Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien T-banen AS har definert en egen sikkerhetspolitikk som er styrende for selskapets sikkerhetsarbeid. Selskapet ble ISO-sertifisert i 2008, og nedenfor gjengis selskapets sikkerhets- og kvalitetspolitikk


Sporveiens kvalitets-, sikkerhets- og miljøpolitikk omfatter hele Sporveiens skinnegående virksomhet.


Politikken skal være kjent for alle ansatte, underleverandører og skal ligge til grunn for beslutninger som påvirker kvalitet, sikkerhet og/eller ytre miljø. 

Trygg, pålitelig og miljøvennlig reise

Sporveien skal levere en trygg og effektiv reise med god kvalitet til alle reisende som benytter selskapets transportmidler. Reiseopplevelsen skal bidra til og legge til rette for en økning av antall reiser som gjennomføres med selskapet. 

Gjennom god planlegging og samhandling, skal Sporveien gi de reisende et godt tilbud i tråd med de krav og forventninger publikum, eier, oppdragsgiver samt lover, forskrifter og standarder setter til oss. 

En nullvisjon knyttet til skader og ulykker er førende for vårt sikkerhetsarbeid, og sikkerheten til de reisende, ansatte og tredjeperson skal prioriteres. Vi skal ha en åpen sikkerhetskultur som fremmer rapportering av avvik og tar initiativ til forbedringer. Vi skal ha fokus der risikoen er størst.

Som miljøbedrift skal vi ivareta vårt samfunnsansvar gjennom å redusere støy, bedre energieffektiviteten og arbeide systematisk for å hindre utslipp av skadelige stoffer.


Kvalitetspolitikk

 • Vi skal ha kundefokus i alle ledd i organisasjonen, og alle skal kjenne hvilke krav som stilles.
 • Vi skal sørge for at kundene og medarbeiderne føler seg trygge når de reiser med oss.
 • Vi skal sørge for et godt arbeidsmiljø.
 • Vi tar samfunnsansvar og har fokus på ytre miljø og trafikksikkerhet ved planlegging, organisering og videreutvikling av virksomheten.
 • Vi skal styre virksomheten slik at lønnsomhet og konkurranseevne sikres.
 • Vi skal ha fokus på kontinuerlig forbedring av alle målområder.
 • Vi etterlever krav fra lover og forskrifter som er i vårt styringssystem.
 • Vi skal sørge for at kvalitetspolitikken er kommunisert og forstått internt i organisasjonen.

Miljøpolitikk

Sporveien T-banen AS skal jobbe for å få flere til å reise med T-banen og arbeide for reduksjon av energiforbruket, støy, visuell forurensning og avfall.


Slik reiser du med sykkel på T-banen 

 • Trill sykkelen din inne på stasjonsområdet.
 • Det er begrenset plass til sykler om bord. Dersom det ikke er plass, må du vente på neste avgang.
 • Børst av søle og grus så godt det lar seg gjøre før du går om bord.
 • Sørg for at din sykkel er på innsiden før dørene lukkes.
 • Vis hensyn til dine medtrafikanter. Plassér sykkelen slik at den ikke er til hinder.

Oslo er en unik by med sykkelstier og naturen rett i nærheten. Vi ønsker at flere skal sykle og reise kollektivt, og håper denne ordningen kan gjøre det enklere for deg som også ønsker å bruke sykkel.Dette var slutt av innholdet. Footeren starter