Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien har inngått en kontrakt med Veidekke AS om bygging av Avløs Base på Kolsåsbanen. Kontraktens totalsum er på 298,1 millioner kroner inkludert opsjoner. Avtalen er svært sentral i arbeidet med bygging av den nye T-banestrekningen til Kolsås i Bærum.

 

«Avløs base vil være av stor betydning for Sporveiens drift av T-banen i Oslo og Akershus når den står klar i 2015 Med denne basen leggervigrunnlaget for at Sporveien ytterligere kan forsterke og forbedre både drift og vedlikehold av T-banen i årene som kommer», sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

 

Om avtalen mellom Sporveien og Veidekke
Avtalen som er inngått innebærer at Veidekke får ansvaret for å oppføring av bygningen.

 

I tillegg til kontrakten med Veidekke vil Sporveien også tildele kontrakter innenfor andre områder knyttet til Avløs base. Dette dreier seg blant annet om:

 • Sporarbeider
 • Signalanlegg
 • Strømforsyning

 

Den totale kostnadsrammen for Avløs Base er 876 mill.kr.

 

Tunli_hellesjø.JPG


Om Avløs Base:

 

Basen på Avløs skal blant annet benyttes til drift og vedlikehold av T-banens vogner av typen MX 3000.

 

Det skal legges til rette for stalling av vogner, innvendig renhold og service på vognene.

 

 • En av hallene vil tilrettelegges for fjerning av grafitti. 2 spor (6 vognsett) kan senere klargjøres for verkstedfunksjoner.
 • Det nye bygget på Avløs blir på ca. 16000 m2 og vil bestå av fire haller.
 • 25 togsett (tilsvarende totalt 75 vogner) vil kunne parkere innendørs.
 • I kjellerlokalene er det avsatt plass til tekniske rom, garderober, oppmøterom, spiserom samt noen kontorer.
 • Kjelleren vil også romme 45 parkeringsplasser for ansatte.
 • Anlegget skal stå ferdig i mai 2015. Veidekke AS starter forberedende arbeider i september i år.
 • Bygget er tegnet av Arne Henriksen arkitekter AS og rådgivende konsulent er Aas Jakobsen ASByggherre for dette prosjektet er Sporveien Oslo AS.

 

Om Kolsåsbanen:

 • Banen er ferdigbygd og gjenåpnet til Gjønnes i Bærum. Gjønnes stasjon ble åpnet 8.oktober 2012
 • I juni 2012 startet Sporveien arbeider med Haslum stasjon og forberedende arbeider for Avløs Base (masseuttak).
 • Forberedende arbeider for Avløs stasjon ble startet i juli 2012 mens hovedarbeidene ble igangsatt i november samme år.
 • Arbeidende på Gjettum stasjon startet i februar 2013.
 • Videre vestover er det planlagt oppstart av strekningen Hauger-Kolsås i april/mai 2013 .
 • Kolsåsbanen gjenåpnes til Haslum og Avløs 16.desember 2013. Samtidig forlenges trikkedriften fra Jar til Bekkestua.
 • I oktober 2014 åpner Sporveien Kolsåsbanen helt frem til endestasjonen Kolsås.

 

Kontaktpersoner:

 • Konserndirektør for infrastruktur og eiendom Per Magne Mathisen Tlf: 404 33 646
 • Prosjektsjef Arnt Jørstad Tlf: 901 70 532
 • Konserndirektør kommunikasjon Torgeir Kristiansen Tlf: 901 27 909

 

Om Sporveien
Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport og frakter årlig 210 millioner reisende med sine transportmidler. Konsernet består av blant annet datterselskapene Oslo T-banedrift, Oslotrikken og Unibuss. I tillegg forvalter og vedlikeholder Sporveien den skinnegående infrastrukturen, vognparken av trikker og T-baner, T-banestasjoner, bussanlegg og en rekke annen eiendom knyttet til kollektivtrafikken i Oslo-regionen.

 

Virksomheten har om lag 4000 ansatte og en historie som strekker seg helt tilbake til 1875 da Christiania Sporveisselskab begynte å kjøre sporvogn trukket av hest i hovedstaden.

 

 Perspektiv fra nord

  

 Perspektiv fra vest

 

 

 

 Fugleperspektiv

 

 

 

 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter