Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Vogts gate på Torshov er som mange har merket seg i meget dårlig forfatning. Kollektivproduksjon AS (KTP) har nå satt i gang arbeid med å oppgradere skinnegangen på strekningen mellom krysset Åsengata til krysset Hegermanns gate. Det er spesielt fokus rundt problemstillingene støy og vibrasjoner. Bymiljøetaten vil i egenskap av eier av all omliggende infrastruktur, bygge om veianlegg med parkering og fortau.
Vogtsgate 1


Prosjektet "Trikk i Vogts gate" er utløst av KTPs behov for å vedlikeholde traseen og fjerne hastighetsnedsettelser. KTP er eier av sporvognstraseen. Bymiljøetaten (BYM) er eier av all omliggende infrastruktur, dette omfatter veianlegg med parkering og fortau. BYM oppgraderer samtidig gaten for å bedre fremkommeligheten i og få bedre trafikksikkerhet.

 


Prosjektet starter ved Åsengata, rett etter grøntarealet, og stopper ved Birkelunden, etter kurven i krysset Thorvald Meyers gt - Schleppegrells gt. Prosjektet deles i fire parseller:

 

1. Åsengata - Torshovgata (bygges i 2011)
2. Torshovgata - Biermanns gate (planlagt bygget i 2012)
3. Biermanns gate - Hesselsbergs gate (bygges i 2011)
4. Hesselsbergs gate - Thorvald Meyers gate (planlagt bygget i 2012)


Opprustning av gaten mellom Åsengata - Torshovgata


Det bygges komplett ombygget fortau på strekningen Hegermannsgate til Åsengata. Videre gjøres det justering av fortausgeometrien i krysset ved Åsengata, ombygging av tilknyttende signalanlegg og bygging av sykkelstativ. I tillegg skal det bygges underbygging for trikketraséen og legges ny asfalt fra Åsengata til Torshovgata.

 

Vann- og avløpsetaten deltar også i prosjektet og vil oppruste sitt anlegg på deler av strekningen. Dette arbeidet vil i størst mulig grad utføres uten graving fra overflaten. Alt arbeid utføres av Oslo Vei AS.

 

Midlertidig flytting av buss- og taxiholdeplasser


Buss 56 (nordover) har holdeplass mellom Hegermannsgate og Krebsgate. Ruten for buss 56 legges om midlertidig i anleggsperioden og kjører Treschows gate - Bentesebrugata - Hegermanngata og snur ved statuen i Hegermannsgata.

 

Buss 55 bruker trikkeholdeplassen Torshov i Vogts gate. Ruten legges om slik at bussen ikke kjører i Vogts gate, men i Sandakerveien. Mer informasjon er tilgjengelig hos Ruter#.

 

Taxiholdeplass mellom Hegermannsgate og Krebsgate retning sørover flyttes midlertidig til Krebsgate utenfor Soria Moria retning vestover.

 


Opprusting av gaten mellom Hegermanns gate og Torshovsgata
I medio september fortsetter arbeidet mellom Hegermanns gate og Torshovsgata. I oktober og november vil det arbeides parallelt med trikkearbeider i Toftes gate mellom Hesselbergs gate og Biermanns gate ved Sannergata, og med sluttføring av arbeidet opp mot Torshov.  


Det legges i hovedsak opp til normal trikkedrift via enkeltspor i anleggsperioden. Dette betyr at det må påberegnes noe mindre forsinkelser i enkelte perioder. Det henvises til Trafikanten for mer informasjon.


 


Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter