Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Våre trikkeholdeplasser

6. oktober 1875 markerer starten på sporvognshistorien i Oslo. Denne dagen gikk nemlig den aller første trikketuren med hest fra Homansbyen til Stortorvet. Siden den gang har trikkenettet vært i konstant endring. Traseer og holdeplasser har blitt åpnet, flyttet, endret, nedlagt eller gjenåpnet. Det samme skjer i dag, og utviklingen fortsetter mens vi nærmer oss enda en milepæl i Sporveishistorien. Byen gjøres nå klar til å ta i mot nye, flotte trikker fra 2020, og frem mot dette skal mye viktig arbeid gjøres.


Ved å klikke deg rundt via menyen eller skrolle deg nedover siden kan du nå besøke alle våre trikkeholdeplasser, som vi både er stolte av og glade i! Du kan se hvordan de ser ut og finne informasjon om blant annet historie, arkitektur, kunst og driftsrelaterte saker. Oversikten er sortert alfabetisk, slik at du enkelt kan finne frem langs trikkenettet. 

For spørsmål eller henvendelser vedrørende våre trikkeholdeplasser, finner du kontaktinformasjon her.

 

Abbediengen

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Abbediengen holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen. Lilleaker var den opprinnelige endeholdeplassen på linjen frem til forlengelsen til Bekkestua i 1924. 

 


Adamstuen

Hopp over det området

Holdeplass i Sognsveien.

Adamstuen holdeplass åpnet 24. september 1909.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av trikkelinjen som gikk over Homansbyen, gjennom Thereses gate til krysset ved Ullevålsveien. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristina Sporveisselskab (grønntrikken), og Adamstuen fungerte som endeholdeplass frem til forlengelsen av linjen til Ullevål hageby i 1925. 

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Thereses gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

Annen info: Holdeplassen het opprinnelig «Homansby», men navnet ble endret til Adamstuen i august 1926. 

 


Aker Brygge

Hopp over det området

Holdeplass på Vikalinjen.

Aker brygge holdeplass åpnet i 1995. 

Dette skjedde i forbindelse åpningen av den nye traseen til Vikalinjen mellom Wessels plass og Solli plass, samt en større oppgradering av Rådhusplassen. Den gamle Vikatrikken ble åpnet av Kristiania Sporvognselskab i 1875 og gikk opprinnelig med hestesporvogn mellom Stortorvet og Vestbanen. Linjen ble forlenget til Munkedamsveien i 1879, via Cort Adelers gate til Huitfeldts gate i 1898 og frem til Parkveien i 1899.

Arkitektur: Det er arkitektkontoret Arkitektskap som har tegnet holdeplassen. Arbeidet inngikk i et større prosjekt for Rådhusplassen som ble utført mellom 1993 og 1999. I 1996 ble de tildelt Kulturministerens designpris for godt design på trikkemastene. Granittmuren på holdeplassområdet er utformet av billedhugger Bård Breivik.

 


Bekkestua

Hopp over det området

Endeholdeplass på Lilleakerbanen.

Bekkestua trikkeholdeplass åpnet i desember 2014.

Oppgraderinger: Stasjonen var stengt mellom 2009 og 2011 på grunn av en større oppgradering av Kolsåsbanen (Du kan lese mer om prosjektet her). Den gjenåpnet for T-banetrafikk i 2011, og for trikkedrift i desember 2014. Det opprinnelige stasjonsanlegget fra 1924 ble revet før ombyggingen. 

Trikken begynte opprinnelig å kjøre til Bekkestua i 1924, samtidig som Lilleakerbanen ble forlenget hit. Mellom august 2007 og februar 2009 fungerte Bekkestua igjen som endeholdeplass. Dette var et midlertidig tilbud til de reisende på Kolsåsbanen hvor driften hadde vært innstilt siden juli 2006. I dag har trikken og T-banen parallell drift mellom Jar og Bekkestua. 

Arkitektur: Arne Henriksen har tegnet stasjonen og i 2012 ble arkitektkontoret tildelt Bærum kommunes arkitekturpris for arbeidet.

Annen info: Holdeplassen ligger i Bærum kommune.

 


Biermanns gate

Hopp over det området

Holdeplass i Vogts gate (inngående) og Toftes gate (utgående).

Biermanns gate holdeplass åpnet i 1990.

Trikken begynte å trafikkere strekningen der holdeplassen ligger 29. september 1899. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkk-linjen til Torshov. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken), og hadde trasé fra Stortorvet, via Brugata og Storgata, til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass). 

Oppgraderinger: Mellom mai og august 2018 ble utgående trikkespor ved Biermanns gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Birkelunden

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Birkelunden holdeplass åpnet i juli 1947.

Åpningen av Grünerløkk-linjen i 1878 markerer starten på trikkedrift til Grünerløkka. Det var opprinnelig Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken) som driftet linjen, som ble forlenget videre til Torshov i 1899. Holdeplassen, med dagens beliggenhet, kom til etter at utgående og inngående spor ble flyttet hit i løpet av juli 1947. Før dette gikk sporet i Sannergata, fra Toftes gate til Thorvald Meyers gate.

 


Bislett

Hopp over det området

Holdeplass i Thereses gate.

Bislett holdeplass åpnet 24. september 1909.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av trikkelinjen som gikk over Homansbyen til Adamstuen. Linjen var opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken), og ble forlenget videre til Ullevål hageby i 1925.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Thereses gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Bogstadveien

Hopp over det området

Holdeplass på Majorstuen.

Bogstadveien holdeplass åpnet i mai 2014.

Den ble etablert i forbindelse med en større oppgradering av Bogstadveien som pågikk mellom 2012 og 2015, og erstatter to nedlagte holdeplasser, (gamle) Rosenborg og Schultz´gate. 

Annen info: 3. mars 1894 åpnet Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) Briskebylinjen, den første elektriske trikkelinjen i Skandinavia. Traseen gikk fra Majorstuen, ned Bogstadveien, over Briskeby til Jernbanetorget (ved Østbanen). Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

 


Briskeby

Hopp over det området

Holdeplass i Briskebyveien. 

Åpningen av Briskebylinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift over Briskeby.

Det var Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som opprinnelig driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Bråten

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Bråten holdeplass åpnet i juni 1917. 

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen i art nouveau-stil er tegnet av Erik Glosimodt. Det ble rehabilitert på 1990-tallet og er vernet.

Oppgraderinger: I 2012 ble strekningen mellom Sørli og Bråten oppgradert, mens selve holdeplassen ble oppgradert i 2013. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020, samt fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Bussterminalen Grønland

Hopp over det området

Holdeplass i Schweigaards gate.

Strekningen i Schweigaards gate der holdeplassen ligger ble tatt i bruk som trikketrasé i 1957. 

Traseen gikk fra Jernbanetorget til Oslo gate, gjennom Vognmannsgata og Schweigaards gate. Dagens holdeplass ble trolig etablert rundt 1990, i forbindelse med at sporet ble flyttet til dagens posisjon (det lå tidligere midtstilt), samt åpningen av Bussterminalen og Gallleri Oslo i 1987.

 


Carl Berners plass

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Carl Berners plass trikkeholdeplass åpnet 1. januar 1923.

Dette skjedde i forbindelse med at Rodeløkkalinjen (senere Sinsenlinjen) ble forlenget fra Helgesens gate, gjennom Trondheimsveien til Hasleveien (like nord for der holdeplassen ligger i dag).

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Dalsbergstien

Hopp over det området

Holdeplass på Bislett.

Dalsbergstien holdeplass åpnet i 1925.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Homansbylinjen til Ullevål hageby, samt etableringen av nye spor i Pilestredet, fra Edvard Storms gate til Bislett. Den gamle strekningen på linjen gjennom Josefines gate ble samtidig lagt ned etter 50 år med trikkedrift. 

 


Disen

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Disen holdeplass åpnet 25. september 1934. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås.

Oppgraderinger: Linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås stengte i 2002 på grunn av oppgraderingsarbeider. Disen fungerte da som endeholdeplass frem til gjenåpningen 22. november 2004.

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Doktor Smiths vei

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Doktor Smiths vei holdeplass åpnet 25. september 1934. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås. 

Oppgraderinger: Linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås stengte i 2002 på grunn av oppgraderingsarbeider. Den gjenåpnet 22. november 2004. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

Annen info: Holdeplassen het opprinnelig «Sanatoriet» etter det gamle tuberkolosesanaturiumet på Grefsen. Navnet ble endret i 2014. 

 


Dronningens gate

Hopp over det området

Holdeplass i Kvadraturen.

Dronningens gate holdeplass åpnet 27. februar 2017.

Dette skjedde i forbindelse med gjenåpningen av Prinsens gate for trikkedrift etter en større oppgradering som begynte i 2014. Du kan lese mer om prosjektet her. Tidligere lå det også en holdeplass med samme navn i Tollbugata.  

 


Ekebergparken

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Ekebergparken holdeplass åpnet i juni 1917.

Arkitektur: På inngående holdeplass står det oppført et vernet leskur i betong som er bygget inn i fjellet.

Oppgraderinger: I 2015 ble strekningen mellom Ekebergparken og Jomfrubråten oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020, samt fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Annen info: Holdeplassen het opprinnelig «Sjømannskolen».

 


Elisenberg

Hopp over det området

Holdeplass i Frognerveien.

Elisenberg holdeplass åpnet i 1902.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Frognerlinjen. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken) og hadde trasé  fra Solli plass, via Frognerveien, til Frogner plass. Linjen ble forlenget til Majorstuen i 1914.

Oppgraderinger: Trikkesportet i Frognerveien mellom Balders gate og Frogner plass blir oppgradert mellom høsten 2018 og 2019. Prosjektet er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo, noe du kan lese mer om her. Elisenberg holdeplass har vært midlertidig stengt under anleggsperioden.

 


Forskningsparken

Hopp over det området

Holdeplass i Problemveien.

Forskningsparken trikkeholdeplass åpnet 30. mai 1999. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Ullevål hagebylinjen fra John Collets plass til Rikshospitalet. 

Arkitektur: Arkitektkontoret Arkitekskap har tegnet kollektivknutepunktet på Forskningsparken.

Annen info: Holdeplassen betjener øvre del av Universitet i Oslos campus på Blindern og Forskningsparken.

 


Frogner plass

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Frogner plass trikkeholdeplass åpnet 29. oktober 1902. 

Dette var den opprinnelige endeholdeplassen på Frognerlinjen frem til 1914 og forlengelsen til Majorstuen. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken) og hadde trasé fra Solli plass, via Frognerveien. 

 


Frogner stadion

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Frogner stadion holdeplass åpnet i 1914.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Frognerlinjen til Majorstuen, samt Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 (dette var en sentral del av hundreårsmarkeringen for Riksforsamlingen i 1814).

 


Frydenlund

Hopp over det området

Holdeplass i Pilestredet (kun utgående retning).

 

Frydenlund trikkeholdeplass åpnet i 1997.

Den er oppkalt etter de gamle lokalene til Frydenlund Bryggerier hvor Oslomet storbyuniversitet holder til i dag. Holdeplassen het opprinnelig «Høyskolesenteret», men byttet navn i 2014.

Annen info: Holdeplassen betjenes kun av trikken i utgående retning.

 


Furulund

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Furulund holdeplass åpnet i 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen (en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903). Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elekstriske sporvei (blåtrikken). 

 


Gaustadalleen

Hopp over det området

Holdeplass på Gaustad.

Gaustadalleen holdeplass åpnet 30. mai 1999.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Ullevål hageby-linjen fra John Collets plass til Rikshospitalet. 

 


Glads vei

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Glads vei trikkeholdeplass åpnet 25. september 1934. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås.

Oppgraderinger: Linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås stengte i 2002 på grunn av oppgraderingsarbeider. Den gjenåpnet 22. november 2004. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

Annen info: Med sine 182,4 meter over havet er Glads vei holdeplassen i trikkenettet med høyest beliggenhet.  

 


Grefsen stadion

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Grefsen stadion holdeplass åpnet 25. september 1934. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås.

Oppgraderinger: Linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås stengte i 2002 på grunn av oppgraderingsarbeider. Den gjenåpnet 22. november 2004. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Grefsen stasjon

Hopp over det området

Holdeplass i Storoveien.

Grefsen stasjon holdeplass åpnet 28. november 1902. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen som opprinnelig ble driftet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken). 

Grefsen base: Sporveiens base på Grefsen ble tatt i bruk som vognhall i 1957 og er tegnet av arkitekt Georg Greve. Den hadde opprinnelig plass til 100 sporvogner og 30 busser og erstattet vognhallene på Torshov og Kjelsås som ble tatt ut av drift samme år. Basen ble ombygd i 1982, og på nytt mellom 1999 og 2000. 

Oppgraderinger: Verkstedet og vognhallen på Grefsen skal igjen få en etterlenget og nødvendig oppgradering før leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Planlagt ferdigstillelse er satt til 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.  

Annen info: Holdeplassens navn viser til Grefsen jernbanestasjon som ligger vis-à-vis holdeplassen på andre siden av Ring 3. 

 


Grefsenplatået

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåstrikken.

Grefsenplatået holdeplass åpnet 25. september 1934. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås.

Oppgraderinger: Linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås stengte i 2002 på grunn av oppgraderingsarbeider. Den gjenåpnet 22. november 2004. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Grefsenveien

Hopp over det området

Holdeplass på Sandaker.

Gerfsenveien holdeplass berøres av Grefsenveien nedre-prosjektet, som hadde oppstart i september 2019.

Grefsenveien holdeplass åpnet 28. november 1902. 

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Grefsen stasjon. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken).

 


Hausmanns gate - nedlagt

Hopp over det området

Hausmanns gate holdeplass ble stengt i forbindelse med en større oppgradering av Storgata, og det er etablert en ny, midlertidig holdeplass i Christian Krohgs gate ved navn «Lilletorget». Arbeidene begynte 19. november 2018 og er et ledd i Trikkeprogrammet mot leveransen av nye trikker til Oslo. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2021 og du kan lese mer her

Det vil komme en ny holdeplass i nærheten av Oslo legevakt ved navn «Nybrua» som vil erstatte dagens holdeplass, men denne blir ikke åpnet før sent på høsten 2020. Inntil Nybrua holdeplass er ferdig, vil holdeplassen på Schous plass være neste stopp nordover i retning Grünerløkka. Nærmeste holdeplass i sørlig retning blir Jernbanetorget.

 


Heimdalsgata

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Åpningen av Rodeløkkalinjen 27.mars 1900 markerer starten på trikkedrift i Trondheimsveien.

Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Kommunale sporvei og hadde trasé fra Nybrua, via Trondheimsveien, til krysset Københavngata/Dælenenggata. 

 


Hoff

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Hoff holdeplass åpnet i 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen (en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903). Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken). 

Oppgraderinger: Mellom høsten 2017 og våren 2018 ble trikkesporet på strekningen mellom Skøyen og Hoff holdeplass oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Holbergs plass

Hopp over det området

Holdeplass i Tullins gate.

Åpningen av Homansbylinjen i 1875 markerer starten på trikkedrift over Holbergs plass.

Den opprinnelige traseen gikk fra Stortorvet til Homansbyen, via Pilestredet ved Universitetsgata, Holbergs plass, Welhavens gate, Hegdehaugsveien og Josefines gate. Frem til omleggingen til elektrisk trikkedrift i 1899/1900 var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden. De første årene fantes det heller ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja. 

 


Holtet

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Holtet holdeplass åpnet i juni 1917.  

Oppgraderinger: Holdeplassen gjenåpnet i desember 2018 etter en oppgradering. Arbeidet var en del av en større oppgradering av Holtet base og området rundt. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse våren 2020, noe du kan lese mer om her.  

Arkitektur: Flere av bygningene tilknyttet Sporveiens område på Holtet står på byantikvarens gule liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Dette gjelder selve basen med tilhørende verksted og vognhall. Disse er i likhet med leskuret på holdeplassen tegnet av Erik Glosimodt og blir ivaretatt på forskriftsmessig måte i forbindelse med oppgraderingen. 

Den opprinnelige stasjonsbygningen på Holtet (i Kongsveien 91) er også vernet. Den ble kjøpt opp av Oslo Sparebank i 1937 og omfattet da både venterom og kontorer. Bygningen tilhører ikke lenger Sporveien, og huser i dag en rekke butikker og servicetilbud. 

Holtet base: Da Ekebergbanen stod ferdig i juni 1917, bestod basen på Holtet av en vognhall med seks spor og plass til 12 sporvogner, i tillegg til et provisorisk verksted. I 1919 ble vognhallen utvidet med maskinverksted, smie, snekker- og malerverksted. I 1942 ble det bygget en ny vognhall med 4 spor og plass til 8 sporvogner. I 1951/52 ble basen utvidet nok en gang. 

Nye trikker krever mer plass til parkering og oppbevaring, samt en rehabilitering av dagens verkstedlokaler. Etter den pågående ombyggingen blir Holtet dimensjonert for å gi plass til 43 av de 87 nye trikkene som blir levert til Oslo fra 2020.

 


Homansbyen

Hopp over det området

Holdeplass i Hegdehaugsveien.

Homansbylinjen var en av de aller første linjene som åpnet da Kristiania Sporvognselskab startet trikkedrift i hovedstaden 6. oktober 1875. 

Den aller første trikketuren gikk fra vognhallen i Sporveisgata 6 til Stortorvet, via Pilestredet, Josefines gate, Hegdehaugsveien, Parkveien, Welhavens gate, Edvard Storms gate, Pilestredet, Rosenkrantz gate, Karl Johans gate og Kirkegata. 

Oppgraderinger: Holdeplassen fikk et løft i forbindelse med oppgradering av Bogstadveien som pågikk mellom 2012 og 2015. 

 


Inkognitogata

Hopp over det området

Holdeplass på Briskebylinjen. 

Trikkedriften i Inkognitgata startet opp 24. oktober 1898. 

Dette skjedde i forbindelse med en endring av traseen til Briskebylinjen, fra Parkveien til Inkognitogaten. Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk opprinnelig fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

 


Jar

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Jar trikkeholdeplass åpnet i desember 2010.

Trikken begynte opprinnelig å kjøre til Jar i 1924, da Lilleakerbanen ble forlenget til Bekkestua. I dag har trikken og T-banen parallell drift mellom Jar og Bekkestua.  

Arkitektur: Stasjonsanlegget på Jar fra 2010 er tegnet av Arne Henriksen. Hvilehuset på holdeplassen er tegnet av arkitekt J.B Greve, og bærer tydelig preg av inspirasjon fra Erik Glosimodts karakteristiske leskur på Ekebergbanen. Leskuret er opprinnelig fra 1924, men ble flyttet til Jar først i 1942. 

Oppgraderinger: Strekningen mellom Lilleaker og Jar var stengt mellom 2009 og 2010 på grunn av oppgraderinger på Kolsåsbanen (Du kan lese mer om prosjektet her). Det opprinnelige stasjonsanlegget fra 1924 ble revet før ombyggingen. 

Annen info: Holdeplassen ligger i Bærum kommune.

 


Jernbanetorget

Hopp over det området

Holdeplass i Oslo sentrum.

Jernbanetorget holdeplass åpnet 3. mars 1894.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Briskebylinjen, Skandinavias første elektriske trikkelinje. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) og hadde trasé fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

Oppgraderinger: Jerbanetorget er i dag et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt. Trikkeholdeplassen har blitt endret flere ganger i forbindelse med ulike ombygginger og oppgraderinger, senest i perioden 2007–2009. I dag finnes det to plattformer, en i Biskop Gunnerus´ gate, og en foran Oslo S (som ligger i trasé mellom Strandgata og Fred Olsens gate). Holdeplassen trafikkeres av alle trikkens linjer. 

 


John Colletts plass

Hopp over det området

Holdeplass i Niels Henrik Abels vei.

John Collets plass trikkeholdeplass åpnet 1. august 1925. 

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Homansbylinjen fra Adamstuen til Ullevål hageby. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristina Sporveisselskab (grønntrikken).

Oppgraderinger: Holdeplassen ble oppgradert i 1999 da linjen ble forlenget til Rikshospitalet. Ansvarlig arkitektkontor var Arkitketskap. 

Arkitektur: Det stod opprinnelig oppført en hvilestue ved siden av holdeplassen som ble kalt «rundekiosken». Den ble tegnet av Carl Vorbeck og rommet et kioskutsalg og toalett, samt hvilestue for sporvognbetjeningen. Den ble trolig revet i 1973.

Annen info: Holdeplassen het «Ullevål hageby» frem til 1938 og fungerte som endeholdeplass frem til 1999, da linjen ble forlenget til Rikshospitalet. 

 


Jomfrubråten - retning sentrum

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Jomfrubråten holdeplass åpnet i 2019.

Holdeplassen ble nedlagt i sin helhet i 2015, men gjenåpnet i retning sentrum i mai 2019. Den nye holdeplassen har universell utforming og leskur inspirert av det tradisjonelle røde Glosimodt-designet som ellers er å se på Ekebergbanen. Per dags dato foreligger det ingen plan om å gjenåpne holdeplassen i retning Ljabru.

Annen info: Den opprinnelige holdeplassen på Jomfrubråten åpnet 30. september 1931. Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Simensbråtlinja, en sidelinje til Ekebergbanen som var i drift mellom 1931 og 1967. 

 


Kastellet

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Kastellet holdeplass åpnet i juni 1917. 

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. Det er en kopi av originalen i art nouveau-stil som ble tegnet av Erik Glosimodt.

Oppgraderinger: I 2012 ble strekningen mellom Sørli og Bråten oppgradert, noe som innebar oppgradering av selve holdeplassen, ny planovergang, samt reetablering av signalanlegget. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020, samt fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Kjelsås

Hopp over det området

Endeholdeplass på Kjelsåstrikken.

Kjelsås holdeplass åpnet 25. september 1934. Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Kjelsåstrikken, som igjen var en forlengelse av Grünerløkka/Torshov-linjen. 

Arkitektur: Ved holdeplassen ligger den tidligere trikkestallen på Kjelsås. Den ble tegnet av Carl Vorbeck i funksjonalistisk stil og var opprinnelig bygget for 4-5 sporvogner med en tilhørende hvilestue. Vognhallen ble tatt ut av drift i 1957 i forbindelse med åpningen av en ny base på Grefsen. Trikkestallen står på byantikvarens gule liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo, og har siden 2002 blitt brukt som kulturhus for ungdom.

Kunst: Graffittikunstner Halvor Harsem står bak kunstverket som i dag er oppført på porten til Trikkestallen.

Oppgraderinger: Linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås stengte i 2002 på grunn av oppgraderingsarbeider. Den gjenåpnet 22. november 2004. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Kjelsåsalleen

Hopp over det området

Holdeplass på Kjelsåtrikken.

Kjelsåsalleen holdeplass åpnet 25. september 1934. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Kjelsås. 

Oppgraderinger: Linjestrekningen mellom Disen og Kjelsås stengte i 2002 på grunn av oppgraderingsarbeider. Den gjenåpnet 22. november 2004. 

I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden vil det kjøres buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Kontraskjæret

Hopp over det området

Holdeplass på Vikalinjen.

Kontraskjæret holdeplass åpnet i 1995. Dette skjedde i forbindelse med en større oppgradering av Rådhusplassen, og åpningen av den nye traseen til Vikalinjen mellom Wessels plass og Solli plass. 

Arkitektur: Det er arkitektkontoret Arkitektskap som har tegnet holdeplassen. Arbeidet inngikk i et større prosjekt for Rådhusplassen som ble utført mellom 1993 og 1999.

Annen info: Holdeplassen het tidligere «Rådhusplassen».

 


Lakkegata skole

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien. 

Åpningen av Rodeløkkalinjen 27.mars 1900 markerer starten på trikkedrift i Trondheimsveien.

Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Kommunale sporvei og hadde trasé fra Nybrua til krysset Københavngata/Dælenenggata, via Trondheimsveien og Helgesens gate.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Lille Frogner allé

Hopp over det området

Holdeplass i Frognerveien.

Lille Frogner allé holdeplass åpnet i 1902.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Frognerlinjen. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken) og hadde trasé fra Solli plass, via Frognerveien til Frogner plass. Linjen ble forlenget til Majorstuen i 1914.

 


Lilleaker

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Lilleaker holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Dette var den opprinnelige endeholdeplassen på Lilleakerbanen som åpnet samme år, og som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Holdeplassen het «Øraker» frem til forlengelsen til Bekkestua i 1924. 

Arkitektur: Den opprinnelige stasjonsbygningen på Lilleaker er vernet. Den er tegnet av Henrik Bull som var en sterk representant for jugendstilen i norsk arkitektur på begynnelsen av 1900-tallet. Han har tegnet flere kjente bygninger, deriblant Nationaltheatret og Historisk museum.  

Oppgraderinger: Mellom 2009 og 2010 var strekningen mellom Lilleaker og Jar stengt på grunn av oppgraderinger på Kolsåsbanen (Du kan lese mer om prosjektet her). 

 


Lilletorget

Hopp over det området

Midlertidig holdeplass i Christian Krohgs gate.

Lilletorget har fungert som midlertidig holdeplass siden 2.september 2019 i forbindelse med en større oppgradering av Storgata. Frem til ferdigstilling av prosjektet ledes trikken rundt anleggsområdet på et midlertidig trikkespor i Stenersgata, Christian Krohgs gate og Hausmanns gate.

Arbeidene er et ledd i Trikkeprogrammet mot leveransen av nye trikker til Oslo og prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2021. Etter oppgraderingen vil det etableres to nye holdeplasser: «Nybrua» og «Storgata» holdeplass, som erstatter de gamle holdeplassene «Hausmanns gate» og «Brugata». Du kan lese mer om prosjektet her

 


Ljabru

Hopp over det området

Endeholdeplass på Ekebergbanen.

Ljabru holdeplass åpnet 17. september 1941, noe som markerte ferdigstillelsen av den såkalte "kilometer-forlengelsen" fra Sæter.

Arkitektur: Leskur og hvilestue tilhørende holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. De er kopier av originalene i art nouveau-stil som opprinnelig ble tegnet av Erik Glosimodt. 

Oppgraderinger: I 2014 ble strekningen mellom Bråten og Ljabru oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020, samt fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Majorstuen

Hopp over det området

Endeholdeplass i Kirkeveien. 

Åpningen av Briskebylinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift til Majorstuen. 

Det var Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som opprinnelig driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

Vognhall 5: Vognhallen på Majorstuen ble tatt i bruk av Kristiania Elektriske Sporvei i september 1914. Den er tegnet av arkitekt Paul Due og var Nord-Europas største da den åpnet, med sine 2.074 kvadratmeter, 572 meter med spor og plass til 75 vogner. Siste ordinære trikk ble parkert i hallen 22. mai 1966.

Sporveismuseet: I dag er det kun vognhall 5 som står igjen av det opprinnelige sporveisanlegget på Majorstuen. Sporveismuseet, som driftes av Lokaltrafikkhistorisk forening, har holdt til i den gamle vognhallen siden 1985. Besøksadressen er Gardeveien 15. Les mer om åpningstider og billettpriser her.

 


Munkegata

Hopp over det området

Holdeplass i Oslo gate.

Munkegata holdeplass åpnet i 1992.

Trikken begynte å trafikkere strekningen i Oslo gate der holdeplassen ligger 2. desember 1878. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Gamlebylinjen fra Grønlandsleiret (ved Botsfengselet) til St. Halvards plass. 

 


Nationaltheatret

Hopp over det området

Holdeplass i Stortingsgata.

Åpningen av Briskebylinjen i 1894 markerer starten på trikkedrift i Stortingsgata. 

Det var Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som opprinnelig driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

Oppgradering: Kollektivknutepunktet på Nationaltheatret ble oppgradert mellom 2003 og 2005. Oppdragsgiver var Statens Vegvesen og ansvarlig arkitektkontor for utformingen var Arkitektskap. 

 


Niels Juels gate

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Niels Juels gate holdeplass åpnet 29. oktober 1902.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Frognerlinjen. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elektriske sporvei (blåtrikken) og hadde trasé  fra Solli plass, via Frognerveien til Frogner plass. Linjen ble forlenget til Majorstuen i 1914.

 


Nobels gate

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Nobels gate holdeplass åpnet 31. desember 1894. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Skarpsnolinjen. 

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som igjen var en sidelinje til trikken som gikk over Briskeby til Majorstuen. Traseen gikk fra Parkveien til Fredrik Stangs gate, via Drammensveien. I 1903 ble Skarpsnolinjen forlenget videre til Skøyen.

Annen info: Holdeplassen het opprinnelig «Frognergaden».

 


Olaf Ryes plass - midlertidig stengt

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Oppgraderinger: Holdeplassen har vært midlertidig stengt siden 25. februar 2019 i forbindelse med en større oppgradering av Thorvald Meyers gate. Arbeidene er delt i tre faser, og den første fasen omfatter området der holdeplassen på Olaf Ryes plass ligger. Trikken kjører på enkeltspor der arbedene pågår i anleggsperioden og i perioden holdeplassen er stengt må reisende benytte Schous plass i sør eller Birkelunden i nord. Arbeiedene er et ledd i Trikkeprogrammet mot leveransen av nye trikker til Oslo, og du kan lese mer om prosjektet her.

Annen info: Åpningen av Grünerløkk-linjen i 1878 markerer starten på trikkedriften til Grünerløkka.

Det var opprinnelig Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken) som driftet linjen. Traseen gikk fra Stortorvet, via Brugata og Storgata, til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (noen få meter opp i gaten fra der holdeplassen ligger i dag). Her ble det oppført en vognhall, stall og smie i bakgården. 

Frem til omleggingen til elektrisk trikkedrift i 1899/1900 var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden. De første årene fantes det heller ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Oslo Hospital

Hopp over det området

Holdeplass i Gamlebyen.

Oslo Hospital holdeplass åpnet 17.november 1899. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Gamlebylinjen fra St. Halvards plass.

Da strekningen åpnet var det elektrisk drift på linjen fra Homansbyen til Gamlebyen (den gang Oslo). Strekningen i Oslogata frem til Oslo Hospital ble trafikkert med hestesporvogn frem til 15. januar 1900. Oslo Hospital fungerte som endeholdeplass på linjen frem til 1917 da Ekebergbanen åpnet.

Oppgraderinger: I juli 2018 ble trikkesporet på strekningen mellom Oslo gate 20 og Geitabru i Gamlebyen oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Riddervolds plass

Hopp over det området

Holdeplass på Briskeby.

Åpningen av Briskebylinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift over Riddervolds plass. 

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno.   

 


Rikshospitalet

Hopp over det området

Endeholdeplass på trikkens linjer over Ullevål hageby.

Rikshospitalet trikkeholdeplass åpnet 30. mai 1999. Dette skjedde i forbindelse med at Ullevål hageby-linjen ble forlenget hit fra John Collets plass. 

Arkitektur: Det er arkitektkontoret Arkitektskap som har tegnet trikkeholdeplassen på Rikshospitalet.

Annen info: Rett ved holdeplassen finner du Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Universitetet i Oslos avdelinger på Gaustad (Domus Medica og Domus Odontologica).

 


Rosenborg

Hopp over det området

Holdeplass i Holtegata.

Åpningen av Briskebylinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift i Holtegata.

Det var Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som opprinnelig driftet Briskebylinjen, som forøvrig var Skandinavias første elektriske trikkelinje. Traseen gikk fra Jernbanetorget (ved Østbanen), over Briskeby til Majorstuen. Den hadde også en sidelinje til Skarpsno. 

Annen info: Holdeplassen het tidligere «Uranienborgveien».

 


Rosenhoff

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Trikken begynte å trafikkere strekningen der holdeplassen ligger 10. desember 1939.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Rodeløkkalinjen fra Carl Berners plass til Sinsen. Da linjestrekningen åpnet lå det en holdeplass med navn «Konghellegata» på omtrent samme sted som vi finner dagens holdeplass. 

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Ruseløkka

Hopp over det området

Holdeplass i Cort Adelers gate.

Ruseløkka holdeplass åpnet i 1995. Dette skjedde i forbindelse med åpningen av den nye traseen til Vikalinjen mellom Wessels plass og Solli plass, og en større oppgradering av Rådhusplassen.

Ruseløkka ligger langs traseen til den gamle Vikatrikken som ble lagt ned i 1961. Linjen ble åpnet av Kristiania Sporvognselskab (grønntrikken) i 1875 og gikk opprinnelig med hestesporvogn mellom Stortorvet og Vestbanen. Linjen ble senere forlenget til Munkedamsveien i 1879, via Cort Adelers gate til Huitfeldts gate i 1898 og frem til Parkveien i 1899.

Annen info: Holdeplassen het tidligere «Vikatorvet».

 


Sandaker senter

Hopp over det området

Holdeplass på Sandaker.

 

Sandaker senter holdeplass berøres av Grefsenveein nedre-prosjektet, som hadde oppstart i september 2019.

Sandaker senter holdeplass åpnet i 1994. 

Trikken begynte opprinnelig å gå til Sandaker 2. oktober 1901, da Grünerløkka/Torshov-linjen ble forlenget hit. Endepunktet lå da i krysset Sandakerveien/ Hans Nilsen Hauges gate.

Oppgraderinger: Holdeplassen ble oppgradert i 2003. Som et sikkerhetstiltak for passasjerer som krysser Sandakarveien ved av- og påstigning ble plattformene lagt helt inntil trikkelinjen slik at kjøretøy må vente mens trikken står på holdeplassen.

 


Schous plass

Hopp over det området

Holdeplass på Grünerløkka.

Åpningen av Grünerløkk-linjen i 1878 markerer starten på trikkedrift til Grünerløkka.

Det var opprinnelig Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken) som driftet linjen. Traseen gikk fra Stortorvet, via Brugata og Storgata, til endepunktet i Thorvald Meyers gate 49 (i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass). 

 


Sinsenkrysset

Hopp over det området

Holdeplass ved Muselunden.

Sinsenkrysset trikkeholdeplass åpnet 3. november 1957.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Sinsenlinjen til Grefsen. Historisk sett er dette den siste holdeplassen på Sinsenlinjen, ettersom Grefsen stasjon (linjens endeholdeplass), åpnet allerede i 1902 som en del av Grünerløkka/Torshov-linjen. 

 


Sinsenterrassen

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Sinsenterrassen holdeplass åpnet 10. desember 1939.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Rodeløkkalinjen fra Carl Berners plass til Sinsen. Den opprinnelige traseen gikk fra Nybrua, via Trondheimsveien til krysset Københavngata/Dælenenggata. Sinsenterrassen fungerte som endeholdeplass på strekningen frem til 1957 og forlengelsen til Grefsen.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Skarpsno

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Åpningen av Skarpsnolinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedriften til Skarpsno.

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som igjen var en sidelinje til trikken som gikk over Briskeby til Majorstuen. Traseen gikk fra Parkveien til Fredrik Stangs gate, via Drammensveien. I 1903 ble Skarpsnolinjen forlenget videre til Skøyen.

 


Skillebekk

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Åpningen av Skarpsnolinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedriften over Skillebekk.

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som igjen var en sidelinje til trikken som gikk over Briskeby til Majorstuen. Traseen gikk fra Parkveien til Fredrik Stangs gate, via Drammensveien. I 1903 ble Skarpsnolinjen forlenget videre til Skøyen.

 


Skøyen

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Skøyen holdeplass åpnet 21. juni 1903. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Skarpsnolinjen. 

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som igjen var en sidelinje til trikken som gikk over Briskeby til Majorstuen. Traseen gikk fra Parkveien til Fredrik Stangs gate, via Drammensveien. Den ble forlenget til Nobels gate og Thune i 1901. 

Arkitektur: Ved den gamle vendesløya på Skøyen stod det opprinnelig en vaktstue for betjeningen. Tegningen er usignert, men den var trolig tegnet av Erik Glosimodt (utformingen minner om hans arbeider på Ekebergbanen). Stua står i dag på på Vinterbro, på et område som Lokaltrafikkhistorisk forening besitter.

Oppgraderinger: Mellom høsten 2017 og våren 2018 ble trikkesporet på strekningen mellom Skøyen og Hoff holdeplass oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her.

Annen info: Den opprinnelige holdeplassen lå ved gamle Skøyen stasjon. 

 


Sofienberg

Hopp over det området

Holdeplass i Trondheimsveien.

Sofienberg holdeplass åpnet 1. janaur 1923.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Rodeløkkalinjen (senere Sinsenlinjen), fra Helgesens gate, gjennom Trondheimsveien, til Carl Berners plass. Den opprinnelige traseen gikk fra Nybrua, via Trondheimsveien, til krysset Københavngata/Dælenenggata. 

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Trondheimsveien oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Sollerud

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Sollerud holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen, som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elekstriske sporvei (blåtrikken).

 


Solli

Hopp over det området

Holdeplass i Henrik Ibsens gate. 

Åpningen av Skarpsnolinjen 3. mars 1894 markerer starten på trikkedrift over Solli.

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som igjen var en sidelinje til trikken som gikk over Briskeby til Majorstuen. Traseen gikk fra Parkveien til Fredrik Stangs gate, via Drammensveien. I 1903 ble Skarpsnolinjen forlenget videre til Skøyen.

 


Sportsplassen

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Sportsplassen holdeplass åpnet i juni 1917. 

Arkitektur: Leskurene på holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. De er kopier av originalene i art nouveau-stil som ble tegnet av Erik Glosimodt.

Oppgraderinger: I 2016 ble strekningen mellom Jomfrubråten og Holtet oppgradert. Selve holdeplassen ble oppgradert i 2017 med universell utforming og ny planovergang. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020, samt fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Sankt Halvards plass

Hopp over det området

Holdeplass i Gamlebyen.

St. Halvards plass åpnet som trikkeholdeplass i 2. desember 1878.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Gamlebylinjen fra Grønlandsleiret (ved Botsfengselet). De første årene med trikkedrift i hovedstaden fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag. Passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja.

 


Stensgata

Hopp over det området

Holdeplass i Thereses gate.

Starten på trikkedrift i Thereses gate markeres av forlengelsen av Homansbylinjen til Adamstuen 24. september 1909. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken). I 1925 ble den forlenget videre til Ullevål hageby.

Oppgraderinger: I 2017 ble trikkesporet i Thereses gate oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Storo

Hopp over det området

Holdeplass i Grefsenveien.

Storo trikkeholdeplass åpnet 28. november 1902.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Grünerløkka/Torshov-linjen til Grefsen stasjon. Linjen ble opprinnelig driftet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken) og bygget av Kristiania og Aker kommune. 

Oppgraderinger: I januar 2019 begynte arbeidet med å oppgradere trikkesporet i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Prosjektet har planlagt ferdigstillelse i 2020 og er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo. I anleggsperioden kjøres det buss for trikk mellom Storo og Kjelsås. Du kan lese mer om prosjektet her

 


Stortorvet

Hopp over det området

Holdeplass i Oslo sentrum.

Stortorvet holdeplass åpnet 6. oktober 1875. 

Datoen markerer selve startpunktet på sporvognshistorien i Oslo (den gang Kristiania), da det var på nettopp denne dagen at den første trikketuren gikk fra Homansbyen til Stortorvet. I begynnelsen var det hester som trakk sporvognene rundt i hovedstaden, fordelt på tre linjer som gikk fra Stortorvet til henholdsvis Homansbyen, Vestbanen og Gamlebyen (den gang Oslo). En billett kostet 15 øre.

Det var Kristiania Sporvognselskab (grønntrikken) som dritet hestesporvognen i Oslo. Grunnlegeren het Jens Theodor Vogt. De første årene fantes det ikke holdeplasser slik vi kjenner de i dag, og passasjerene måtte derfor selv signalisere når og hvor de skulle av og på langs linja. Det var også vanlig kutyme å ikke stoppe sporvognene i stigning eller oppoverbakke, da dette gjorde det mye vanskeligere for hestene å sette i gang.

Oppgraderinger: Mellom september 2017 og februar 2018 ble trikkesporet i Grensen og Kirkeristen oppgradert. Dette var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020. Stortorvet holdeplass var stengt under anleggsperioden. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Sæter

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Sæter holdeplass åpnet i juni 1917. 

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen ble oppført på 1990-tallet. Det er en kopi av originalen i art nouveau-stil som ble tegnet av Erik Glosimodt.

Oppgraderinger: I 2014 ble strekningen mellom Bråten og Ljabru oppgradert. Sæter holdeplass ble flyttet og fornyet med universell utforming og forbedret tilgjengelighet. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020, samt fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

Annen info: Sæter var endeholdeplass på Ekebergbanen frem til forlengelsen til Ljabru i 1941. 

 


Sørli

Hopp over det området

Holdeplass på Ekebergbanen.

Sørli holdeplass åpnet i 1935. 

Arkitektur: Leskuret på holdeplassen i art nouveau-stil ble tegnet av Erik Glosimodt. Det ble rehabilitert på 1990-tallet og er vernet.

Oppgraderinger: I 2011 ble strekningen mellom Holtet og Sørli oppgradert, noe som innebar en oppgradering av selve holdeplassen, ny planovergang, samt reetablering av signalanlegget. Dette var et ledd i arbeidet med å gjøre Ekebergbanen klar for leveransen av nye trikker til Oslo fra 2020, samt fremtidens behov med tanke på befolkningsvekst, høyere sikkerhet og bedre komfort. Du kan lese mer om prosjektet her.

 


Thune

Hopp over det området

Holdeplass i Drammensveien.

Thune holdeplass åpnet i 1901, da Skarpsnolinjen ble forlenget hit. 

Det var opprinnelig Kristiania Elektriske Sporvei (blåtrikken) som driftet linjen, som igjen var en sidelinje til trikken som gikk over Briskeby til Majorstuen. Traseen gikk fra Parkveien til Fredrik Stangs gate, via Drammensveien. I 1903 ble Skarpsnolinjen forlenget videre til Skøyen.

 


Tinghuset

Hopp over det området

Holdeplass i Pilestredet.

 
Tinghuset holdeplass åpnet i desember 2018.
 
Dette skjedde i forbindelse med ferdigstillelse av en ny permanent trasé i Kristian Augusts gate, et viktig ledd i totalrehabiliteringen av strekningen mellom Tinghuset og Tullins gate. Prosjektet er et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo, noe du kan lese mer om her
 
Annen info: Det lå opprinnelig en holdeplass kalt «Professor Aschehougs plass» i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen ved Tinghuset. Den åpnet i 1947 da det ble tatt i bruk en ny vesgående trasé mellom Stortorvet og Rosenkrantz plass (nåværede C.J. Hambros plass). Den nyetablerte traseen erstattet sporet som til da hadde gått gjennom Karl Johans gate til Grensen. 
 
 


Torshov

Hopp over det området

Holdeplass i Vogts gate.

Forlengelsen av Grünerløkk-linjen 29. september 1899 markerer starten på trikkedrift til Torshov. 

Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Sporveisselskab (grønntrikken), og hadde trasé mellom Stortorvet og Thorvald Meyers gate 49 (i nærheten av der vi i dag finner holdeplassen Olaf Ryes plass). Det var elektrisk drift på strekningen mellom Grünerløkka og Torshov fra åpningen i 1899.

Trikkestallen på Torshov: I forbindelse med etablerinen av Torshovlinjen ble det oppført en vognhall med plass til 28 vogner og eget verksted i Torshovgata 33. Det er arkitekt O.Ekman som har tegnet bygget som er oppført i lisenestil. Under krigen ble vognhallen benyttet som garasje for Oslos første Trolleybuss. Trikkestallen ble tatt ut av drift i 1957, men var i bruk som karosseriverksted frem til 1977. Trikkestallen står i dag på byantikvarens gule liste, en oversikt over registrerte verneverdige kulturminner og kulturmiljøer i Oslo. Den har vært i bruk som kulturhus siden 2003.

 


Tullinløkka

Hopp over det området

Holdeplass i Kristian Augusts gate.

Tullinløkka holdeplass åpnet i september 2019.

Dette skjedde etter en totalrehabilitering av strekningen mellom Tinghuset og Tullins gate. Prosjektet var et ledd i arbeidet mot leveransen av nye trikker til Oslo, noe du kan lese mer om her

Annen info: Den opprinnelige holdeplassen åpnet 3. september 1953 (inngående spor) da sporet i Pilestredet ble nedlagt og flyttet til Tullins gate - Kristian Augusts gate. Tullinløkka (utgående spor) ble åpnet 24. september 1988.

 


Ullern

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Ullern holdeplass åpnet 9. mai 1919.

Dette skjedde i forbindelse med åpningen av Lilleakerbanen, som igjen var en forlengelse av Skøyenlinjen fra 1903. Den ble opprinnelig driftet av Kristiania Elekstriske sporvei (blåtrikken).

 


Ullevål sykehus

Hopp over det området

Holdeplass i Sognsveien.

Ullevål sykehus trikkeholdeplass åpnet 1. august 1925.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Homansbylinjen fra Adamstuen til Ullevål hageby. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristina Sporveisselskab (grønntrikken).

 


Universitetet Blindern

Hopp over det området

Holdeplass i Niels Henrik Abels vei.

Universitetet Blindern trikkeholdeplass åpnet 30. mai 1999. Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Ullevål hageby-linjen fra John Collets plass til Rikshospitalet.

Arkitektur: Det er arkitektkontoret Arkitektskap som har tegnet trikkeholdeplassen.

Annen info: Holdeplassen het opprinnelig «Blindern nord».

 


Vigelandsparken

Hopp over det området

Holdeplass på Frognerlinjen.

Vigelandsparken holdeplass åpnet i 1914.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Frognerlinjen til Majorstuen, samt Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 (dette var en sentral del av hundreårsmarkeringen for Riksforsamlingen i 1814).

 


Welhavens gate

Hopp over det området

Holdeplass i Parkveien.

Welhavens gate holdeplass åpnet i 2018 (den hadde da vært nedlagt siden 2015).

Åpningen av Homansbylinjen i 1875 markerer starten på trikkedrift i Welhavens gate. Linjen gikk opprinnelig fra Stortorvet til Homansbyen, via Pilestredet (ved Universitetsgata), Holbergs plass, Welhavens gate, Hegdehaugsveien og Josefines gate. Holdeplassen hadde tidligere en annen beliggenhet, men ble flyttet dit den ligger i dag i forbindelse med gjenåpningen.

Annen info: I dag stopper trikken kun på holdeplassen i retning Majorstuen på linje 11, og i retning sentrum på linje 17 og 18.

 


Øraker

Hopp over det området

Holdeplass på Lilleakerbanen.

Øraker holdeplass åpnet i 1924.

Dette skjedde i forbindelse med forlengelsen av Lilleakerbanen til Bekkestua. Linjen ble opprinnelig drevet av Kristiania Elekstriske sporvei (blåtrikken). Den åpnet i 1919 og hadde trasé mellom Skøyen og Lilleaker (den gang Øraker). 

Oppgraderinger: Strekningen mellom Lilleaker og Jar var stengt mellom 2009 og 2010 på grunn av oppgraderinger på Kolsåsbanen (Du kan lese mer om prosjektet her). Holdeplassen gjenåpnet i desember 2010. 

 


Øvre Slottsgate

Hopp over det området

Holdeplass i Kvadraturen.

Øvre Slottsgate holdeplass åpnet 27. februar 2017.

Dette skjedde i forbindelse med gjenåpningen av Prinsens gate for trikkedrift etter en større oppgradering som begynte i 2014. Du kan lese mer om prosjektet her. Øvre Slottsgate erstatter de gamle holdeplassene «Kongens gate» og «Wessels plass». 

 Dette var slutt av innholdet. Footeren starter