Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien har rett til, men ikke plikt til å legge til rette for filming og fotografering på T-banen. Sporveien forbeholder seg retten til å avbryte oppdraget dersom drifts- eller sikkerhetsmessige forhold skulle tilsi det.

Filmselskap, det vil si den som har inngått avtale med Sporveien om opptak, har ansvaret for innholdet. Opptakene og bruken av opptakene skal ikke påvirke Sporveiens omdømme i negativ retning. 

 


For å unngå sikkerhetsrisiko, må de reisende ikke forstyrres eller forsinkes eller på annen måte påføres ulemper. Trafikkavviklingen må heller ikke forstyrres slik at det oppstår forsinkelser. Dette er noe av bakgrunnen for at det må søkes om tillatelse for film-, videoopptak og fotografering på T-banen og på stasjonsområder.


For nyhetsmediene

Nyhetsmedier som trenger rask tilgang til å gjøre opptak, må kunne fremvise gyldig presse-ID på forlangende og forholde seg til ovenstående.


Privatpersoner

Privatpersoner som ønsker å fotografere eller filme på Sporveiens stasjonsområder for privat bruk trenger ikke å søke om tillatelse. Dette forutsetter at de på ingen måte påvirker eller forstyrrer trafikkavviklingen eller på annen måte påvirker sikkerhet eller driften for øvrig.


Kommersielle formål

Når formålet med filming eller fotografering på Sporveiens område er kommersiell anvendelse , må gjeldende lover og forskrifter følges. Vanligvis gjelder International Chamber of Commerce ( ICC ).

Dette betyr at Sporveiens områder og miljø ikke kan eksponeres i en kontekst som gjør reklame for tobakk, alkoholholdige drikkevarer, reklame som kan virke støtende, krenkende eller oppfattes rasistisk, reklame eller informasjon som kan svekke kollektivtrafikkens omdømme eller som kan anses i strid med god markedsføring.

Det er heller ikke lov til å filme eller fotografere hærverk eller graffiti, vold mot passasjerer eller ansatte, røyke eller bruke ulovlige rusmidler eller filme eller fotografere folk som ulovlig oppholder seg på Sporveiens område. (for eksempel uten gyldig billett).


Hvordan søke om tillatelese til å gjøre film- og fotoopptak?

Før du fyller ut vårt søknadsskjema må du lese gjennom reglene som gjelder for å fotografere og filme på T-banen. Når du har lest reglene våre, fyller du ut søknadsskjemaet og sender det til oss. Søknader som kommer via andre kanaler, f.eks telefon, blir ikke behandlet. Pass på å fylle ut så mange detaljer som mulig. Dette gir oss en bedre forståelse av hva du ønsker å gjøre, og vi kan enklere vurdere hvilke drifts- og sikkerhetsmessige tiltak som må hensyntas, slik at søknaden kan godkjennes.

Vi gjør vårt beste for å gi deg svar så raskt som mulig etter at søknaden er mottatt, men ber om forståelse for at behandlingstiden kan ta inntil to uker.

Du vil få tilsendt svar på søknaden til den e-postadressen du oppgir i søknaden.

Godkjent søknad

Du må ha med deg en papirkopi av godkjent søknad og fremvise denne på forespørsel til vårt personale. Dersom godkjent søknad ikke kan fremvises,forbeholder Sporveien seg retten til å avlyse og/eller avbryte opptaket.

 

 

Last ned søknadsskjema her!

 

 

Kunst på T-banen

Husk at hvis du ønsker å filme / fotografere kunst i på T-banen kreves både en foto-/filmtillatelse fra Sporveien T-banen og en tillatelse fra kunstneren og/eller andre rettighetshavere (for bruken av materialet).


Når kan det gjøres opptak?

På hverdager anmodes leietakeren til å gjøre opptak utenom de alminnelige rushtider. Tidene i helgene er mer fleksible og det kan vanligvis gis tillatelse til å filme eller fotografere når som helst i løpet av dagen.


Priser

film- og kulturoppdrag på T-banen i 2014

Prisene skal dekke kostnader for administrasjon og tilrettelegging.

I tillegg til grunnprisen faktureres for:

  • utleie av tog
  • ekstra ansatte
  • evt annet personell

  • filme eller fotografere halv dag kr 2500 + mva *
  • filme eller fotografere hel dag kr 5000 + mva
  • Hvis hensikten er å filme eller fotografere for skolearbeid eller lignende er kostnaden for en en-dags tillatelse kr 650 inkludert moms ved fremleggelse av student -ID og / eller dokumentasjon fra skolen.

For å søke om tillatelse til å filme eller fotografere :

Før du fyller ut vårt søknadsskjema må du lese gjennom reglene som gjelder for å fotografere og filme på T-banen. Når du har lest reglene våre, fyller du ut søknadsskjemaet og sender det til oss. Pass på å fylle ut så mange detaljer som mulig.

Dette gir oss en bedre forståelse av hva du ønsker å gjøre, og da er det også mer sannsynlig at du får godkjent søknaden. Selvsagt arbeider vi for å gi deg svar så raskt som mulig etter at søknaden er mottatt av oss.

Behandlingstiden er ca to uker, og du vil få tilsendt svar på søknaden til den e-postadressen du oppgir i søknaden. Du må ha med deg en papirkopi av godkjent søknad og fremvise denne på forespørsel til vårt personale.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter