Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Følgende pressemelding ble i kveld sendt ut:

Oslotrikken har besluttet å innstille det meste av trafikk med trikketypen SL 95 inntil videre. Årsaken er at det er funnet sprekker i konstruksjonen på enkelte av trikkene. Det jobbes med å etablere et tilbud med buss for trikk på flest mulig av avgangene som rammes av innstillingen fra morgenen 30. april.  Oslotrikken beklager sterkt de ulempene dette vil medføre for passasjerene.


 

«Dette er sterkt beklagelig. Vi vet at innstillingen av SL 95-trikkene vil gi svært mange reisende en vanskeligere hverdag, men vår viktigste oppgave er å ivareta sikkerheten til alle våre passasjerer. Funnene som er gjort på enkelte av trikkene er bekymringsfulle, og vi må gjennomføre en full kvalitetssikring av denne delen av trikkeflåten før vi kan sette den i drift igjen», sier Bjørn Granviken administrerende direktør i Oslotrikken.

 

Konsekvensen av innstillingen er at trikketilbudet i Oslo vil være sterkt redusert i en lengre periode. Innstillingen er knyttet til SL 95, de såkalte Italia-trikkene, mens trikker av typen SL 79, den eldste delen av trikkeflåten, ikke er rammet og vil kjøre som normalt. SL 95 utgjør 32 av totalt 72 trikker i Oslo. To av trikkene i SL 95-flåten har tidligere vært gjennom en betydelig oppgradering og er derfor ikke rammet av innstillingen. Disse to vil trafikkere som normalt.

 

Hvilke problemer har oppstått med SL 95?
Ved en inspeksjon ble det funnet sprekkdannelser i festepunkter i et område mellom leddene som holder trikken av typen SL 95 sammen. Sprekkdannelsene er oppstått som følge av korrosjon. Det er gjort inspeksjoner av tilsvarende punkter på seks andre trikker av trikkeflåten, og det er funnet lignende sprekker også på disse trikkene. For å være på den sikre siden har Oslotrikken av sikkerhetsmessige årsaker besluttet å stoppe trafikken med SL 95 frem til situasjonen er nærmere klarlagt.

 

Korrosjon har vært et stort problem med denne trikketypen helt siden leveransen av trikkene startet fra den italienske fabrikken i 1999.  Som følge av korrosjon og andre problemer har Oslotrikken hatt store og omfattende arbeider med vedlikehold og reparasjoner av trikkene i hele bruksperioden.

 

Trikker fra samme leverandør har også vært i bruk i Gøteborg i Sverige og i Birmingham i England. Begge byer har hatt store kvalitetsutfordringer med sine flåter. Oslotrikken har løpende kontakt om situasjonen med trikkeselskapet i Gøteborg. Denne dialogen vil nå forsterkes med fokus på å innhente informasjon som kan være til hjelp for løse situasjonen som har oppstått. 

Ambisjon om å få trikkene tilbake på skinner så raskt som mulig
Oslotrikken har allerede satt i gang et omfattende arbeid for å avklare situasjonen knyttet til trikkene.  «Arbeidet med å innspisere alle trikkene er i full gang, og våre beste ressurser vil jobbe med dette døgnet rundt i tiden fremover. Trikker som ikke har sprekkedannelser vil kunne settes i trafikk igjen umiddelbart etter at de er undersøkt. De trikkene som har sprekkdannelser i festepunktene må gjennom en større reparasjon. Inspeksjonene vil i løpet av de nærmeste dagene gi oss en oversikt over hvor mange trikker som vil måtte tas ut av trafikk for en lengre periode, sier Granviken og presiserer: «Vår ambisjon er at disse trikkene skal tilbake på skinner så raskt som mulig»

 

Leverandøren av trikkene italienske Ansaldo er varslet om situasjonen, og Oslotrikken har gitt leverandøren beskjed om at det er forventet høyeste prioritet og fokus på å løse situasjonen fra fabrikkens side.

 

Konsekvenser for de reisende
Mange av de passasjerene som benytter trikk som sitt transportmiddel vil i perioden fremover i stedet få et busstilbud. Det jobbes med å sette opp bussavganger på flest mulig av de innstilte strekninger og ruter. Bussene vil i hovedsak trafikkere de samme steder og tidspunkter som trikkene har gjort. Så fort situasjonen er avklart vil Oslotrikken fortløpende sette trikker tilbake i trafikk igjen.

 

Statens jernbanetilsyn, Oslotrikkens eier, Oslo kommune ved byråd for miljø og samferdsel, Ruter, OVS og andre interessenter er orientert om situasjonen som er oppstått.

 

Oslotrikken vil jevnlig publisere ny og oppdatert informasjon om status for trikkene her på www.trikken.no. Reisende vil finne informasjon om reisetilbudet hos www.ruter.no

 

 

 

For nærmere informasjon:
Kommunikasjonssjef Cato Asperud i Oslotrikken, tel: 908 56 044

 

 

  

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter