Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveiens ledelse

Toppledelsen i Sporveien består av lederne for operatørenhetene (datterselskapene buss, trikk og T-bane med verksteder), enhet for infrastruktur og prosjekter, og stabsenhetene kommunikasjon og samfunnskontakt, økonomi og finans, eiendom, strategi og konsernutvikling, logistikk og innkjøp, administrasjon og HR.

Konsernsjefen er øverste leder og er styreleder i operatørenhetene.

Konsernets selskapsstruktur og organisering fremgår av organisasjonskartet for Sporveien.

Konsernets plass i eierstrukturen for kollektivtrafikken i Oslo og Viken fremgår av organisasjonskartet. 

 

Birte_sjule_com.jpg

Navn: Birte K.W. Sjule

Stilling: Administrerende direktør Sporveien AS

Kontaktinformasjon:

+47 934 85 017

Utdannelse: Sivilingeniør industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU).

Bakgrunn/erfaring: Konserndirektør strategi Sporveien, konsulent Rokade (nå KPMG), prosjektplanlegger Aibel.


MarianneVik.jpg

Navn: Marianne Vik

Stilling: Konserndirektør økonomi og finans (CFO)

Kontaktinformasjon:

+47 907 39 750

Utdannelse: Siviløkonom (NHH).

Bakgrunn/erfaring: Controller Orkla, øk. sjef og Controller Ringnes, dagl. leder Eden Norge/Eden Nordic, øk. dir. Stiftelsen Norsk Luftambulanse.


Torgeir_kristiansen_com.jpg

Navn: Torgeir Kristiansen

Stilling: Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Kontaktinformasjon:

+47 901 27 909

Utdannelse: Høyere utdanning innen journalistikk, Statsvitenskap og nordisk språk.

Bakgrunn/erfaring: Informasjonsdirektør i EVRY, kommunikasjonssjef i EDB Business Partner og redaktør, journalist og kommentator i NRKs nyhetsdivisjon, samt en rekke andre norske mediebedrifter.


per_magne_mathisen).jpg

Navn: Per Magne Mathisen

Stilling: Administrerende direktør Sporveien T-banen AS

Kontaktinformasjon:

+47 404 33 646

Utdannelse: Sivilingeniør (NTNU), bedriftsøkonom (BI).

Bakgrunn/erfaring: Driftsdirektør NSB-persontrafikk, teknisk direktør NSB, teknisk direktør i SAS i Norge, produksjonsdirektør, senere VD SAS Tech, infrastrukturdirektør Jernbaneverket, leder for T-banen.


oystein_svendsen.jpg

Navn: Øystein Svendsen

Stilling: Administrerende direktør i Unibuss AS

Kontaktinformasjon:

+47 909 87 571

Utdannelse: Bachelor of finance (University of Oregon) og Master International Business (University of South Carolina).

Bakgrunn/erfaring: Adm.dir. Oslo T-banedrift, direktør for NSBs lokaltogvirksomhet og adm.dir. i Norsk Reiseinformasjon.


Meling front II.jpg

Navn: Jan Egil Meling

Stilling: Administrerende direktør Sporveien Trikken AS (fungerende)

Kontaktinformasjon:

+47 95043172

Utdannelse: Siviløkonom (Nord Universitet)

Bakgrunn/erfaring: Økonomisjef Trikk og T-bane, Plansjef Trikk og T-bane, fung. Adm dir Trikk og T-bane (Sporveien). Ulike økonomistillinger Unisys Europe Division, Daglig leder More Paragon Norge, Kjedeleder Intersport Norge


Thor-Georg-Salid-SPV-07098- Foto_Stian_Olsson.JPG

Navn: Thor Georg Sælid

Stilling: Konserndirektør Infrastruktur og prosjekter

Kontaktinformasjon:

+47 920 44 377

Utdannelse: Nordisk baneingeniør. Sterkstrøms- og svakstrømsingeniør/tekniker fra Gøteborg og fagbrev fra Norge.

Bakgrunn/erfaring: Konserndirektør Infrastruktur og eiendom i KTP A/S (konst), Banesjef T-bane, Daglig leder og konsulent i STG A/S, Sjefsingeniør og disiplinleder offshoreprosjekter utland, drift oljeplattform på Norsk Sokkel


Kristina_Wiggen_com.jpg

Navn: Christina Wiggen

Stilling: Konserndirektør Juridisk, HR, HMS, Kvalitet og Compliance

Kontaktinformasjon:

+47  907 46 299 

Utdannelse: Cand.jur. (UiO)

Bakgrunn/erfaring: Juridisk direktør Sporveien, advokat/compliance officer EVRY ASA, advokat Posten Norge AS, seksjonsleder/advokat HSH (nå Virke)


Margrete_hansen_com.jpg

Navn: Margrete Hansen

Stilling: Konserndirektør konsernutvikling

Kontaktinformasjon:

+47 982 03 094

Utdannelse: Siviløkonom (NHH).

Bakgrunn/erfaring: Direktør i Mediehuset Nettavisen med ansvar for inntekter, økonomi og adm. CFO Mediehuset Nettavisen, prosjektleder/forretningsutvikling TV2 Interaktiv.Dette var slutt av innholdet. Footeren starter