Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien T-banen AS er selve ryggraden i kollektivtrafikken i Oslo. I 2018 passerte T-banen 122 millioner reisende, i tillegg til at vi havnet på pallplass i en verdensomspennende undersøkelse om effektiv drift.


 

Sporveiens datterselskap Sporveien T-banen AS drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Akershus. Selskapet har egen driftstillatelse fra Statens Jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Akershus.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, og en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst. Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo, og åpningen av Lørenbanen i 2016 markerte den nyeste linjen. T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. Oslo Vognselskap AS eier togene. 

Vekst

I 2018 fraktet T-banen 122 millioner reisende, en økning på 3,6 prosent fra 2017. Kundetilfredsheten målt blant de reisende var 98 prosent og hadde dermed det samme, høye nivå som tidligere år. I Sporveiens strategi for perioden 2016-2020 er det satt som mål at T-banen sammen med Trikken skal ha økt sin årlige produksjon av togkilometer med 35 prosent innen 2020. Ved utgangen av 2018 var T-banen god over halvveis til dette målet. Selskapet leverte i 2018 totalt 9 218 013 togkilometer.

 

 

Nøkkeltall  

Sporveien T- banen AS 2016  2017 2018 
Driftsinntekter NOK (tall i hele tusen) 1 678 396  1 756 557 1 799 700
Driftskostnader 1 632 761  1 625 868  1 750 210
Driftsresultat NOK 45 635 130 689  49 449
Årsresultat NOK 45 547  130 460  49 143
Antall togkilometer 8 663 972  9 087 665 9 218 013
Antall togtimer 348 137  359 824 300 804
Antall enkeltreiser (tall i millioner) 106  118 122
Antall linjer 5 5 5
Antall tog 115  115 115
Regularitet 99,3%  99,4% 99,5%
Antall ansatte 629  628 624

Videre utvikling

I perioden fram mot 2020 vil T-banen videreutvikle sitt driftskonsept i samsvar med Sporveiens strategi, der det overordnede målet er mer kollektivtrafikk for pengene.
T-banen vil gjennom dette arbeidet:
■ forberede og gjennomføre utvidelse av rutetilbud
■ øke punktlighet for å muliggjøre økt frekvens på sikt
■ øke produktivitet og materiellutnyttelse i hele verdikjeden for å kunne ekspandere effektivt og opprettholde høy regularitet
■ redusere sykefravær og øke trivsel gjennom gode arbeidsprosesser og god ledelse

Kontakt oss

E-post: t-banen@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på T-banevogn/T-banestasjon): +47 95 25 80 00

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter