainee får du lære mye av oss, men vi er like opptatt av å lære både av deg og sammen med deg. Vi vil ha flere team der kloke hoder med mange års erfaring, jobber side om side med skarpe nye hoder på starten av sin karriere. 

Hver eneste dag leverer vi den kollektivtrafikken byens befolkning er helt avhengig av. For å fortsette å levere trenger vi flere dyktige kollegaer med på laget. Kanskje er det deg? 

 


Om traineeprogrammet

Hopp over det området

Å bli trainee i Sporveien gir deg som nyutdannet ansvar, tillit og muligheten til å bruke din kompetanse. Du blir en del av en bærekraftig virksomhet med samfunnsnytte og utvikling i høysetet. Du får spennende oppgaver, bredde på prosjekter, rask utvikling og stort nettverk. En kickstart på karrieren, rett og slett!  

Varighet
Traineeprogrammet går over to år med fire utplasseringsperioder på seks måneder. Traineene blir utplassert i flere av enhetene Trikken, T-banen, Unibuss, Infrastrukturenheten, Innkjøp og logistikk samt Konsernstab for å kunne opparbeide seg forståelse for Sporveiens kjernevirksomhet og organisasjonen på tvers.

 

Studier og bakgrunn
Programmet er tilrettelagt for nyutdannede fra høyskole eller universitet med bakgrunn fra fagområdene økonomi og ledelse, datateknologi, logistikk, ingeniør/sivilingeniør eller industriell økonomi. Kandidater med 1-2 års erfaring etter nevnte utdannelser, vil også bli vurdert. 

 

Oppgaver

Hver utplassering bringer med seg oppgaver der du både leverer, utvikler deg og lærer. Vanskelighetsgrad og ansvar vil økes utover i programmet og tilpasses et nivå og innhold som passer deg og din utvikling. Hovedvekten av oppgavene vil være å løse komplekse problemstillinger. Les mer om trainee- prosjektene i avsnittet "Oppgaver og prosjekter i utplassering"

I starten av programmet får traineene besøke de ulike enhetene og for eksempel besøke t-banetunell på nattestid, prøve seg som trikkefører/t-banefører, være med på verksteder osv. Dette for å forstå og vite mer om selve driften.

 

Individuell utviklingsplan
Du får en individuell utviklingsplan som du selv er med å justere underveis i.h.h.t. hvor du står kompetansemessig og i forhold til dine preferanser. I samråd med din mentor legges en anbefaling for oppgaver og veien videre når du er ca. halvveis i programmet.

 

Mentor
Hver trainee får en egen mentor som sitter i Konsernledelsen og kan gi deg verdifull sparring og innsikt i virksomheten. Mentor vil gi deg trygghet og vennlig dytte deg ut av komfortsonen når det er nødvendig.

I tillegg samarbeider du med en prosjektleder og andre kolleger på hver utplassering. De støtter og utfordrer deg, og har forventing til dine bidrag og leveranser. Traineekoordinator har personalansvaret for traineene, og vil alltid være tilgjengelig og følge deg opp.

 

Faglig utvikling
Det er mentor-trainee samlinger ca. en gang i kvartalet. Hvert semester er det kurs og workshops i relevante tema som f.eks. prosjektledelse, storyboarding, fasiliteringsteknikk osv. Traineene har felles møte annenhver måned der de deler av sine prosjekter og oppnådd innsikt. På den måten lærer du også av de andres prosjekterfaring. 

 

Fast ansettelse
Som trainee blir du fast ansatt i Sporveien fra start. Etter programmets slutt ansettes du i en stilling som du selv og arbeidsgiver mener egner seg for din kompetanse og videre karriereutvikling.


Møt traineene

Hopp over det området

"I Sporveien har jeg fått lære om økonomi, analyse og kollektivdrift samtidig – en unik tverrfaglighet"

 

Carina har vært trainee i det første kullet hos Sporveien. Gjennom prosjektene har hun videreutviklet kunnskap fra studiene og har fått fast jobb innen sitt fagfelt logistikk. Med bakgrunn fra «jernbanefamilie» hadde hun med seg interessen for kollektivtrafikk.

 

Utdannelse: Bachelor i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Innlandet, Bachelor i logistikk ved NTNU, årsstudium i IT ved Høgskolen i Molde.

 

Hva har du fått ut av trainee-programmet?
Etter å ha jobbet med mange ulike oppgaver og mennesker, har jeg lært mye om meg selv og utviklet meg både personlig og faglig. Dessuten har jeg funnet ut mer av hva jeg liker å jobbe med! Jeg har opparbeidet meg et stort nettverk på tvers og fått se hvordan en stor organisasjon fungerer og samspiller. Videre har jeg fått mer innblikk i hvordan et kollektivselskap drives helt fra den daglige driften og opp til hva som rører seg politisk.

 

Hva er du mest stolt over å ha oppnådd /mest spennende du har jobbet med?
Jeg er mest stolt av den læringskurven og utviklingen jeg har hatt gjennom traineeprogrammet. Det mest spennende jeg har jobbet med må være prosjektet «Trikkens fremtid», der jeg sammen med de andre prosjektdeltakerne kommer frem til en anbefaling til videre utvikling av kollektivtrafikken i Oslo.

 

Stillingstittel etter endt traineeprogram:
Vedlikeholdsplanlegger i Infrastrukturenheten, Sporveien fra mars 2020.

 

"Å jobbe hos Sporveien er utrolig gøy og innebærer så mye mer enn å kjøre T-bane, trikk og buss" 

 
Dharun kom inn i Sporveien med en analytisk bakgrunn, men har blitt utfordret inn i sosiale roller der han har fått erfaring med blant annet intervjuteknikker, prosesskartlegging og fasilitering av workshops. «Jeg har selv valgt hvor mye ut av komfortsonen jeg ville gå og hvor mye jeg ville utfordre meg selv.»

 

Utdannelse: Master i Industriell Økonomi fra Universitetet i Stavanger.

 

Hva er du mest stolt over å ha oppnådd /mest spennende du har jobbet med?
Det var utrolig spennende å være med å lage simuleringsmodell av nåværende og fremtidig rute for Trikken. Det ble lagt ned mye tid i å forstå trikkens infrastruktur og teori bak modellbygging. Etter hvert fikk jeg fordypet meg inn i analyse- og simuleringsverdenen, og bidra til å utvikle et verktøy som kan endre måten man arbeider på i dag. Det ga meg også en kompetanse som er svært relevant i tiden fremover.

 

Hva er det beste med å være trainee?
Det er definitivt bredden av prosjektene jeg har fått jobbe med. Traineene er ettertraktet internt, og det er fokus fra ledelsen og resten av organisasjonen om å utnytte kompetansen vår. Dette gjør at man allerede i løpet av de to første årene i arbeidslivet kan være innom noen av de mest spennende og viktigste prosjektene hos Sporveien.


I tillegg vil jeg trekke frem at kunnskapen jeg har fått om byutvikling og kollektivtrafikken, er veldig samfunnsrelevant. Venner og bekjente er alltid interessert i å høre om hva jeg driver med på jobb.»

 

Stillingstittel etter endt traineeprogram:
Forretningsutvikler i den nyopprettede Produkt- og Analyseavdelingen hos T-banen, Sporveien fra mars 2020.

 

"Å presentere på topplederkonferanse var en positiv opplevelse utenfor komfortsonen!"

 

Anniken var nyutdannet siviløkonom med spesialisering i strategi da hun ble trainee høsten 2018. Utover i programmet opplevde hun mange muligheter til å bruke faget sitt i arbeidet, og uttaler at «personlig har jeg forelsket meg i strategi». Hun har også særlig satt pris på å bli involvert i drift og ledelse på en måte som er unik for nyutdannede.

 

Utdannelse: MSc in Business Major Strategy (Siviløkonom), Handelshøyskolen BI.

 

Hva er du mest stolt over å ha oppnådd /mest spennende du har jobbet med?
Det har vært en spesielt morsom reise å bli trygg i dataanalyseverktøyet Tableau og lage rapporter som gir ny innsikt eller forenkler arbeidsprosesser for kolleger i driften.


Prosjektene som har handlet om strategi og utvikling av organisasjonen har vært utrolig spennende. Høydepunktet er da jeg var en del av teamet i avdeling Konsernstrategi som fasiliterte på Sporveiens lederkonferanse januar 2020. Her fikk jeg presentere foran de 70 øverste lederne i hele konsernet og fikk virkelig testet meg selv og vist meg fram.

 

Hvilke egenskaper det er viktig å ha som en trainee i Sporveien?
Traineene samarbeider med kolleger på alle nivåer, og da tror jeg det er viktig å kunne passe inn i flere typer miljø, utvise nysgjerrighet og være tilpasningsdyktig. Vi jobber med nye ting hele tiden, og sånn sett må man trives med hyppige og raske omstillinger.

 

Stillingstittel etter endt traineeprogram:
Forretningsanalytiker i avd. for Strategi, Sporveien fra mars 2020.

 

"Traineeprogrammet har vært en perfekt overgang til arbeidslivet"

 
Som nyutdannet «ind.øker» og med forkjærlighet for analyse og teknologi, har Stian trivdes godt hos Sporveien. I tillegg til varierte jobbprosjekter, har han satt pris på spennende ting traineene har fått være med på. «Vi har fått delta i ledermøter, på lederforum og lederkonferanser. Vi har også prøvekjørt T-banesimulator og Trikk, deltatt på nattarbeid med Infrastrukturenheten og fått muligheten til å velge ut emner vi vil kurses i.»

 

Utdannelse: Mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk), fra UiA.

 

Hva er du mest stolt over å ha oppnådd /mest spennende du har jobbet med?
Jeg er stolt over å ha fått tillit som Prosjektleder i to av utplasseringene. Særlig spennende synes jeg det har vært å være prosjektleder for det 9. Toget på T-banen. For å levere på samfunnsoppdraget til Sporveien – Mer kollektivtrafikk for pengene – er dette prosjektet særlig strategisk viktig for å kunne øke antall avganger som er mulig å få gjennom sentrumstunnelen.

 

Har du fått den støtten/hatt det sikkerhetsnettet du trenger for å lykkes i rollen din som trainee?
Absolutt! I starten av Trainee-programmet ble vi tildelt en mentor som har fulgt oss gjennom hele programmet, i alle utplasseringene har vi hatt en prosjektleder som har vært ansvarlig for utplasseringen, og vi har hatt en Trainee-koordinator. Sammen har disse tre rollene sørget for gode utplasseringer og tilrettelagt for at vi skulle kunne lykkes i rollen som Trainee.

 

Stillingstittel etter endt traineeprogram:
Forretningsutvikler hos Trikken, Sporveien fra mars 2020.


Prosjekter og oppgaver i utplassering

Hopp over det området

Mange av utviklingsprosjektene Sporveien jobber med, er unike i både Norge og Skandinavia. I konsernets prosjektportefølje ligger nytt signalsystem til T-banen, Trikkeprogrammet, nye Majorstuen stasjon og ny sentrumstunell. Dette betyr at traineene vil får mange spennende oppgaver og muligheter både gjennom utplasseringene og etter endt program. 

 

En sentral del av traineeprogrammet er utplasseringene, der vi etterstreber at den enkelte trainee innsikt i Sporveien på tvers av de ulike delene av vår virksomhet. Trainee kan derfor forvente å bli utplassert flere enheter, herunder Trikken, T-banen, Unibuss, Infrastrukturenheten, Innkjøp & Logistikk og Konsernstab.

Eksempler på prosjekter som foregående trainee-kull har bidratt inn i:

 • Strategiske utredninger (ny konsernstrategi, trikkens fremtidige rolle, selvkjørende busser, Supply Chain)
 • Prosesskartlegging, operasjonsprinsipper og implementering av Lean
 • Strukturert leverandøroppfølging
 • Lagerbeholdningsanalyser
 • Spend-analyser
 • Produktregnskap
 • Vedlikeholdsplanlegging
 • Kapasitetsanalyser, plananalyser, driftsoperative analyser
 • Trafikksimuleringsmodell
 • Driftsstyring og digitalisering av KPI
 • Etablering av strategisk forbedringsprosjekt

 

Lyst til å vite mer om de ulike enhetene i Sporveien, ta en titt her.

I årene fremover skal Sporveien gjennomføre mange små og store utbyggingsprosjekter.  Du kan lese mer om utviklings- og strategiske prosjekter her

 


Hva får du

Hopp over det området

 

Her er noen av fordelene med å være trainee hos Sporveien:

• Fast stilling
• Egnet stilling etter endt program
• Faglig og personlig utvikling
• Erfaring med prosjektledelse
• Bredde i oppgaver, prosjekter, kolleger og nettverk
• Ansvar og tillit
• Eksponering mot toppledelsen
• Erfaring med å gå ut av komfortsonen
• Selv være med å skreddersy og bestemme din karrierevei


Karrierevei – en fremtid i Sporveien

Hopp over det området

Etter endt toårig traineeprogram, er du garantert en fast stilling i konsernet og du velger selv hvilken vei du ønsker å gå. Et av målene våre er at du som trainee blir værende lenge og bygger en intern karriere i Sporveien, som pr. i dag teller 3800+ ansatte.


Mulige roller og stillingstiler etter endt program:


• Prosjektleder
• Analytiker
• Planlegger
• Forretningsutvikler
• Kontrollingeniør og andre roller
innenfor utbygging og bane


Søknad og rekrutteringsprosess

Hopp over det området

Sporveien starter et nytt kull med traineer annethvert år. Neste periode er høst 2020-2022, søknadsfristen for denne perioden er nå utløpt (31.02.2020).

Neste utlysning kommer i 2021 for kull 2022.

Rekrutteringsprosessen består av en dag med assessment i gruppe, og deretter dybdeintervju for de kandidater som velges ut etter assessment.Dette var slutt av innholdet. Footeren starter