Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien Vognmateriell

Oslo har aldri hatt et bedre utgangspunkt for forvaltning av byens betydelige investeringer i rullende materiell. Det skyldes ikke minst en vognleiemodell som bidrar til langsiktige og stabile økonomiske rammebetingelser i verdiforvaltningen.


 

Om Sporveien Vognmateriell

Hopp over det området

I juni 2019 vedtok bystyret å innlemme Oslo Vognselskap AS i Sporveien og organisere det som et nytt datterselskap. Etter innlemmelsen byttet selskapet høsten 2019 navn til Sporveien Vognmateriell.

Sporveien Vognmateriell AS forvalter T-banevognene og trikkene gjennom hele livsløpet, fra anskaffelse via vedlikehold og oppgraderinger, til avhending. Selskapet arbeider for at vognmateriellet skal være driftssikkert, attraktivt og bærekraftig og ha lave driftskostnader.

Sporveien Vognmateriell har gjennom 15 år bygget opp finansiell kapasitet som sikrer evnen til å investere i nytt materiell når dagens T-banevogner og trikker må avhendes. Selskapet jobber på en måte som sikrer midler til alt planlagt og verdibevarende vedlikehold, samt til fornyelser og oppgraderinger. Vognleiemodellen bidrar til god verdiforvaltning og lavere kostnader over tid.

Sporveien Vognmateriell videreførte og satte i gang en rekke fornyelses-, oppgraderings- og utviklingsprosjekter i 2019. Prosjektene vil på ulike mater påvirke energibruk, effektivitet i produksjonen og kvaliteten på materiellet. Selskapet jobber blant annet med å redusere energibruken i dagens T-banevogner. I 2019 startet Sporveien Vognmateriell arbeidet med å kartlegge muligheter for å forlenge levetiden på dagens T-banevogner. Selskapet ser gode muligheter for å oppgradere og modernisere dagens vogner, samtidig som selve skjelettet i vognene blir beholdt.

 


Videre utvikling

Hopp over det området

Sporveien Vognmateriell har som visjon å ha en vognpark i
verdensklasse i 2024.

Visjonen innebærer at selskapet skal sørge for at dagens T-banevogner er så godt vedlikeholdte og oppgraderte at kundene fremdeles oppfatter dem som moderne, attraktive og konkurransedyktige. Når den nye trikkevognparken er på plass i 2024, vil Oslo ha en unik posisjon blant verdens kollektivbyer i form av to helt homogene og moderne vognparker.


Bærekraftig vognmateriell

Hopp over det området

I 2019 startet Sporveien Vognmateriell et viktig arbeid med å kartlegge muligheter for å forlenge levetiden på dagens T-banevogner. Selskapet ser gode muligheter for å oppgradere og modernisere dagens vogner, samtidig som selve skjelettet i vognene blir beholdt.

Sporveien Vognmateriell har satt et særlig fokus på bærekraft og sirkulær økonomi som et bidrag til Oslo kommunes arbeid for en miljøvennlig utvikling. Selskapet arbeider med å forberede materialgjenvinning av de gamle trikkene når de skal avhendes. Kompetansen fra dette arbeidet blir viktig når arbeidet med å anskaffe nye T-banevogner starter opp. Målet er å kunne anskaffe materiell som er tilnærmet 100 prosent gjenvinnbart, og at materiellet i størst mulig grad består av innsatsfaktorer som er resirkulerte.

Bærekraft handler av og til om å ikke gjøre noe. Ettersom de gamle trikkene skal fases ut i løpet av få år, jobber Sporveien Vognmateriell målbevisst med å begrense omfanget av vedlikehold til det nødvendige. Dette krever tett oppfølging av vognmateriellet, men kan bidra til å spare store beløp til vedlikehold.

Les mer om samfunnsansvar i Sporveien her

 


Vognparken

Hopp over det området

SL95, trikk

 

SL95 (forkortelse for Sporvogn Ledd bestilt i 1995) er en sporvogn konstruert og bygget for bruk for Oslos sporveis og forstadsbanenett. Sporvognen er produsert av Ansaldo Trasporti (nå AnsaldoBreda) fra Italia. Det ble produsert 32 trikker i perioden 1996–2004. Trikkene har førerplass i begge ender og er utstyrt med fire toakslede boggier med drift på alle akslene. Tre av fire dører i hver retning har lav innstigning, og ca. 50 % av gulvarealet er lavt. Denne vogntypen er utstyrt med klimaanlegg og har system for tilbake-mating av strøm.

SL95 har gjennomgått et omfattende oppgraderingsprogram som omfatter teknisk utbedring i tillegg til oppgradering av interiør og eksteriør. Ved nyanskaffelse av trikker vil SL95 bli utfaset etterhvert som nye trikker blir levert. Et nytt program for å opprettholde funksjon og reiseopplevelse vil pågå fram til utfasingen av SL95 er komplett.

 

Nøkkeltall  

 
 • Lengde: 33,12 m
 • Bredde døråpning: 81-125 cm
 • Bredde: 2,6 m
 • Sitteplasser: 88
 • Høyde: 3,625 m
 • Plasser totalt: 212
 • Gulvhøyde over skinnetopp, 
  lavgulv: 35-40 cm
 • Banemotorer: 8x105 kW (asynkron)
 • Gulvhøyde over skinnetopp, høygulv: 63 cm
 • Maks hastighet: 80 km/t
 • Vekt uten passasjerer: 64 tonn
 • Antall trikker: 32
 • Vekt med passasjerer (sittende + 4 stående per m2):
  80 tonn 
 

 


SL79, trikk

SL79 (forkortelse for Sporvogn Ledd bestilt i 1979). Sporvognene ble levert i to serier. I 1982 ble de 25 første vognene, SL79/I, satt i drift. De 15 siste vognene, SL79/II, kom i 1989. Utseendemessig er de to seriene forholdsvis like. Duewag i Düsseldorf produserte de første 10 vognene, de øvrige 30 ble produsert på lisens ved Strømmens Værksted (i dag Bombardier Transportation). Ved nyanskaffelse av trikker vil SL79 bli utfaset etterhvert som nye trikker blir levert.

 

 Nøkkeltall    
 • Lengde: 22,18 m
 • Sitteplasser: 71-75
 • Bredde: 2,5 m
 • Plasser totalt: 137-139
 • Høyde: 3,411 m
 • Banemotorer: 2x217 kW
 • Gulvhøyde over skinnetopp: 88 cm
 • Maks hastighet: 80 km/t
 • Vekt uten passasjerer: 32,8 tonn
 •  Antall trikker: 40
 • Vekt med passasjerer (sittende + 4 stående per m2): 43 tonn

 

 • Bredde døråpning: 1270 mm

 

 


MX3000, t-bane

MX-togene er produsert av Siemens i Østerrike. De ble levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. 

 

Nøkkeltall  

 
 • Lengde: 54,14 m
 • Bredde døråpning: 1300 mm
 • Bredde: 3,16 m
 • Sitteplasser: 138
 • Gulvhøyde over skinnetopp: 1,12 m
 • Plasser totalt: 493
 • Vekt uten passasjerer: 94 tonn
 • Maks hastighet: 80 km/t
 • Vekt med passasjerer (sittende + 4 stående per m2): 134 tonn
 • Antall togsett: 115 

 

 


Kontakt oss

Hopp over det området

E-post: vognmateriell@sporveien.com

For flere kontaktpunkter se her

 


Rapporter

Hopp over det området

Rapporter finner du under:

 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter