Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Enheten Infrastruktur og prosjekter driver en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturen for T-bane og trikk i Oslo og Viken.


Infrastruktur og prosjekterhar ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang.

Enheten har om lag 360 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Majorstuen og Holtet. I løpet av 2020 ble flere større prosjeter ferdigstilt og det var byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. 

 

Store prosjekter 2020

IE jobbet videre og ferdigstilte en rekke prosjekter i 2020:

  • Oppgraderingene av trikketraseene i Grefsenveien ovenfor Storokrysset, i Frognerveien og på Majorstuen ble ferdigstilt.

  • Holtet base ble ferdigstilt med parkeringsspor for 43 trikker (SL18).
  • Grefsen verksted og vognhall ble klargjort for å ta imot nye trikker (SL18) i september 2020, mens ombyggingen av verk- stedspor og parkeringsspor blir ferdig i 2021.
  • Vedlikeholdsarbeidene på fellesstrekningen Majorstuen–Helsfyr ble videreført gjennom 2020.
  • Ombyggingen av T-baneverkstedet på Ryen kom langt i 2020 og vil pågå til høsten 2021.

Gjennom 2020 bidro IE i flere store prosjekter som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken:

  • For Majorstuen stasjon ble alternative løsninger og Volvatsving gitt til behandling i Oslo kommune i 2020. Når løsning er valgt, vil forprosjektet etter planen starte i 2021.

  • Sporveien fikk byggherreansvar for en ny T-banetunell- gjennom sentrum i 2019, og i 2020 startet Ruter, i samarbeid med Sporveien, et arbeid for å optimalisere den foreslåtte traseen.
  • Oslo kommune er byggherre for Fornebubanen, men Sporveien skal overta og drifte banestrekningen når den står klar og integrere den i det eksisterende T-banesystemet.
  • Sporveien har fått oppdraget med å avklare basestrukturen for vognanskaffelsen til Fornebubanen.

 

Videre utvikling

Økt trafikk med T-bane og trikk og et forlenget driftsdøgn gir økt slitasje på skinner og infrastruktur, og reduserer samtidig tiden som er tilgjengelig til vedlikehold. IE har gjennom flere år jobbet med å utvikle nye og mer effektive måter å drive vedlikehold på.

I 2020 har organisasjonen tatt i bruk leanmetodikk i vedlikeholdet, med mål om å skape størst mulig verdi fra minst mulig ressursbruk. Det har skapt resultater i form av økt effektivitet, tillit og trivsel i organisasjonen. I tillegg har digitalisering av vedlikeholdet gjort det mulig å arbeide mer selvstendig i felt og forenklet statusoppdateringen. IE fortsetter utviklingsarbeidet med å vurdere hvordan dataanalyse kan gjøre prediktivt vedlikehold til en integrert del av arbeidshverdagen i enheten om noen år.

I 2020 er de fleste av de store oppgraderingsprosjektene for trikkens traseer ferdigstilt. Med færre, store trikkeprosjekter vil IE i større grad konsentrere arbeidet om planlagt vedlikehold av spor og kontaktledning for å sikre stabil trikkedrift med økt rutefrekvens og akseptabelt støynivå.

Les mer om prosjektene på våre prosjektsider.

 

Infrastruktur er sertifisert etter ISO 9001:2000 Kvalitetsstyring, og ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter