Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Arbeidene starter mandag 8.april og vil vare frem til 8.september. Banen åpner igjen for ordinær drift 9.september. I begynnelsen av juli vil banen delåpnes frem til Karlsrud stasjon.

I stengeperioden for denne banestrekningen vil banedriften erstattes med buss for bane (Linje 4B). Bussene skal kjøre mellom Ryen og Bergkrystallen. Det vil være omstigning mellom buss og bane på Ryen. Det er utarbeidet egen ruteplan for bussdriften. 

Karlsrud.jpg


Konsekvenser for de reisende

Linje 4 kjøres som normalt mellom Ringen og Ryen. Reisende på strekningen Ryen – Bergkrystallen henvises til erstatningsbuss 4B. Det planlegges å åpne strekningen fra Ryen til Karlsrud i juli, og buss vil da erstatte bane på strekningen Bergkrystallen – Karlsrud.

 

Lenger reisetid

Bussene kjøres 14 minutter før T-banens ordinære avgangstider fra Bergkrystallen, for å rekke overgang til T-bane på Ryen. Fra Ryen kjøres bussene fem minutter etter T-banens ordinære avgangstider. Reisende på strekningen Bergkrystallen – Ryen vil derfor få noe lenger reisetid enn normalt.

 

Erstatningsbuss 4B mellom Bergkrystallen og Ryen

 

Erstatningsbuss 4B kjøres mellom Bergkrystallen og Ryen via Munkelia, Lambertseter, Karlsrud og Brattlikollen.

 

Hva skal skje i stengeperioden?

I denne perioden vil det skje en full rehabilitering av banestrekningen fra Brattlikollen til Bergkrystallen. Arbeidene innbefatter også total rehabilitering av stasjonene Brattlikollen, Karlsrud, Lambertseter og Munkelia. Stasjonene skal også gjøres mer tilgjengelige enn i dag, med flere nye adkomstveier.

 

 

All underbygning og ballastpukk skal byttes på banestrekningen. Sviller og skinner byttes også, og nye strømskinner i aluminium monteres. Det er store mengder masse som skal kjøres bort før det kan etableres ny underbygning med ballastpukk og skinnegang. Massen som skal fjernes tilsvarer ca. 3400 lastebillass. Gammel underbygning og pukk er forurenset og vil bli fraktet til et godkjent deponi for denne type avfall.

 

Entreprisen innbefatter også sluttføring av betongrehabiliteringen av Sandstuveien bru, forsterkning og rehabilitering av bru over Raschs vei, samt rehabilitering av 2 gangkulverter.

 

T-banetunnelen mellom Munkelia og Bergkrystallen skal også rehabiliteres og sikres bedre. Det skal etableres rømningsvei i tunnelen, i tillegg får den nytt og moderne lysarmatur.

 

Når banen gjenåpnes i september vil de reisende kunne glede seg over en «ny» banestrekning med økt komfort, redusert støy og normalisert hastighet.

 

Lambertseter stasjon

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter