Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


T-banens linje 5 gjenåpner for trafikk på strekningen Carl Berners plass – Vestli mandag 23. september. Strekningen har vært stengt i tre måneder for vedlikeholdsarbeid. Ruter og Sporveien og takker beboere og reisende for tålmodigheten de har vist de siste månedene.

 

Samtidig som Grorudbanen har vært stengt, har Sporveien oppgradert og modernisert stasjonene Romsås, Stovner og Vestli. Nødvendig vedlikeholdsarbeider er også utført langs sporet mellom Carl Berner og Vestli. Ruter tilbyr fra og med mandag 23.september igjen ordinær trafikk i tråd med ruteplanen på strekningen. 

stovner.JPG


Stovner T-banestasjon mandag 23.sept kl. 08.00.

Åpningen av stasjonene og trafikksettingen av rute 5 markeres flere steder på strekningen mandag morgen. Det arrangeres et eget åpningsarrangement på Stovner stasjon kl. 0800. Her vil det blant annet være en omvisning på stasjonen. Byantikvar Janne Wilberg vil være tilstede for å orientere om det arbeidet som Byantikvaren har vært involvert i på Stovner og Romsås T-banestasjoner. Representanter fra byrådsavdelingen og samferdselskomiteen i Oslo vil også være til stede i forbindelse med gjenåpningen.

 

Billedkunstner Adriana Bertet, som smykket ut stasjonen i 1992, har frisket opp kunstverkene og vil være tilstede på mandag. Som en kuriositet kan det også nevnes at Per Arne Flaten som har vært byggeleder for arbeidet på Romsås også hadde ansvaret da stasjonen ble bygget for 40 år siden.

 

Bakgrunnen for at Grorudbanen har vært stengt er byggingen av den nye banestrekningen Lørenbanen, med Løren stasjon, som skal stå ferdig i 2016. Lørenbanen vil gi økt kapasitet på hele T-banenettet, kortere reisetid til stasjoner langs T-baneringen, og Løren-området får et bedre tilbud.

 

Beregninger viser at T-banens linje 5 har rundt 42 000 påstigende passasjerer i begge retninger hver dag på strekningen mellom Hasle og Vestli.

 

I samarbeid med Ruter fortsetter Sporveien arbeidet med å utvikle T-banen til en kapasitetssterk metro, med vekt på sikkerhet, trygghet, pålitelighet og reiseglede. I år er linje 4 og linje 5 oppgradert. I desember forlenges Kolsåsbanen til Avløs, og videre til Kolsås i 2014. I 2016 åpner Lørenbanen.

 

Fakta om Lørenbaneprosjektet:

  • T- bane-strekning på 1600 meter mellom Sinsen stasjon og Økern stasjon, med ny (underjordisk) stasjon på Løren
  • Binder Grorudbanen og T-baneringen sammen.
  • Det vil gi mulighet for å kjøre sammenhengende strekninger uten at alle tog må gjennom den overbelastede fellestunnelen mellom Majorstua og Tøyen
  • Fra 23. september vil det bli trafikk på ett spor forbi anleggsstedet mellom Hasle og Økern til slutten av januar 2015. 
  • I ruteplanen for T-banen er det tatt hensyn til dette. I 2014 stenger Ringbanen mellom Sinsen og Carl Berners plass for trafikk fra mai 2014 til januar 2015
  • Frigjør kapasitet i sentrumstunnelen mellom Tøyen og Majorstuen som vil gjøre det mulig å kjøre flere avganger i timen fra de østlige bydelene
  • Gir Grorudbanens trafikanter kortere reisetid til stasjoner langs T-baneringen.
  • Gir Lørenområdet generelt et bedre kollektivtilbud. Nye Løren stasjon vil også være med å løfte byutviklingen på Løren, da de nye boligområdene vil kunne knyttes til T-banenSporveien er byggherre for prosjektet.

 

Sporveien har brukt stengeperioden til oppgradering av Romsås, Stovner og Vestli.

Grorudbanen ble stengt for all T-banetrafikk 24.juni i år. Årsaken er anleggsarbeider knyttet til påkobling av den nye Lørenbanen. Sporveien har benyttet stengetiden til å oppgradere/oppruste T-banestasjonene Vestli, Stovner og Romsås, hvorav de to siste i stor grad er tilbakeført til opprinnelig standard. Til dette arbeidet har Byantikvaren bidratt både med kunnskap og praktisk hjelp. . Nødvendig vedlikeholdsarbeider har også blitt utført langs sporet mellom Carl Berner og Vestli.

 

Belysning

Stasjonene har fått helt ny belysning, av utseende som de opprinnelige. Eldre elektriske komponenter er byttet ut. Broen på Romsås har fått helt ny utforming og det er montert sikkerhetsanordninger for kundene, som ny plattformkant, montering av «røykskjørt» mm.

 

Kunst og utsmykking

Kunstner Adriana Bertet dekorerte veggene på Stovner T-banestasjon i 1992. Nå gjør hun det igjen, denne gang med bistand fra Stovners befolkning som har vært med på å utforme de visuelle uttrykkene. 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter