Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ett av de store og helt nødvendige grepene for den store utbyggingen som pågår på Ensjø, er ny T-banestasjon som blir hjertet i den nye boligbyen. Byggingen starter allerede i august og skal være ferdigstilt i løpet av 2012. Stasjonen blir delvis innebygget - og i dag kan du lese om saken i Aftens "Midt i byen"-bilag.
Ensjø T-bane 1


Ensjøområdet gjennomgår i disse dager en totalforvandling. Fra å være et område som i dag er dominert av bilforhandlere skal Ensjø utvikles til et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur. Ensjø vil i de neste 10-15 årene forandres til å bli et knutepunkt med 5000-7000 nye boliger.

 

Et av de viktigste grepene i den forandringen som skjer på Ensjø er utbyggingen som skal skje på og rundt T-banestasjonen. Dette området skal utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen. Det skal blant annet etableres et sentralt torg, forretninger, næringsvirksomhet, boliger og barnehage. Oppgraderingen av Ensjø t-banestasjon vil være premissgivende for den øvrige utviklingen av området rundt t-banestasjonen på Ensjø.

 

Ny stasjon ferdig på sensommeren 2012


Dagens stasjon på Ensjø ble bygget i 1966 og tilfredsstiller ikke dagens krav til bl.a. adkomstramper og plattform. Samtidig er stasjonen er dimensjonert i forhold til et betydelig mindre trafikkgrunnlag enn det som forventes å være situasjonen etter at utbyggingen på Ensjø står ferdig.

 

Arbeidet med oppgradering av T-banestasjonen er planlagt å starte i august 2011 og skal etter planen være ferdig etter ca ett års byggetid. En viktig forutsetning for byggingen er at trafikkavviklingen gjennom stasjonen i hovedsak vil gå som normalt og at både reisende og beboere på Ensjø skal berøres i minst mulig grad. Det må imidlertid påregnes noen ulemper for de reisende da en av plattformene skiftevis vil være stengt under utførelsen av anleggsarbeidene.

 

Plan for stasjonen


I forkant av utbyggingen har KTP gjennomført et parallelloppdrag der fem ulike arkitektkontorer deltok. Forslaget til Flux arkitekter AS ble valgt og hovedelementene i dette forslaget er lagt til grunn i det pågående arbeidet med utforming av T-banestasjonen.

De viktigste grepene blir:


• Utbyggingen skal ta høyde for en sterk trafikkøkning til og fra Ensjø.
• Det skal bygges et lokk over ca halvparten av stasjonen. Dette skal på sikt bli en del av utearealet til den nye bebyggelsen rundt stasjonen.
• Eksisterende plattformer skal skiftes ut og forlenges slik at de oppfyller dagens standarder.
• Stasjonen skal være enkelt tilgjengelig for alle og krav til universell utforming vil derfor være svært viktig.
• Hele stasjonen får en visuell og designmessig oppgradering.
• Det vil bli bygget en ny bro over t-banesporet med tilhørende ramper. Broen vil ligge på samme sted som dagens bro.

 

Illustrasjonene er hentet fra Flux Arkitekter AS' forslag for ny Ensjø T-banestasjon. Det gjøres oppmerksom på at illustrasjonene er foreløpige, og kan endres fram mot byggetart for stasjonen.


Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter