Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Kollektivtransportproduksjon AS (KTP AS) er byggherre for oppgraderingen av Holmenkollbanen. Arbeidet er en del av Oslo kommunes forberedelser til VM på ski i Holmenkollen 2011.

I forbindelse med ombygging av Holmenkollen stasjon er det også etablert nye vann-, overvann- og avløpsledninger. Disse er planlagt tilknyttet eksisterende anlegg i Setra vei.

Holmenkollbaneprosjektet


Planlagt fremdrift

Arbeidene utføres fra 4. oktober 2010, og antas ferdigstilt i løpet av 6 uker.

Konsekvenser / ulemper

Arbeidene vil gjennomføres med kun et kjørefelt forbi anleggsstedet. All trafikk forbi anleggsstedet styres av lysregulering.

Arbeidene vil medføre begrenset atkomst til Setra vei 15, 17A, 20 og 20B i hele anleggsfasen. Det må for kortere perioder påregnes total stegning av disse atkomstene. Vi vil pålegge vår entreprenør, AF Gruppen Norge, å varsle spesifikt i slike tilfeller.

AF Gruppen Norge har i forkant av arbeidene vært i kontakt med Oslo kommune for fremskaffelse av de nødvendige tillatelse.

Informasjon

Evt. spørsmål om arbeidene kan rettes til:

  • Vegeir Finsrud på tlf. 464 16 472 (byggeleder Holmenkollbaneprosjektet).
  • Morten Børresen på tlf. 22 08 54 89 (prosjektleder Holmenkollbaneprosjektet)
  • Bjørn Rydmark på tlf. 957 467 42 (kommunikasjonssjef Oslo T-banedrift).
  •  

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter