Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Unibuss fortsetter å innkassere priser. Denne gangen gjelder det Arbeidsmiljøprisen for 2010, som ble delt ut av Hein Gulbrandsen på vegne av Oslo HMS-senter. Steinar Olsen mottok prisen for Unibuss, som blant annet konkurrerte med Statens Legemiddelverk og Økokrim om den gjeve prisen.
Arbeidsmiljøpris 2010


Hein Gulbrandsen holdt en flott tale ved prisoverrekkelsen, og roste blant annet Unibuss for initiativrikdom og tydelig miljøprofil. Her følger utdrag av talen:

 

"Vi opplever økt fokus på HMS hos mange av våre medlemmer, og større forståelse for viktigheten av forebyggende og helsefremmende HMS-arbeid. Vi ser at de virksomhetene som klarer å få til systematikk i HMS-arbeidet gjennom klare målsetninger, faste planer for gjennomføring og fora for oppfølging lokalt, også er de som får til mest. Gode systemer for oppfølging av HMS i virksomheten kan også være et konkurransefortrinn i forbindelse med anbudskonkurranser i flere bransjer.

 

Kriteriene for tildeling av prisen er som følger:


• At man har vist evne og vilje til samarbeid med Oslo HMS-senter i arbeidsmiljøspørsmål og vilje til selv å ta initiativ i slike spørsmål
• At man har vist evne og vilje til å få helse, miljø og sikkerhet inn i organiserte former slik at det fungerer i praksis
• Og at man har vist evne og vilje til iverksetting av miljøforbedrende tiltak på det fysiske, kjemiske eller organisatoriske plan

 

De nominerte til Arbeidsmiljøprisen 2010 er:

 

1. Andenæs VVS AS
2. Statens legemiddelverk
3. Byggmester Christian Weltz
4. Unibuss
5. Økokrim

 

Det er mange forhold som skal vurderes og tas hensyn til, og alle de nominerte kandidatene jobber veldig godt og målrettet med HMS. Vi håper at nominasjonen kan være en inspirasjon til at de fortsetter det gode arbeidet.

Vinneren av Arbeidsmiljøprisen for 2010 har mottatt prisen en gang tidligere, under et annet navn, men vi syns likevel det er vel fortjent med påskjønnelsen fordi:


• HMS-arbeidet er solid forankret i toppledelsen
• Virksomheten har en tydelig miljøprofil og satser på HMS
• HMS er en del av det helhetlige kvalitetsarbeidet og systematisert på alle nivåer i organisasjonen
• Verneorganisasjonen er aktivt medvirkende i alle fora og prosesser der arbeidsmiljøet står på agendaen
• Oslo HMS-senters kompetanse benyttes aktivt innen alle områder
• Vi utfordres i forhold til nytenking og kreativitet. Vi opplever tillit, og at initativer fra oss blir godt mottatt.

 

Årets Arbeidsmiljøpris går til: Unibuss!"

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter