Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Enheten Infrastruktur og prosjekter driver en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturen for T-bane og trikk i Oslo og Viken.


Infrastruktur og prosjekterhar ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang.

Enheten har om lag 362 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Majorstuen og Holtet. Til tross for at også 2021 ble preget av pandemien, opprettholdt enheten god produksjon i både prosjekter og og driften av infrastrukturen.

Store prosjekter i 2022

Infrastruktur og prosjekter jobbet videre og ferdigstilte en rekke prosjekter i 2022:

  • Holdeplasstiltak trikk: I april 2022 startet Sporveien oppgraderingen av inntil 80 trikkeplattformer for å imøtekomme krav til universell utforming og gjøre det enklere for alle å ta trikken.
  • Ny Diakonhjemmet stasjon: Forprosjekt satt igang. Stasjonen er vitkig for for å gjøre det enkelt å resie kollektivt til Diakonhjemmet sykehus.
  • Østensjøbanen Etterstad-Hellerud: Østensjøbanen skal oppgraderes mellom Etterstad og Hellerud. Arbeidet startet i 2022 og omfatter ny trasè gjennom en 400 meter lang tunell. I tillegg skal to bruer skiftes ut.
  • Ryen base: Sporveien har bygget om T-banens verksted på Ryen. Arbeidet ble ferdigstilt i 2022 og omfatter fire nye arbeidsstasjoner for MX-tog, nytt anlegg for lakkering og utvidelse av komponentverkstedet.
  • Sommeren 2022 ble det utført sporveksel- og flanketiltak på Ullevål og Blinderen. Hensikten var å forbedre sikkerheten ved avgreining på Sognsvannbanen, samt oppgradere banestrekningen med strømskinnebytte og sporvekselbytte på Ullevål og Blindern. 

 

Infrastruktur bidrar også til store prosjekter som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken:

  • Oslo kommune er byggherre for Fornebubanen, men Sporveien skal overta og drifte banestrekningen når den står klar og integrere den i det eksisterende T-banesystemet.
  • Våren 2022 mottok Sporveien bestilling på oppgradert Majorstuen stasjon, som erstatter prosjektet Majorstuen T-baneknutepunkt.
  • Sporveien har også fått i oppgave å bygge nye Diakonhjemmet stasjon.

I 2022 jobbet også IE med å elektrifisere bussanlegg. Anleggene på Rosenholm, Mortensrud, Alnabru fase 2 og Stubberud ble tatt i bruk. Gjennom disse prosjektene bidrar Sporveien til å oppnå målet om utslippsfri kollektivtransport i Oslo innen 2028.

Videre utvikling

Økt trafikk med T-bane og trikk og et forlenget driftsdøgn gir økt slitasje på skinner og infrastruktur, og reduserer samtidig tiden som er tilgjengelig til vedlikehold. IE har gjennom flere år jobbet med å utvikle nye og mer effektive måter å drive vedlikehold på.

I 2023 vil IE fortsette med LEAN-arbeidet i alle produksjonsavdelinger og jobbe med smartere vedlikehold. I 2023 skal også arbeidet vedlikehold på den nedre delen av Ekebergbanen starte opp og vi forbereder oppgraderingen av Briskebylinjen. På T-banen planlegges det nye adkomster til både Tøyen og Storo T-banestasjoner. Et av de viktigste prosjektene i 2023 blir imidlertid oppstarten av prosjektet ved Majorstuen stasjon, som skal gjøres klar til å ta imot Fornebubanen og nytt signalsystem. 

Aller viktigst blir likevel å vedlikeholde den eksisterende infrastrukturen. Sporvien har blant annet anskaffet en skinnepusser til T-banen som på sikt vil bidra til mindre støy og lavere vedlikeholdskostnader på infrastruktur og vogner. I årene fremover vil Sporveien jobbe med å sikre nok midler til å oppgradere og vedlikeholde infrastrukturen.

Les mer om prosjektene på våre prosjektsider.

Infrastruktur er sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsstyring, og ISO 14001 Miljøstyringssystemer.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter