Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ulike interesseorganisasjoner for funksjonshemmede har påpekt forbedringsområder for tilgjengelighet og brukervennlighet på T-banestasjoner. Det er derfor igangsatt et prosjekt som har som formål å etablere universell utforming av plattformer på T-banens sentrumsstasjoner. Prosjektet har en kostnadsramme på 17,6 MNOK og skal være avsluttet innen utgangen av 2012. 

taktilt.JPG


Prosjektet starter mandag 27.august på Grønland stasjon, vestgående plattform. Søndag 2.september vil plattformen være stengt for av- og påstigning, og alle tog skal passere stasjonen i vestgående retning uten å stoppe for av- og påstigning.

 

Prosjektet går i all hovedsak ut på å utlikne høydeforskjell mellom plattform og gulvet i T-banevognene (MX3000). Plattformene skal tilpasses ved at sporet justeres og plattformene støpes opp. Nytt slitebelegg skal også monteres.

Prosjektet omfatter:

  • Tøyen (2 plattformer)
  • Grønland (2 plattformer)
  • Stortinget (2 plattformer)
  • Jernbanetorget (1 plattform)

Opsjoner:

  • Nationaltheatret (1 plattform)
  • Jernbanetorget (1 plattform)

Mål for prosjektet:

Det skal ikke være noen ”snublekant” mellom tog og plattform (vertikalplan). Det skal være god markering av sperrelinje og merking for blinde og svaksynte. Dette innbefatter taktilt belegg.

 

Prosjektet vil pågå fra ca 20.august og ut året. I anleggsperioden vil tilgjengeligheten til stasjonsplattformene det arbeides på bli begrenset.

Drift:

I tiknytning til arbeid ved hver plattform er det planlagt to søndager pr.plattform der togene kjører forbi og ikke stopper. Det vil bli utarbeidet særskilt informasjon om hver av stasjonene det skal arbeides ved, og når dette vil finne sted.

Oppstart blir 20.august, og arbeidene vil starte ved Grønland stasjon i retning vest. Søndag 26.august vil derfor togene ikke stoppe for av- og påstigning her. 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter