Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Filming, fotografering og andre kommersielle aktiviteter på Trikkens område.

Trikken utgjør en svært viktig del av kollektivtrafikken i Oslo - over 150 000 reiser utføres med Trikken hver dag. Trikken er velkjent  for mange, og bidrar til å gjøre Oslo til den urbane hovedstaden den er. Dette medfører betydelig interesse for å gjøre film- og videoopptak, samt fotografering om bord og på områdene rundt trikken.

Universellutforming_500.jpg


Last ned søknadsskjema her!

 

 

Sporveien mottar daglig henvendelser fra ulike hold om å få ta bilder og video både på Trikkens områder, det vil si om bord i vogner og på holdeplasser. Vi vil i utgangspunktet være så imøtekommende som mulig i forhold til de søknadene vi mottar, men sikkerhet og drift må naturligvis prioriteres. Det hender derfor at vi må avvise søknader hvor opptakene kan medføre en drifts- eller sikkerhetsrisiko, eller andre forhold tilsier at opptaket vanskelig lar seg gjennomføre.


Mange hensyn må tas i forbindelse med behandling av søknadene, og behandlingstiden er derfor cirka 14 dager. Sporveien ber om  forståelse for dette.


Sikkerhet

Sporveien har rett til, men ikke plikt til, å legge til rette for filming og fotografering på Trikken. Sporveien Sporveien forbeholder seg retten til å avbryte oppdraget dersom drifts- eller sikkerhetsmessige forhold skulle tilsi det.


Ansvar for innhold

Filmselskap, det vil si den som har inngått avtale med Sporveien om opptak, har ansvaret for innholdet. Opptakene og bruken av disse skal ikke påvirke Sporveiens omdømme i negativ retning.


Bakgrunn

For å unngå sikkerhetsrisiko må de reisende ikke forstyrres eller forsinkes eller på annen måte påføres ulemper. Trafikkavviklingen må heller ikke forstyrres slik at det oppstår forsinkelser. For å sikre at slike hendelser ikke inntreffer, må Sporveien på forhand tilrettelegge for opptak. Dette er noe av bakgrunnen for at det må søkes om tillatelse for film-, videoopptak og fotografering på Trikken og på holdeplasser.


Presse

Nyhetsmedier som trenger rask tilgang til å gjøre opptak, må kunne fremvise gyldig presse-ID på forlangende og forholde seg til ovenstående.


Privatpersoner

Privatpersoner som ønsker å fotografere eller filme på Sporveiens holdeplasser eller stasjonsområder for privat bruk trenger ikke å søke om tillatelse. Dette forutsetter at de på ingen måte påvirker eller forstyrrer trafikkavviklingen eller på annen måte påvirker sikkerhet eller driften for øvrig.

 

 

Last ned søknadsskjema her!

 

 

Når formålet med filming eller fotografering på Sporveiens område er kommersiell anvendelse, må gjeldende lover og forskrifter følges.

Dette betyr at Sporveiens områder og miljø ikke kan eksponeres i en kontekst som  formidler reklame for tobakk, alkoholholdige drikkevarer, reklame som kan virke støtende, krenkende eller oppfattes rasistisk, reklame eller informasjon som kan svekke kollektivtrafikkens omdømme eller som kan anses i strid med god markedsføring.

 

Det er heller ikke lov til å filme eller fotografere hærverk eller graffiti, vold mot passasjerer eller ansatte, røyke eller bruke ulovlige rusmidler eller filme eller fotografere folk som ulovlig oppholder seg på Sporveiens område (for eksempel uten gyldig billett eller i sporet).

Når kan det gjøres opptak?

På hverdager anmodes filmselskapet til å gjøre opptak utenom de alminnelige rushtider. Tidene i helgene er mer fleksible og det kan vanligvis gis tillatelse til å filme eller fotografere når som helst i løpet av dagen.


Priser

film- og kulturoppdrag på Trikken
I skrivende stund faktureres kun eventuelle kostnader som Sporveien Trikken AS har i forbindelse med oppdraget. Dette avhenger naturlig nok av oppdragets omfang. Krever ikke oppdraget ekstra ressurser fra oss vil heller ikke søker bli fakturert.

Ordningen er under revidering.


Behandlingstid ca 14 dager

For å søke om tillatelse til å filme eller fotografere:


Før du fyller ut vårt søknadsskjema må du lese gjennom reglene som gjelder for å fotografere og filme på Trikken. Når du har lest reglene våre, fyller du ut søknadsskjemaet og sender det til oss. Søknader som kommer via andre kanaler, f.eks telefon, blir ikke behandlet.

Pass på å fylle ut så mange detaljer som mulig. Dette gir oss en bedre forståelse av hva du ønsker å gjøre, og vi kan enklere vurdere hvilke drifts- og sikkerhetsmessige tiltak som må hensyntas, slik at søknaden kan godkjennes.   

Vi gjør vårt beste for å gi deg svar så raskt som mulig etter at søknaden er mottatt, men ber om forståelse for at behandlingstiden kan ta inntil to uker.

 

Du vil få tilsendt svar på søknaden til den e-postadressen du oppgir i søknaden.

 

Du må ha med deg en papirkopi av godkjent søknad og fremvise denne på forespørsel til vårt personale. Dersom godkjent søknad ikke kan fremvises, forbeholder Sporveien seg retten til å avlyse og/eller avbryte opptaket.

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter