Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


(Oslo, 10.mai, 2013) Sporveien, tidligere Kollektivtransportproduksjon AS, har vunnet en full seier i en klagesak som ble reist mot selskapet i ESA, EFTAs overvåkingsorgan. Sporveien ble klaget inn av busselskapet Konkurrenten.no. ESA konkluderer med at Sporveien ikke har brutt statstøttreglene slik Konkurrenten.no hevdet.


I en avgjørelse fra ESA som ble publisert i dag konkuderer ESA med at:

  • Likviditetslån som er ytt mellom Sporveien og Unibuss ikke er statsstøtte.
  • Direktekontrakter mellom Sporveien og Unibuss (buss for trikk og bane) er ikke statsstøtte
  • Garantier, lån til infrastruktur og lignende har vært statsstøtte, men bygger på eksisterende støtteordning og innebærer ikke overkompensasjon. Ingen tiltak er foreslått fra ESA, dvs. at det ikke er behov for endringer i den eksisterende støtten.

Konkurrenten.no klaget i september 2011 Sporveien inn for ESA og hevdet at selskapet hadde mottatt ulovlig støtte til konkurranseutsatt drift fra Oslo kommune og internt i Sporveien-konsernet. ESA har nå ferdigbehandlet saken og har konkludert med at dette ikke var ulovlig statsstøtte.

«Vi er glad for at ESA her slår fast at den praksis som er fulgt i Oslo kommune og Sporveien ikke har vært i strid med gjeldende EØS-lovgivning. Nå legger vi denne saken bak oss og fokuserer på våre viktige samfunnsoppgaver som innebærer å bygge best mulig kollektivtrafikk i årene fremover, sier konserndirektør Thorbjørn Thoresen i Sporveien.

Om ESA
EFTAs overvåkningsorgan ESA kontrollerer gjennomføringen og praktiseringen av EØS-avtalens regler for Island, Liechtenstein og Norge. Organet skal sikre at EFTA-statene overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Dette muliggjør disse landenes deltagelse i EUs indre marked.

 

For nærmere informasjon:
Thorbjørn Thoresen, konserndirektør Produksjonsenheten, Sporveien. Tel: 916 15 134
Torgeir Kristiansen, konserndirektør Kommunikasjon, Sporveien. Tel: 901 27 909


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter