Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


T-banen er ryggraden i kollektivtilbudet i Oslo og rangert som verdens mest kostnadseffektive metrosystem. Reisetallene nærmer seg normalen etter to år med passasjersvikt under pandemien. Moderniseringen av T-banesystemet skjer i høyt tempo, og selskapet rigger seg for en fremtid med bedre infrastruktur og flere reisende.


 

 

Sporveien T-banen AS (T-banen) drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Viken. Selskapet har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Verkstedet og infrastrukturen, som er organisert i morselskapet Sporveien AS, inngår i T-banens driftstillatelse.

T-banen kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS, der Ruter bestiller ruteplan, og T-banen planlegger og leverer trafikken. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Viken. Ved utgangen av 2022 hadde T-banen 594 ansatte.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, og en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst. Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo, og åpningen av Lørenbanen i 2016 markerte den nyeste linjen. T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. 

 

For flere nøkkeltall om t-banen, se vår årsrapport.

Bærekraftig effektivitet

I 2022 fraktet T-banen 101 millioner reisende, mot 73 millioner i 2021. Høsten 2022 var rundt 95 prosent av de reisende tilbake på T-banen sammenlignet med 2019, med en stigende trend i reisetallene mot jul. Passasjertallene var høyere enn før pandemien i flertallet av helgene i denne perioden. Også i 2022 leverte T-banen god og sikker driftskvalitet og høy regularitet og punktlighet, i tråd med kontrakten med Ruter.

I 2022 iverksatte T-banen nye tiltak for å skape universell utforming og bedre tilgjengelighet for de reisende med T-banen. Tiltakene var konsentrert om belysning, informasjonstavler, avstand og høyde mellom tog og plattform, samt atkomst til stasjonene. I tillegg samarbeidet T-banen godt med Ruter om audiovisuelle tiltak. Arbeidet med å forbedre tilgjengeligheten er nødvendig for å gi mange grupper et fungerende tilbud, og skaper bedre reiseopplevelser for alle.

 

Videre utvikling

De planlagte investeringene i T-baneproduktet de neste tiårene vil gi økt kapasitet og er viktige for T-banens målbilde for 2030. Byggingen av Fornebubanen har startet, med en forventet tilvekst på 20 millioner1 reisende per år når den står klar i 2027. Nye T-banevogner og bedre togstyring med CBTC vil åpne for å øke tilbudet på strekninger som i dag er begrenset av infrastrukturen og tilgangen på vogner.

I 2023 vil T-banen særlig rette oppmerksomheten mot:

  • Beholde og vinne flere kunder: T-banens viktigste jobb for å oppnå dette er å fortsette den stabile produksjonen og levere høy regularitet og kvalitet. I tråd med Best 2025-strategien vil T-banen særlig jobbe for å øke kapasiteten på fellesstrekningen og gjøre flere tog tilgjengelig for trafikk. 
  • Energieffektivisering: På kort sikt er det mest aktuelt med tiltak knyttet til belysning og temperatur i vogner. Regenerering av kjørestrøm kan gi større, langsiktige gevinster, men krever investeringer i strømforsyningen.
  • Fornyelse og utvikling: Starte arbeidet med å forberede prosesser og alle deler av verdikjeden på innføringen av CBTC, som åpner for å levere et enda bedre produkt med høyere pålitelighet, høyere sikkerhet og økt kapasitet

Om CBTC - nytt signalsystem

 

Kontakt oss

E-post: t-banen@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på T-banevogn/T-banestasjon): +47 95 25 80 00

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter