Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Et av Norges lengste og minst tilgjengelige selskapsnavn, Kollektivtransportproduksjon AS, er historie. Fra i dag jobber selskapets om lag 4 000 medarbeiderne i Sporveien. – I dag skrives det sporveishistorie i Norge, sier Sporveissjef, Cato Hellesjø. 

elvestuen_hellesjo.jpg


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivreiser og frakter årlig 210 millioner reisende med sine transportmidler. Selskapet består av blant annet datterselskapene Oslo T-banedrift, Oslotrikken og Unibuss. Virksomheten har historiske aner helt tilbake til 1875 da Christiania Sporveisselskab begynte å kjøre sporvogn trukket av hest i hovedstaden. Tirsdag 30. april ble det avholdt Generalforsamling i selskapet, og der besluttet eieren Oslo kommune ved byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen, at navnet Kollektivtransportproduksjon skal avvikles til fordel for det nye merkevarenavnet «Sporveien».

 

Sporveishistorie

«Dette er en historisk dag både for oss, for Oslo by og for norsk samferdselsnæring. På en plattform av 138 år med stolte sporveistradisjoner i hovedstaden, bygger vi nå fremtidens Sporveien og fremtidens kollektivtrafikk. Selskapet skal bygges med basis i våre tre strategiske grunnpilarer effektivitet, kvalitet og sikkerhet, forteller Cato Hellesjø.

 

«Selskapet er veldig viktig for Oslo, og er i en svært positiv vekst. Dette er derfor en anerkjennelse til de ansatte og ledelsen, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Ola Elvestuen.

 

De tre grunnpilarene ligger til grunn for Sporveiens omfattende strategiprogram «Best 2015», der hele virksomheten målrettet jobber for å etablere et slagkraftig, profesjonalisert og konkurransedyktig konsern innen utgangen av 2015.

 

Dette er Sporveien

Selskapet som tidligere het Kollektivtransportproduksjon AS leverer gjennom sine 4 000 ansatte og datterselskapene Oslo T-banedrift, Oslotrikken og Unibuss, T-bane, trikk og busstransport i Oslo og Akershus. I tillegg forvalter og vedlikeholder Sporveien den skinnegående infrastrukturen, vognparken av trikker og T-baner, T-banestasjoner, bussanlegg og en rekke annen eiendom knyttet til kollektivtrafikken i Oslo-regionen. Sporveien har i tillegg ansvaret for blant annet modernisering av Kolsåsbanen, Lambertseterbanen og Grorudbanen. Alle tre er milliardprosjekter som skal sikre bedre kollektivtrafikk i fremtiden. Sporveien leverer også flybussruter, ekspressbussruter og turbusstilbud en rekke steder i Norge. I Oslo og Akershus er Sporveien leverandør til Ruter AS som, som planlegger, samordner og kjøper inn kollektivtjenester for Oslo og Akershus og tilbyr dette til de reisende.

 

Sporveien er en omfattende virksomhet med blant annet:

– 210 000 000 reiser hvert år

– 4 000 medarbeidere

– 854 trikker, T-banevogner og busser

– 3,3 milliarder NOK i omsetning (i 2012)

– 220 000 kvadratmeter eiendomsmasse

– Kundetilfredshet på over 90 %

– Regularitet på 99,50 % (angir hvor stor andel av de planlagte avgangene som kjøres)

 

Et viktig skritt

«Dette er en stor dag for alle oss som jobber i Sporveien. Vi har ventet lenge på denne dagen. Navnet Sporveien ligger i sjela hos de som jobber i denne virksomheten. Navneendringen gir oss glød og motivasjon til å ta fatt på det viktige samfunnsoppdraget som ligger foran oss som ansatte i Sporveien, sier Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

 

Sporveiens nye ansikt

Sporveien har i forbindelse med navnebyttet fått ny visuell identitet. Den nye logoen er satt sammen av to piler, som til sammen utgjør en S – den første bokstaven i selskapets navn. Logoen symboliserer møtepunkt, transport, bevegelse, interaksjon og kommunikasjon. De to pilene i hver sin retning symboliserer også reisen med kollektivtrafikk tur/retur. Den ene pilen som peker bakover tar med seg hele selskapets historie tilbake til 1875, mens den andre pilen som peker fremover illustrerer at det er et fremtidsorientert selskap som nå endrer navn.

 

Sporveien inn i fremtiden

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. I et Oslo og Akershus med stor befolkningsvekst og økende miljøutfordringer, leverer Sporveien tjenester som er mer etterspurt og verdifulle enn noen gang. Behovet for miljøvennlige og effektive kollektivtransporttjenester vokser i takt med befolkningsveksten, og det er avgjørende at leverandørene av norsk kollektivtrafikk planlegger sin virksomhet i tråd med dette. Sporveiens strategiske mål er at ingen skal være i stand til å levere kollektivtrafikk bedre enn selskapet og dets medarbeidere ved utgangen av 2015. Selskapet er allerede i full gang med å gjennomføre sin strategi som innebærer en profesjonalisering gjennom fokus på effektivitet, kvalitet og sikkerhet.

 

«Sporveien skal være en garantist for at vi lykkes innenfor våre områder i årene som kommer. Det strategiske arbeidet vi nå gjennomfører vil komme både eier og hele Oslo og omegns befolkning til gode i form av enda bedre og mer kostnadseffektive leveranser av kollektivtrafikk i fremtiden. Gjennom det nye navnet legger vi forholdene enda bedre til rette for dette», sier Sporveissjef Cato Hellesjø.

Sporveien på Facebook>>

Sporveien på Twitter>>

 

For ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Sporveien Cato Hellesjø, tlf.:22 08 40 00
  • Konserndirektør for kommunikasjon og marked, Torgeir Kristiansen, tlf.: 901 27 909
  • Kommunikasjonssjef Cato Asperud, tlf.: 908 56 044 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter