Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien Vognmateriell

Oslo har aldri hatt et bedre utgangspunkt for forvaltning av byens betydelige investeringer i rullende materiell. Det skyldes ikke minst en vognleiemodell som bidrar til langsiktige og stabile økonomiske rammebetingelser i verdiforvaltningen.


 

Om Sporveien Vognmateriell

Hopp over det området

Sporveien Vognmateriell bidrar til å forvalte de store investeringene i rullende materiell på en god måte. I 2021 ferdigstilte selskapet store oppgraderinger av T-banevognene og forberedte overgangen til nye trikker.

Sporveien Vognmateriell AS (Vognmateriell) har økonomisk ansvar for T-banevognene (MX3000) og trikkene (SL79 og SL95 og SL18) gjennom hele livsløpet, fra anskaffelse via vedlikehold og oppgraderinger til avhending. Selskapet, som tidligere het Oslo Vognselskap, har siden 2006 satt av midler til å investere i nytt materiell når dagens T-banevogner og trikker må avhendes.

Vognmateriell setter også av midler til planlagt og verdibevarende vedlikehold, og til fornyelser og oppgraderinger. Ved feil eller mangler som skyldes beskaffenheten på materiellet, hviler ansvaret på selskapet. Ved utgangen av 2022 hadde Vognmateriell sju ansatte, som bidrar i vedlikeholdsprosessene hos operatørene og i prosjektene for anskaffelse av nye trikker og T-banevogner.

I 2022 oppnådde Vognmateriell et årsresultat på 171,1 millioner kroner som i sin helhet blir overført til vognanskaffelsesfondet. Selskapet arbeidet med flere fornyelses-, oppgraderings- og utviklingsprosjekter på MX3000, for å forbedre produksjonen til operatørene i form av bedre vogntilgjengelighet, regularitet, pålitelighet og reiseopplevelser.

I 2021 ble også det store oppgraderingsprogrammet MLU for MX3000 ferdigstilt. Det har omfattet lakkering, reparasjon av sår og skader, ny merking og mindre oppgraderinger i førerrom og kupeer. Programmet er en del av den langsiktige materiellforvaltningen og er utgangspunkt for nye levetidsforlengende tiltak.

 


Bærekraftig vognmateriell

Hopp over det området

Arbeidet med å kartlegge hvordan levetiden til dagens T-banevogner kan forlenges fortsatte i 2021. Selskapet ser gode muligheter for å oppgradere og modernisere dagens vogner, men samtidig beholde selve skjelettet i vognene.

Vognmateriell jobber også for å redusere energibruken i T-banevognene, med mål om å øke energieffektiviteten med fem prosent og realisere årlige energibesparelser på 5–10 millioner kroner innen 2025. Som et ledd i dette arbeidet startet selskapet i 2021 implementeringen av nye og energibesparende LED-lys i vognene.

Selskapet leder arbeidet med å forberede materialgjenvinning av de gamle trikkene når de skal avhendes. Kompetansen fra dette arbeidet blir nyttig i arbeidet med å anskaffe nye T-banevogner.

I 2021 arbeidet Sporveien Vognmateriell i tillegg med prosjekter knyttet til:

 • Nye, utvendige sikkerhetsbelger på MX-togene for å redusere risikoen for fall mellom tog og plattform
 • Installasjon av validatorer for billett-registrering på MX-togene for Ruter
 • Oppgraderinger av passasjertelleutstyr (APC) og passasjerinformasjonssystem (PIDAS)
 • Nye HMI-skjermer i førerrom i MX-togene Nytt vedlikeholdsprogram for utfasingen av SL95 og SL79
 • Tilpasset vedlikehold basert på plan for utfasing
 • Instrukser for mindre oppgraderinger av interiør og eksteriør på SL95 og SL79


Videre utvikling

Hopp over det området

Sporveien Vognmateriell har som visjon å ha en vognpark i
verdensklasse i 2024.

Det betyr at selskapet skal sørge for at dagens T-banevogner er så godt vedlikeholdte og oppgraderte at kundene fremdeles oppfatter dem som moderne, attraktive og konkurransedyktige. Når den nye trikkevognparken er på plass i 2024, vil Oslo ha en unik posisjon blant verdens kollektivbyer i form av to helt homogene og moderne vognparker


Vognparken

Hopp over det området

SL18, trikk

Oslo får 87 nye, moderne trikker som skal leveres i perioden 2020 til 2024. På vegne av Oslo kommune har Sporveien AS ledet arbeidet med trikkeanskaffelsen, som er et stort og viktig prosjekt for kollektivsatsingen i Oslo. Spanske CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, er leverandør av trikkene. CAF har lang erfaring med produksjon av trikker, og Urbos 100 er i bruk i en rekke byer verden over – deriblant Budapest, Freiburg, Edinburgh og Birmingham.

 

 Nøkkeltall    
 • Lengde: 34,16 m
 • Sitteplasser: 56
 • Bredde: 2,65 m
 • Plasser totalt: 220
 • Høyde: 3,65 m
 • Banemotorer: 
 • Gulvhøyde over skinnetopp: 35 cm
 • Maks hastighet: 70 km/t
 • Vekt uten passasjerer: 42,7 tonn
 •  Antall trikker: 87
 • Vekt med passasjerer (fullt lastet vogn): 94,9 tonn

 

 • Vognkassemateriale: Aluminium 

 

 


SL95, trikk

SL95 (forkortelse for Sporvogn Ledd bestilt i 1995) er en sporvogn konstruert og bygget for bruk for Oslos sporveis og forstadsbanenett. Sporvognen er produsert av Ansaldo Trasporti (nå AnsaldoBreda) fra Italia. Det ble produsert 32 trikker i perioden 1996–2004. Trikkene har førerplass i begge ender og er utstyrt med fire toakslede boggier med drift på alle akslene. Tre av fire dører i hver retning har lav innstigning, og ca. 50 % av gulvarealet er lavt. Denne vogntypen er utstyrt med klimaanlegg og har system for tilbake-mating av strøm.

SL95 har gjennomgått et omfattende oppgraderingsprogram som omfatter teknisk utbedring i tillegg til oppgradering av interiør og eksteriør. Ved nyanskaffelse av trikker vil SL95 bli utfaset etterhvert som nye trikker blir levert. Et nytt program for å opprettholde funksjon og reiseopplevelse vil pågå fram til utfasingen av SL95 er komplett.

 

Nøkkeltall  

 
 • Lengde: 33,12 m
 • Bredde døråpning: 81-125 cm
 • Bredde: 2,6 m
 • Sitteplasser: 88
 • Høyde: 3,625 m
 • Plasser totalt: 212
 • Gulvhøyde over skinnetopp, 
  lavgulv: 35-40 cm
 • Banemotorer: 8x105 kW (asynkron)
 • Gulvhøyde over skinnetopp, høygulv: 63 cm
 • Maks hastighet: 80 km/t
 • Vekt uten passasjerer: 64 tonn
 • Antall trikker: 32
 • Vekt med passasjerer (sittende + 4 stående per m2):
  80 tonn 
 

 


SL79, trikk

SL79 (forkortelse for Sporvogn Ledd bestilt i 1979). Sporvognene ble levert i to serier. I 1982 ble de 25 første vognene, SL79/I, satt i drift. De 15 siste vognene, SL79/II, kom i 1989. Utseendemessig er de to seriene forholdsvis like. Duewag i Düsseldorf produserte de første 10 vognene, de øvrige 30 ble produsert på lisens ved Strømmens Værksted (i dag Bombardier Transportation). Ved nyanskaffelse av trikker vil SL79 bli utfaset etterhvert som nye trikker blir levert.

 

 Nøkkeltall    
 • Lengde: 22,18 m
 • Sitteplasser: 71-75
 • Bredde: 2,5 m
 • Plasser totalt: 137-139
 • Høyde: 3,411 m
 • Banemotorer: 2x217 kW
 • Gulvhøyde over skinnetopp: 88 cm
 • Maks hastighet: 80 km/t
 • Vekt uten passasjerer: 32,8 tonn
 •  Antall trikker: 40
 • Vekt med passasjerer (sittende + 4 stående per m2): 43 tonn

 

 • Bredde døråpning: 1270 mm

 

 


MX3000, t-bane

MX-togene er produsert av Siemens i Østerrike. De ble levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. 

 

Nøkkeltall  

 
 • Lengde: 54,14 m
 • Bredde døråpning: 1300 mm
 • Bredde: 3,16 m
 • Sitteplasser: 138
 • Gulvhøyde over skinnetopp: 1,12 m
 • Plasser totalt: 493
 • Vekt uten passasjerer: 94 tonn
 • Maks hastighet: 80 km/t
 • Vekt med passasjerer (sittende + 4 stående per m2): 134 tonn
 • Antall togsett: 115 

 

 


Kontakt oss

Hopp over det området

E-post: vognmateriell@sporveien.com

For flere kontaktpunkter se her

 


Rapporter

Hopp over det området

Rapporter finner du under:

 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter