Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Enheten Infrastruktur og prosjekter driver en betydelig bygge- og anleggsvirksomhet knyttet til infrastrukturen for T-bane og trikk i Oslo og Viken.


Infrastruktur og prosjekterhar ansvaret for å vedlikeholde, bygge og forvalte konsernets eiendommer og infrastruktur for trikk og T-bane - herunder stasjoner, tuneller, bygninger og skinnegang.

Enheten har om lag 333 medarbeidere fordelt på lokasjonene Tøyen, Etterstad, Holtet og Skullerud i Oslo. I løpet av 2019 hadde vi byggestart på en rekke store prosjekter, så vel for trikk som for T-bane. 

 

Store prosjekter 2019

IE ferdigstilte en rekke prosjekter i 2019.

  • Helsfyr T-banestasjon gjenåpnet etter oppussing og store tekniske utbedringer.
  • På Holtet trikkebase ble det nye sporanlegget og verkstedanlegg for trikkemodellen SL79 ferdigstilt.
  • På Ekebergbanen ble parsellen langs Holtet ferdigstilt, og det ble etablert ny plattform mot sentrum på Jomfrubråten stasjon.
  • Arbeidet med å ruste opp infrastrukturen for å ta imot de nye trikkene fortsatte i 2019 og vil også pågå i 2020. Nye trikker krever blant annet økt sporavstand på enkelte strekninger.
  • Oppgraderingen av øvre del av Grefsenveien ovenfor Storokrysset pågikk gjennom 2019, og strekningen skal etter planen åpne våren 2020.

IE startet også flere prosjekter i 2019. Blant dem var:

  • utbedring av trikkesporene i Valkyriegata, Majorstukrysset, Bogstadveien og Grefsenveien nedenfor Storokrysset.
  • På Ryen startet IE arbeidet med å oppgradere T-baneverkstedet.

Gjennom 2019 bidro IE i flere store prosjekter som skal utvide kapasiteten i kollektivtrafikken i Oslo og Viken:

  • På oppdrag fra Oslo kommune har Sporveien utredet alternative løsninger for ny Majorstuen stasjon og mulig Volvatsving. Resultatene forelå senhøsten 2019 og behandles av kommunen før videre arbeid med forprosjekt for Majorstuen stasjon kan settes i gang.
  • I august fikk Sporveien byggherreansvar for den planlagte T-banetunellen gjennom sentrum. Tunellen vil gi flere og hyppigere avganger i hele T-banenettet. Forprosjektet blir gjort i samarbeid med Ruter.
  •  I november lyste IE ut anskaffelsen av det nye signalsystemet med CBTC-teknologi til T-banen. Dagens system blir erstattet med et nytt og moderne system som blant annet legger til rette for flere og mer presise avganger og bedre styring av trafikken i hele T-banenettet.

 

Videre utvikling

Økt trafikk med T-bane og trikk og et forlenget driftsdøgn gir økt slitasje på skinner og infrastruktur, og reduserer samtidig tiden som er tilgjengelig til vedlikehold. IE har gjennom flere år jobbet med å utvikle nye og mer effektive måter å drive vedlikehold på. I 2019 ga arbeidet med Lean-metodikk gode resultater i vedlikeholdsavdelingene for trikk og T-bane. Lean er en metodikk som går ut på å skape mest mulig verdi med minst mulig ressurser. Den langsiktige ambisjonen er å skape en lærende organisasjon som kan håndtere den forventede produksjonsøkningen med samme ressursnivå. De gode resultatene skyldes et tett og godt samarbeid med medarbeiderne.

IE jobber videre med digitalisering. Enheten utviklet en vedlikeholdsapp i 2018, og erfaringene med appen er svært gode. Den erstatter tungvinte, papirbaserte rutiner i vedlikeholdsarbeidet. IE fortsetter utviklingsarbeidet med å se på hvordan dataanalyse kan forutse feil på for eksempel sporvekslere. Målet er at slike former for prediktivt vedlikehold er en integrert del av arbeidshverdagen i enheten om noen år.

Les mer om prosjektene på våre prosjektsider.

 

Infrastruktur er sertifisert etter ISO 9001:2000 Kvalitetsstyring, og ISO 14001:2004 Miljøstyringssystemer.


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter