Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Ved driftstidens begynnelse førstkommende mandag kan Sporveien og T-banen igjen ønske kundene velkommen tilbake til hele Lambertseterbanen. Samferdselsbyråden vil foreta den offisielle åpningen på Lambertseter stasjon kl. 08.00. Litt senere på dagen blir det grillfest på perrongen, samme sted.

Lambert 7.jpg


Lambertseterbanen er den eldste T-banestrekningen i Oslo. Vedtak om bygging av banen ble vedtatt så tidlig som i 1954, og satt i drift som T-bane i mai 1966. Banestrekningen har de siste årene hatt et betydelig vedlikeholdsetterslep, noe som bl. a har medført nedsatt hastighet på deler av strekningen, støyproblematikk for naboene og driftsproblemer som følge av dårlig skinnegang og et alderssteget kabelnett.

 

Nå er dette historie. Mandag møter kundene en T-bane der gammel pukk er skiftet ut, sviller og skinnegang er skiftet, stasjonene Brattlikollen, Karlsrud og Lambertseter er fornyet, bruene over Sandstuveien og Raschs vei er rehabilitert og tunnelen ved Munkelia er oppgradert og sikret i henhold til dagens krav.

 

Banestrekningen mellom Ryen og Bergkrystallen har vært stengt siden 8.april. Det har vært kjørt Buss for Bane. I juli ble banen delåpnet til Karlsrud.

 

Entreprisekostnadene for prosjektet har vært på 168 MNOK. I tillegg kommer noen ekstra kostnader som Buss for Bane, prosjekteringskostnader og byggherrekostnader.

 

Prosjektet har arbeidet i 5 faser:

1. Forberedene arbeider

2. Entreprisearbeid for strekningen Brynseng - Ryen

3. Prosjektering og totalfornyelse for strekningen Ryen - Brattlikollen

4. Prosjektering og totalfornyelse for strekningen Brattlikollen - Karlsrud

5. Prosjektering og fornyelse for strekningen Karlsrud - Bergkrystallen

 

Den offisielle åpningen blir om morgenen kl. 08.00.

Klokken 11.00 blir det grillfest for de som har jobbet med prosjektet på perrongen på Lambertseter. De som har lyst og interesse er velkommen.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter