Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Unibuss er et av landets største og mest miljøvennlige busselskap og en aktiv pådriver for mer miljøvennlig kollektivtransport. Selskapet får en stadig grønnere busspark og signerte i 2018 kontrakt for innfasing av 40 nye elbusser i Oslo, samt utprøving av to elbusser på Lillehammer.


Unibuss tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport gjennom sin virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressbusskjøring og flybusstransport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS, og opererer i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Trøndelag og på Sørlandet.

Vekst

Unibuss-konsernet er med sine 1 915 medarbeidere det største datterselskapet til Sporveien AS. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS (utleie av buss) og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss), og har drift i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Trøndelag og på Sørlandet.

Selskapet har de siste årene opparbeidet betydelig erfaring med innfasing av ny, miljøvennlig teknologi i kollektivmarkedet. Unibuss er per i dag eneste aktør i Norge som drifter hydrogenbusser, og har også hatt to elektriske busser i trafikk på linje 74 i Oslo i 2018. Selskapet har i perioden 2015 – 2017 fornyet bussflåten betydelig med mange nye busser som kjører på biodrivstoff – enten biodiesel eller biogass. Unibuss var i sin tid også de første til å ta i bruk hybridbusser og bioetanolbusser i ordinær rutegående busstrafikk.

I begynnelsen av 2018 signerte Unibuss avtale med Oslo kommunes nettverk Næring for klima, og forpliktet seg med det til å bidra i arbeidet for en enda mer miljøvennlig hovedstad.

Elektrifisering

2018 var preget av betydelig økning i etterspørselen etter miljøvennlig kollektivtransport i den anbudsutsatte delen av bussmarkedet. Unibuss fikk våren 2018 kontrakt med Ruter om innføring av 40 nye elektriske busser i Oslo. 30 av disse vil være elektriske leddbusser som settes i trafikk på linjer i Oslo Indre by og driftes fra Unibuss’ garasje på Alnabru i Oslo. De resterende 10 bussene er elektriske singelbusser som settes i trafikk på linje 74 i Oslo.

I mai 2018 fikk selskapet også avtale med Opplandstrafikk om å sette i drift to elektriske elbusser på Lillehammer i 2019.

Unibuss Tur utførte en betydelig mengde turoppdrag i 2018. Unibuss Ekspress valgte å legge ned Lavprisekspressens rute Oslo – Lillehammer – Dovre – Trondheim som følge av lav lønnsomhet. Alle andre flybuss- og ekspressbusstilbud videreføres. Unibuss jobbet målrettet med forbedringsprogrammer og økonomisk effektivisering gjennom hele 2018.

Nøkkeltall

Unibuss AS 2016 2017 2018
Total omsetning MNOK 1650,9 1684,1 1819,6
Antall reiser 91 mill. 98 mill. 102 mill.
Kundetilfredshet 96% 97% 98%
Regularitet 99,9% 99,9% 99,9%

 

Videre utvikling

Unibuss er godt posisjonert for å ta del i den videre utviklingen av kollektivbransjen, og særlig for å ta nye markedsandeler der det etterspørres fossilfri busstransport. Selskapet har per i dag en av landets mest miljøvennlige bussflåter og ambisjonen er å beholde posisjonen som markedsledende på miljøvennlig busstransport. Med de 40 nye elbussene som Unibuss skal sette i drift i 2019, befester selskapet sin posisjon innenfor fossilfri kollektivtransport.

 

Les mer på www.unibuss.no


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter