Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


T-banen utgjør ryggraden i kollektivtilbudet i hovedstaden. Takket være kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid har T-banen også etablert seg blant de mest kostnadseffektive aktørene i verden.


Sporveien T-banen AS (T-banen) drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Viken. Selskapet har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Viken.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, og en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst. Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo, og åpningen av Lørenbanen i 2016 markerte den nyeste linjen. T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. 

 

Bærekraftig effektivitet

2020 ble et annerledes år også for T-banen. Virksomheten fikk understreket sin samfunnskritiske funksjon og la ned stor innsats for å opprettholde et godt og sikkert tilbud til reisende gjennom året. Totalt fraktet T-banen 74 millioner reisende i 2020, 38 prosent færre enn i 2019. Kundetilfredshet ble ikke målt i 2020.

Les mer: Annerledesåret - Koronaviruset stopper ikke kollektivtrafikken

I 2020 fikk T-banen på ny bekreftet at den er blant verdens mest kostnadseffektive T-banesystemer. T-banen ble rangert på førsteplass på en kostnadsindeks i sammenligningen av 38 selskaper. Samme måling rangerte T-banen i verdensklasse på ansattproduktivitet, vogntilgjengelighet, togtetthet og andre parametere. T-banen vant også bærekraftsprisen og tok førsteplassen for mest lojale kunder i BIs kunde- og bærekraftsbarometer.

Driftskvaliteten var svært høy i 2020. Koronasituasjonen skapte noe etterslep av kritisk vedlikehold på høsten, men godt samarbeid mellom T-banen, infrastrukturprosjekter og Ruter løste situasjonen. Regularitet og punktlighet endte på henholdsvis 99,5 og 88,6 prosent for året som helhet (mot 99,3 og 80,3 for 2019). Korrigert for avvik i driften var regulariteten 99,6 prosent. Verkstedet leverte svært godt gjennom hele året, til tross for ekstra smitteverntiltak, som blant annet desinfisering av togene før service og klargjøring til trafikk. 

Billettkontrollen bidrar til å sikre inntektene fra kollektivtrafikken, men fikk andre oppgaver i tillegg da pandemien brøt ut og passasjertallet sank. Gjennom 2020 gjorde billettkontrollen en viktig innsats for å begrense smitte ved å desinfisere holdestenger og rengjøre flater på stasjoner, samt foreta tellinger av passasjerer for kommunen.

I 2020 ble basen på Ryen bygd om for å møte fremtidens vedlikeholdsbehov, montering av CBTCanlegg på vognene og mottak av nye vogner. T-banen videreutviklet i tillegg det prediktive vedlikeholdet av vognene. Det innebærer at verkstedet kan forutsi vedlikeholdsbehov bedre, jobbe mer effektivt, heve kvaliteten på togene og potensielt frigjøre flere togsett for trafikk.

 

 

For flere nøkkeltall om t-banen se vår årsrapport 

 

Videre utvikling

Det er planlagt historisk høye investeringer – hele 60 milliarder kroner – i T-banen frem mot 2036. Den politiske enigheten om å satse på T-banen er bred.

T-banen er involvert i store prosjekter som Fornebubanen, Majorstuen stasjon, ny sentrumstunell, nytt materiell og nytt signalsystem med CBTC-teknologi. Prosjektene vil åpne store muligheter for vekst og videreutvikling av T-baneproduktet. Investeringene vil imidlertid ikke øke kapasiteten vesentlig før i 2027–2028. Til det skjer videreutvikler T-banen hele sin komplekse verdikjede for å stabilisere dagens drift og ytterligere øke kapasiteten i fellestunellen. Det vil ha stor betydning for T-

banetilbudet, spesielt i rushtrafikken. T-banen vil også utforske vekstmuligheter knyttet til å utvide driftsdøgnet, inkludert et nattilbud i helgene.

Om CBTC - nytt signalsystem

 

 

Kontakt oss

E-post: t-banen@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på T-banevogn/T-banestasjon): +47 95 25 80 00

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter