Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien T-banen har kjørt passasjerer i hovedstadsområdet i over 50 år og utgjør ryggraden i kollektivtilbudet. I 2019 fraktet T-banen 119,4 millioner reisende.  Oslos T-bane har etablert seg blant de mest kostnadseffektive aktørene i verden takket være kontinuerlig, systematisk forbedringsarbeid de senere årene.


 

Sporveien T-banen AS (T-banen) drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Viken. Selskapet har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Viken.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, og en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst. Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo, og åpningen av Lørenbanen i 2016 markerte den nyeste linjen. T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. 

Vekst

T-banen fraktet 119,4 millioner reisende i 2019, en reduksjon på 2 prosent fra 2018. Kundetilfredsheten blant de reisende var 98 prosent og dermed på samme, høye nivå som tidligere år. Sporveien har satt som mål at T-banen skal øke sin årlige produksjon av togkilometer med 35 prosent innen 2020. Selskapet leverte over ni millioner togkilometer i 2019 og var med det godt over halvveis til målet.

T-banen befestet posisjonen som et av verdens mest kostnadseffektive T-banesystemer i sammenligningen av tilsvarende systemer verden over. Sporveien T-banen ble rangert på andreplass blant 38 selskaper på en kostnadsindeks som er satt sammen av ulike faktorer. Her er T-banen også i verdensklasse på ansattproduktivitet, vogntilgjengelighet, togtetthet og flere andre parametere.

 

 

Nøkkeltall  

Sporveien T- banen AS 2017  2018 2019
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 756 557 1 799 700 1 931 233
Driftskostnader 1 625 868 1 750 210  1 925 956
Driftsresultat NOK 130 689 49 449 5 277
Årsresultat NOK 130 460 49 143 7 016
Antall togkilometer 9 087 665 9 218 013 9 080 332
Antall togtimer 359 824 300 804  300 344
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 118 122  119,4
Antall linjer 5 5 5
Antall tog 115 115 115
Regularitet 99,4% 99,5% 99,3%
Antall ansatte 628 624 623

Videre utvikling

Investeringsnivået i T-banen er historisk høyt, med planlagte investeringer for mer enn 60 milliarder i planperioden frem til 2036. Det er en bred politisk enighet om å satse på T-banen som ryggraden i Oslo-regionens mobilitetstilbud.

T-banen er involvert i store prosjekter som Fornebubanen, Majorstua stasjon, ny sentrumstunell, nytt materiell og nytt signalsystem med CBTC-teknologi. Prosjektene vil åpne store muligheter for vekst og videreutvikling av T-baneproduktet. Investeringene vil ikke gi vesentlige bidrag til kapasiteten før i 2027–2028.

I mellomtiden må T-banen videreutvikle produktet innenfor rammene av dagens vognpark og dagens kapasitet i sentrumstunnelen. Selskapet arbeider strukturert for å stabilisere dagens drift og ytterligere øke kapasiteten i sentrumstunnelen. Det vil ha stor betydning for T-banetilbudet, spesielt i rushtrafikken. T-banen vil også utforske vekstmuligheter knyttet til å utvide driftsdøgnet, inkludert et nattilbud i helgene.

Kontakt oss

E-post: t-banen@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på T-banevogn/T-banestasjon): +47 95 25 80 00

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter