Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Styret i Unibuss - ved styreleder Cato Hellesjø - har varslet politiet om en mulig korrupsjonssak som involverer Unibuss. Forholdet dreier seg om en enkeltperson som arbeider i selskapet. Det er sendt ut følgende pressemelding om saken:


Unibuss har varslet politiet om mulig korrupsjonssak

Styreleder Cato Hellesjø i Unibuss AS har varslet Oslo politidistrikt ved Finans- og miljøkrimseksjonen om en mulig korrupsjonssak i selskapet i perioden 2002-2006. En ansatt i selskapet er i dag pågrepet og siktet i saken.

 

Unibuss vil iverksette en grundig granskning av saken med ekstern bistand.

 

Unibuss AS (tidligere AS Sporveisbussene) er et busskonsern i Oslo, 100 prosent eid av Kollektivtransportproduksjon AS (KTP). KTP er igjen heleid av Oslo kommune. Unibuss-konsernet driver rutebussvirksomhet i Oslo, Akershus og Vestfold. Det har i tillegg datterselskaper innen tur- og ekspressbussvirksomhet.

 

Bakgrunnen for at styrelederen i Unibuss gikk til politiet, er resultater av interne undersøkelser gjennomført i kjølvannet av tips om en omfattende korrupsjonssak i Tyskland, hvor MAN-konsernet er involvert. I forbindelse med disse undersøkelsene fikk Unibuss opplyst at en nåværende ansatt i Unibuss/daværende Sporveisbussene skal ha mottatt betydelige pengebeløp fra bussprodusenten MAN i forbindelse med innkjøp av busser i perioden 2002-2006.

 

Unibuss har tatt nødvendige arbeidsrettslige skritt i forhold til personen som er pågrepet. Unibuss/ Sporveisbussene har kjøpt 93 busser fra MAN i den aktuelle perioden.

 

- Jeg ser meget alvorlig på denne saken, og har derfor gått til politiet med den. Vi har meget høye etiske standarder i all vår virksomhet, og jeg er derfor svært skuffet på vegne av hele organisasjonen når en sak som dette kommer opp. På den annen side er jeg fornøyd med at det er våre egne undersøkelser som har avdekket saken slik at vi kunne gå til politiet med den, sier styreleder Cato Hellesjø i Unibuss AS. Han legger til:

 

- Vi har i dag ingen indikasjoner på at andre ansatte i selskapet er involvert eller at det finnes tilsvarende saker i selskapet, men dette blir det nå opp til politiets etterforskning å få klarlagt. Vi vil så langt vi kan bidra til å bistå politiet i deres arbeid, sier Hellesjø.

 

Unibuss har de siste årene arbeidet systematisk med å bedre internkontroll, prosedyrer og rutiner for blant annet å forebygge misligheter. Det er også arbeidet målrettet på det holdningsmessige området. På bakgrunn av politiets etterforskning og resultatene fra Unibuss' egen granskning, vil selskapet på ny foreta en gjennomgang av alle regler og rutiner på innkjøpsområdet for å se om det er behov for å forbedre disse ytterligere.

 

Kontaktpersoner:
Cato Hellesjø, styreleder Unibuss AS, tlf. 908 26 701
Merete Agerbak-Jensen, kommunikasjonssjef Unibuss AS, tlf. 918 39 596

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter