Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Unibuss er et av landets største og mest miljøvennlige busselskaper og en aktiv pådriver for mer miljøvennlig kollektivtransport. Selskapet får en stadig grønnere busspark. I 2020 faset Unibuss inn 23 nye elektriske busser. Med dette befester Unibuss sin posisjon som ledende innen nullutslippsbusser.


Unibuss tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport gjennom sin virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressbusskjøring og flybusstransport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss), og har drift i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Innlandet, Trøndelag og på Sørlandet.

Vekst innen miljøvennlig teknologi

Unibuss fraktet 59 millioner reisende og omsatte for 1 663 millioner kroner i 2020. I 2019 var kundetilfredsheten i hovedstadsområdet svært høy: 94 prosent oppga at de var fornøyde med tilbudet fra Unibuss. Unibuss har opparbeidet verdifull erfaring med miljøvennlig teknologi og er en ledende operatør i Norge innen elbussdrift. I juni 2020 startet Unibuss driften i Bærum etter å ha vunnet kjørekontraktene i Vestre Aker, Bærum kommune og på Nesøya. Rutene kjøres med elektriske busser og HVO-busser (Hydrogenerert Vegetabilsk Olje).

Ved oppstarten i Bærum ønsket Unibuss 400 nye medarbeidere velkommen. Unibuss-konsernet er, med sine 1 738 medarbeidere ved utgangen av 2020, det største datterselskapet til Sporveien AS målt i antall ansatte. 

Elektrifisering

I 2019 satte Unibuss 42 nye elektriske busser i drift. I tillegg drifter selskapet fem hydrogenbusser. På Lillehammer drifter Unibuss to elbusser på oppdrag fra Innlandstrafikk.

Det ble lagt ned et betydelig arbeid for å fase inn de nye elektriske bussene i hovedstadsområdet. Alnabru garasje er bygget om til Norges største ladepark for elbusser, og 30 elektriske leddbusser holder til her. På Klemetsrud og Mortensrud T-banestasjon er det etablert ladeinfrastruktur til de resterende 12 elbussene. Parallelt med byggingen og innfasingen av elbusser, opprettholdt Unibuss ordinær drift. Den 26. mai 2019 markerte Unibuss en milepæl, da selskapet fraktet den første passasjeren med elbuss i ordinær drift på linje 74.

I 2019 var Oslo europeisk miljøhovedstad, og elektriske busser spilte en betydelig rolle. Som en del av programmet under miljøhovedstadsåret, bisto Unibuss i august med omvisning på Alnabru garasje i anledning den offisielle lanseringen av Oslos elektriske busser.

 

Nøkkeltall

Unibuss AS 2018 2019 2020
Total omsetning MNOK 1819,6
1798,1 1663,2
Antall medarbeidere 1915 1455 1738
Antall reiser 102 mill. 96,7 mill. 59 mill.
Kundetilfredshet 98% 96% -
Regularitet 99,9% 99,9% 99,9%

 

Videre utvikling

Unibuss er godt posisjonert for å ta del i den videre utviklingen av kollektivbransjen, og særlig for å ta nye markedsandeler der det etterspørres fossilfri busstransport. Ambisjonen er å beholde posisjonen som markedsledende på miljøvennlig busstransport og videreutvikle de digitale løsningene for å imøtekomme morgendagens forventinger. 

 

Les mer på www.unibuss.no


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter