Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Enheten Infrastruktur og prosjekter driver en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturen for T-bane og trikk i Oslo og Akershus. Prosjektporteføljen de neste tre årene er på 10 milliarder kroner.


 Enheten Infrastruktur og prosjekter er avgjørende for å løse Oslos behov for skinnegående kollektivtrafikk både i dag og årene fremover. I tillegg til skinnegående infrastruktur, forvalter enheten verksteder og andre tekniske bygg for trikk og T-bane. I 2017 overtok enheten ansvaret for alle buss- og trikkeholdeplasser fra Bymiljøetaten.

Infrastruktur og prosjekter har avdelinger på Etterstad, Holtet og Tøyen. Ved utgangen av 2017 hadde enheten 338 ansatte.

Infrastruktur og prosjekter har som overordnet målsetting å øke kostnadseffektiviteten og arbeider med energieffektivisering i samarbeid med Enova. De største gevinstene av energieffektivisering og reduksjon av energitap kommer fra utskiftning av likerettere, nye strømskinner, ny energieffektiv belysning og generell kabelforsterkning. I 2017 startet også arbeidet med konsekvensutredning om innføring av klimavennlige energikilder til varmeproduksjon. 

Store prosjekter 2017

Bygg- og anleggsaktiviteten er høy, og flere store prosjekter ble ferdigstilt i 2017.

Ekebergbanen

Oppgradering av Ekebergbanen ble videreført i 2017. Parsellen på 0,9 kilometer fra Jomfrubråten til Holtet ble fornyet med nytt banelegeme og drenering, samt nytt kontaktledningsanlegg for strømforsyningen. Trikken kjørte på enkeltspor gjennom anleggsområdet i anleggsperioden.

Tilpasning nye trikker (TNT)

Infrastrukturen må fornyes og tilpasses nytt teknisk regelverk for sporavstand. I 2017 ble anlegget for nye spor med fundamenter på strekningen mellom Aschehougs plass og Holbergs plass igangsatt. Videre ble det utført tiltak på flere strekninger der sporavstanden og bakkeklaringen korrigeres.

Trikke- og T-banebaser

Trikkens baser på Holtet og Grefsen skal ombygges for å ta i mot nye trikker fra 2020. Prosjekteringen av bygningsmessige og banetekniske tiltak ble ferdigstilt i 2017 og kommer til gjennomføring fra 2018. 

Også for T-banen ble det igangsatt prosjektering av tiltak for å øke kapasiteten til vognvedlikehold. Ombygging på Ryen verksted skal gjennomføres i 2018 og 2019.

Østensjøbanen

Østensjøbanen mellom Etterstad og Hellerud skal oppgraderes fra 2020, og planleggingen av tiltak på en 1,8 kilometer lang strekning ble igangsatt i 2017. Tiltakene vil blant annet være bygging av ny tunell, to nye broer og ny stasjon på Brynseng. Det forutsettes at T-banen kan gå som normalt mens arbeidet pågår.

Strømforsyning

Fornyelsesprogrammet for strømforsyning til T-banen er videreført for å sikre stabilitet og kapasitet. T-banens likeretterstasjoner på Veitvet og Huseby ble ferdig rehabilitert og oppgradert i 2017.

Majorstuen

Sporveien samarbeider med Ruter om reguleringsplan for Majorstuen stasjon. Planforslaget er nær ferdigstilt og går til offentlig ettersyn i 2018.

Videre utvikling

Tre av enhetens viktigste oppgaver er gjennomføringen av infrastruktur- og baseoppgraderinger, samt innføringen av nytt signal- og sikringsanlegg for T-banen. Økt kjøring i trikke- og T-banenettet medfører økt slitasje og vedlikehold. Utvidelsen av driftsdøgnet med avganger både 20 minutter senere om kvelden og i snitt 20 minutter tidligere om morgenen, reduserer tiden som er tilgjengelig for vedlikehold. Dette skjerper behovet for god planlegging og økt basekapasitet for infrastruktur og prosjekter. 

I 2017 etablerte Oslo kommune en egen etat for bygging av Fornebubanen. Sporveien er ikke byggherre i dette prosjektet, men har bidratt med personell og deltar aktivt i en rådgivende gruppe. Infrastruktur og prosjekter vil drifte, forvalte og vedlikeholde banens infrastruktur, og skal sørge for god integrering av Fornebubanen i totalplanleggingen av fremtidens T-bane.

Les mer om prosjektene på våre prosjektsider.

 

Infrastruktur er sertifisert etter ISO 9001:2000 Kvalitetsstyring, og ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter