Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Unibuss er et av landets største og mest miljøvennlige busselskaper og en aktiv pådriver for mer miljøvennlig kollektivtransport. Selskapet får en stadig grønnere busspark. I 2019 faset Unibuss inn 42 nye elektriske busser og signerte kontrakt for innkjøp at ytterligere 23. Med dette befester Unibuss sin posisjon som ledende innen nullutslippsbusser.


Unibuss tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport gjennom sin virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressbusskjøring og flybusstransport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS (flybuss og ekspressbuss), og har drift i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Innlandet, Trøndelag og på Sørlandet.

Vekst

Unibuss fraktet 96,7 millioner reisende og omsatte for 1 798 millioner kroner i 2019. Kundetilfredsheten i hovedstadsområdet var fremdeles høy: 94 prosent oppga at de var fornøyde med tilbudet fra Unibuss. Ny struktur for anbudsarbeidet i Unibuss har gitt positive utslag. Med to måneders mellomrom vant Unibuss tre viktige anbud i 2019. I mai signerte Unibuss to kontrakter med Ruter for kjøring i Vestregionen i ruteområdene Vestre Aker, Bærum kommune og Nesøya. Ruteområdene blir nye geografiske områder for Unibuss

Unibuss-konsernet er, med sine 1 455 medarbeidere ved utgangen av 2019, det største datterselskapet til Sporveien AS målt i antall ansatte. 

Elektrifisering

Unibuss har de siste årene opparbeidet verdifull erfaring med innfasing av ny, miljøvennlig teknologi i kollektivmarkedet og er den største operatøren i Norge innen elbussdrift. I 2019 satte Unibuss 42 nye elektriske busser i drift. I tillegg drifter selskapet fem hydrogenbusser. På Lillehammer drifter Unibuss to elbusser på oppdrag fra Innlandstrafikk.

Det ble lagt ned et betydelig arbeid for å fase inn de nye elektriske bussene i hovedstadsområdet. Alnabru garasje er bygget om til Norges største ladepark for elbusser, og 30 elektriske leddbusser holder til her. På Klemetsrud og Mortensrud T-banestasjon er det etablert ladeinfrastruktur til de resterende 12 elbussene. Parallelt med byggingen og innfasingen av elbusser, opprettholdt Unibuss ordinær drift. Den 26. mai 2019 markerte Unibuss en milepæl, da selskapet fraktet den første passasjeren med elbuss i ordinær drift på linje 74.

I 2019 var Oslo europeisk miljøhovedstad, og elektriske busser spilte en betydelig rolle. Som en del av programmet under miljøhovedstadsåret, bisto Unibuss i august med omvisning på Alnabru garasje i anledning den offisielle lanseringen av Oslos elektriske busser.

 

Nøkkeltall

Unibuss AS 2017 2018 2019
Total omsetning MNOK 1684,1 1819,6 1798,1 
Antall medarbeidere 1860 1915 1455
Antall reiser 98 mill. 102 mill. 96,7 mill.
Kundetilfredshet 97% 98% 95%
Regularitet 99,9% 99,9% 99,8%

 

Videre utvikling

Unibuss er godt posisjonert for å ta del i den videre utviklingen av kollektivbransjen, og særlig for å ta nye markedsandeler der det etterspørres fossilfri busstransport. Ambisjonen er å beholde posisjonen som markedsledende på miljøvennlig busstransport og videreutvikle de digitale løsningene for å imøtekomme morgendagens forventinger. 

 

Les mer på www.unibuss.no


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter