Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Gjennom tidligere Best-strategiperioder har Sporveien realisert en kostnadsforbedring med årlig effekt på nær én milliard kroner til beste for byen og innbyggerne. Nå skal vi bli Best 2025.


Vår nye strategiperiode Best 2025 bygger på samme samfunnsoppdrag som Best 2020 og 2015: Mer kollektivtrafikk for pengeneArbeidet vi gjør med å forbedre oss er et viktig bidrag til at vi kan drive videre i en integrert modell i kommunal regi. Vårt oppdrag er å produsere stadig flere kollektivreiser til en stadig billigere penge og drive smartere og mer effektivt enn noen gang. 

Visjon: bærekraftig mobilitet for alle

Visjonen bærekraftig mobilitet for alle ønsker vi skal være bilde på hva og hvordan vi skal være i fremtiden, og vår ambisjon er å:  

  • skape enda bedre mobilitet i byen: Folk i Oslo – og andre steder – stoler på oss i hverdagen. Vi skal hjelpe dem med å komme seg frem.  

  • være for alle: Uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra, så ønsker vi at det skal finnes et godt tilbud av kollektivtjenester. 

  • jobbe enda bedre med bærekraft: vi gjør mye godt allerede, men vi skal gjøre enda mer! 

 

 

Kursen har vi satt og i de neste fem årene skal vi med fire strategiske fokusområder fortsette å ha fornøyde reisende, jobbe enda smartere, fornye kollektivtrafikken og gripe kommersielle muligheter. Vi har tro på at dette gjør at vi kan fortsette å være den beste løsningen Oslo har for kollektivtransport. 

 

 

 

Fornøyde reisende 

Vår jobb er å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil, til en minst mulig kostnad for samfunnet og miljøet. Fokuset fremover er å fortsette med dette. Det betyr at våre reisende skal kunne stole på at våre transportmidler er en pålitelig måte å ta seg frem dit de skal. Vi skal jobbe for å levere et trygt og pålitelig kollektivtilbud, være gode på kundebehandling, ha god kapasitet og være en god samarbeidspartner. 

 

Jobbe smartere 

Evnen til å kunne forbedre seg har hele tiden vært selve kjernen i det som har vært vår vinnende strategi. Med fokus på å jobbe enda smartere skal vi kontinuerlig forbedre oss gjennom blant annet å ta i bruk ny og eksisterende teknologi, være innovative og bygge kompetanse ved å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige og engasjerte medarbeiderePå denne måten vil vi levere på vårt samfunnsansvar om å skape mer kollektivtrafikk for pengene. 

 

Vi skal være løsningsorienterte og fornye kollektivtrafikken 

Lang erfaring, unik kompetanse og den unike rollen vi har i det norske samfunnet vil være viktig for utviklingen av fremtidens mobilitetssystem. Dette gjør oss til en verdifull partner for Ruter og Oslo kommune i å finne smarte og innovative løsninger for fremtidens kollektivtrafikk. 

I tiden fremover vil vi har ansvaret for mange viktige prosjekter: elektrifisering av bussparken, nye trikker, nytt togstyringssystem for T-banen (CBTC), nye T-banestasjoner og ny sentrumstunnel. Her har vi som ambisjon å levere prosjektgjennomføring i verdensklasse. Det vil innebære å levere prosjekter til riktig tid, riktig kost, og med riktig kvalitet.  

Vi skal sørge for bærekraftig vedlikehold og fornyelse av det vi eier. Som bedrift har vi et spesielt ansvar for å vedlikeholde infrastrukturen og materiellet  vi allerede eier. 

 

Gripe nye muligheter 

Vi vil alltid søke etter muligheter til å utvide våre tjenester og tilbud. For å være best i verden på å tilby kollektivtrafikk i Oslo, må vi også være best på å gripe de kommersielle mulighetene som finnes i tilknytning til driften vår Vi sitter på en stor eiendomsportefølje og vil se på konkrete muligheter til å ta en aktiv rolle i utviklingen av disse fremover. Samtidig kommer vi til å rette blikket utover og søke etter nye muligheter til å gi oss økte inntekter. 

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter