Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


I 2022 kjørte Oslos nye trikker de første kilometerne med passasjerer. Det markerte starten på et bedre og mer moderne trikketilbud som om noen år vil ha kapasitet til dobbelt så mange reisende. Samtidig tok passasjertallene seg opp igjen og nærmet seg nivåene før pandemien.

 


Sporveien Trikken AS (Trikken) styrer og drifter trikketilbudet i Oslo. Trikken kjører på tillatelse fra Statens jernbanetilsyn og på avtale med Ruter. Selskapet kjøper vedlikehold fra infrastruktur- og produksjonsenhetene i Sporveien, og leier trikker fra Sporveien Vognmateriell AS.

Trikken disponerer 40 vogner av typen SL79. Disse ble levert mellom 1982 og 1989, produsert av Duewag i Düsseldorf og Strømmens Verksted. SL95 er produsert i 32 eksemplarer av italienske Ansaldo, og ble levert fra 1995. 

Innen utgangen av 2024 skal Oslo ha 87 nye trikker på plass. Trikkene heter SL18, etter året de ble bestilt, og de leveres av spanske CAF. I januar 2022 ble den første nye trikken satt i drift med reisende, og ved utgangen av året hadde Trikken mottatt 15 av de 87 nye trikkene. Les mer om nye trikker til Oslo og Trikkeprogrammet på fremtidensbyreise.no

I rute til vekst

I 2022 fraktet Trikken 42 millioner passasjerer, mot 28 millioner i 2021. Koronarestriksjoner ga lavere belegg i trikkene enn normalt i første halvår, men antallet reisende økte etter sommeren og var i enkelte uker på nivå med passasjertallene før pandemien brøt ut

Trikken kjørte 99,3 prosent av alle avganger i 2022, en liten svekkelse i regulariteten fra 99,5 prosent i 2021. Hovedårsaken var aldrende vogner og forsinkede leveranser av deler på grunn av avbrudd i globale forsyningskjeder. Regulariteten er likevel høy sammenlignet med tidligere år, mye takket være systematisk arbeid med forbedring og stabilitet i vognparken og infrastrukturen. Oppgraderinger og godt vedlikehold av trikkenettet har redusert antallet infrastrukturhendelser vesentlig.

I 2021 kom den tredje av totalt 87 nye trikker til Oslo. Testkjøringen av de nye trikkene fortsatte, og i løpet av 2022 vil de godkjennes for drift med passasjerer. Leveransen av trikkene skal være komplett i 2024. Da skal 71 gamle trikker være byttet ut med flere og lengre trikker med høyere kapasitet.

Skinnegående kollektivtrafikk er et miljøvennlig transportalternativ. Et av trikkens fortrinn er at den kan frakte mange passasjerer på et lite areal. Derfor spiller trikken en sentral rolle i Oslos mobilitetstilbud, samtidig som den frigjør plass og skaper byliv og attraktive byrom. Trikken arbeider spesielt med å forbedre kundetilbudet, øke energieffektiviteten og forebygge utslipp. Prioriteringene henger nært sammen med Oslo kommunes strategier for mobilitet, klima og bærekraft. I 2022 ble Trikken tildelt bærekraftprisen i BIs bærekraftsbarometer, en anerkjennelse av selskapets viktige samfunnsbidrag. Det var et steg opp fra andreplassen i 2021.

For flere nøkkeltall om Sporveien Trikken AS - se vår årsrapport.

 

Videre utvikling - Trikkeprogrammet

De nye trikkene står sentralt i Trikkens strategi. Det overordnede målet for strategien er å kunne tilby 100 millioner trikkereiser i 2030, i et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Til tross for pandemien og medfølgende risiko, er innfasingen av de nye trikkene gang, med tre trikker i prøvedrift.

Trikkeprogrammets visjon er å skape fremtidens byreise, og de 87 nye trikkene og investeringene i programmet er viktige for moderniseringen av infrastrukturen, for å skape gode byrom og for å gi de reisende et enda bedre rutetilbud.

Du kan lese mer om Trikkeprogrammet og Fremtidens byreise her.

 

 


Utleie trikk

Vil du leie en trikk? Klikk her for mer informasjon.


Kontakt oss

E-post: trikken@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på trikk/trikkeholdeplass): +47 22 79 76 70

 

Du kan lese om trikkens og Sporveiens historie i vårt online museum - god fornøyelse!

Sporveien Trikken AS har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på kontrakt for administrasjonsselskapet Ruter AS.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter