Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bussanlegg AS skal legge til rette for vekst, effektivitet og miljøvennlig utvikling av kollektivtrafikken. Selskapet eier og leier ut syv bussanlegg med en samlet kapasitet til parkering, service og vask til over 500 busser.


Bussanlegg AS er et heleid datterselskap av Sporveien AS som eier, utvikler og leier ut infrastruktur for bussdrift. Selskapet arbeider løpende med å forvalte og utvikle bussanleggene. Utviklingen av anleggene handler i stor grad om kapasitetsutvidelser og tilrettelegging for fossilfri bussdrift, samt generell modernisering. 

Nye fremskritt

I 2021 gjorde Bussanlegg nye fremskritt i arbeidet med å dekke det store behovet for basekapasitet til bussene i byområdene. Samtidig fortsatte selskapet med å legge til rette for elektrifisering av busstilbudet

I februar 2021 ble et nytt bussanlegg på Skui ferdigstilt. Anlegget skal bidra til å møte behovene i Ruters kjørekontrakt for vestregionen. Arbeidet med elektrifisering av busser er i full gang på Mortensrud og Stubberud, der planlagt ferdigstilling er satt til henholdsvis mai og juni 2022. Utvidelsen av anlegget på Rosenholm ble ferdigstilt i desember 2021 og anlegget er nå helelektrifisert. Det ble etablert 128 nye ladeplasser for busser, og i utvidelsen inngår også en ny vaskehall. Det er fattet investeringsbeslutning om full elektrifisering av bussanlegget på Alnabru. Dette prosjektet er planlagt gjennomført i 2022.

I september 2021 gjennomførte Bussanlegg en mulighetstudie som konkluderte at det er mulig å etablere et bussanlegg under Bjerke travbane. Dette kan bidra til et nytt areal sentralt i byen med kapasitet til opptil 140 elektriske leddbusser. I samarbeid med Ruter og Viken fylkeskommune ser Bussanlegg også på muligheter for å etablere ny anleggskapasitet i Follo og Lørenskog.

Videre utvikling

Bussanlegg har satt ambisiøse mål for digitalisering, automatisering, energieffektivisering og bærekraft på sine eiendommer. Et av verktøyene som skal bidra til å innfri disse målene og løfte Bussanlegg inn i fremtiden, er inngåelse av ny avtale om teknisk eiendomsforvaltning. Avtalen vil gjøre det mulig for Bussanlegg å pilotere og ta i bruk nye digitale løsninger som kan bidra til mer effektiv og bærekraftig drift av selskapets eiendommer.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter