Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Etter en periode med organisering, planlegging og prosjektering er endelig arbeidene ute i sporet igangsatt. Prosjektet har justert de tidligere faseinndelingene av arbeidene:

Fase 1 - 15.06. 2009 - 17.08. 2009 - Banen stengt fra Frøen

Fase 2 - 17.08. 2009 - 06.04. 2010 - Banen stengt fra Besserud

Fase 3 - 06.04. 2010 - 31.12. 2010 - Banen stengt fra Slemdal

Vinderen


Den første entreprisen, som omfatter sporarbeider og montering av strømskinne mellom Frøen og Slemdal, ble igangsatt 15.juni. Banen åpnet for ordinær trafikk 17.august, men er stengt fra Besserud, hvor Buss for bane overtar. Strukton er utførende entreprenør for spor- og strømskinnearbeidene på hele banen.

 

I fase 2 som nå er igangsatt, vil det mest synlige tiltaket være bygging av Holmenkollen stasjon. Fysiske arbeider vil starte opp medio september måned. Arbeidene vil pågå fram til oktober neste år. Stasjonen er den eneste som skal bygges fullstendig ny i denne omgang. Stasjonsanlegget blir bygget etter kravene om universell tilgjengelighet. Sporene gjennom stasjonsområdet vil bli rettet utog plattformen bygget i lengde på 116 meter, tilpasset 6-vogns MX. Det blir etablert undergang under stasjonen og eksisterende bru over banen blir erstattet med ny. Den gamle stasjonsbygningen skal bevares, men flyttes vestover til enden av ny inngående plattform. Nytt lehus og ny stasjonsbygning monteres i samsvar med Metrostandard.

 

I denne fasen skal det også monteres strømskinne mellom Holmenkollen stasjon og Frognerseteren. I tillegg skal brua over Holmenkollveien ved Besserud rives og erstattes med ny. Holmenkollveien skal utbedres mellom Besserud og Holmenkollen, blant annet med nytt fortau. Veiarbeidene utføres i regi av Samferdselsetaten.

 

For å kunne mate MX-togene med tilstrekkelig strøm skal det foretas oppgradering av strømforsyningsanlegget. Dette omfatter ombygging av enkelte likeretterstasjoner og bygging av nye. Det mest synlige tiltaket for almenheten vil være riving av den gamle likeretterstasjonen på Slemdal og bygging av ny. Rivingen skal utføres i høst og nybygget oppføres neste år.

 

En stor utfordring er alle planovergangene langs banen. Disse må opprettholdes selv om strømforskyningsanlegget legges om fra luftledning til strømskinne. Det er gjennomført risikoanalyser for å komme fram til løsninger som ivaretar både sikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Både Statens jernbanetilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vært medvirkende i denne prosessen. Prosjektet har bygget en prototyp på Steinerud. Denne vil, såfremt den blir godkjent, bli en mal for alle de øvrige planovergangene.

 

Hovedarbeidene med oppgraderingen vil være ferdig medio oktober neste år. I tiden fram til jul vil det foregå testing, prøvekjøring, utbedring av mangler og godkjenning.

 

Det tas sikte på å åpne banen for ordinær drift ved nyttårsskiftet 2010/2011. 


Tilbake til nyhetsarkiv Tilbake til nyhetsoversikten

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter