Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


T-banen er ryggraden i kollektivtilbudet i Oslo og rangert som verdens mest kostnadseffektive metrosystem. Reisetallene var fortsatt lavere enn i normalår, men T-banen leverte høy driftskvalitet til fornøyde kunder gjennom nok et år med pandemi.


 

 

Sporveien T-banen AS (T-banen) drifter og leverer all T-banetrafikk i Oslo og Viken. Selskapet har driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Verkstedet og infrastrukturen, som er organisert i morselskapet Sporveien AS, inngår i T-banens driftstillatelse.

T-banen kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS, der Ruter bestiller ruteplan, og T-banen planlegger og leverer trafikken. T-banen drifter fem linjer i Oslo, hvorav to strekker seg inn i Bærum i Viken. Ved utgangen av 2021 hadde T-banen 596 ansatte.

T-banen var vårt første massetransportmiddel, og en forutsetning for byggingen av drabantbyene i det tidligere Aker i øst. Lambertseterbanen var den første «ordentlige» T-banelinjen i Oslo, og åpningen av Lørenbanen i 2016 markerte den nyeste linjen. T-banen disponerer en togpark bestående av 115 MX-tog produsert av Siemens i Østerrike, levert mellom 2006 og 2014, og karakteriseres av lange tog (opptil 6 vogner = 110 m), høy transportkapasitet (opptil 800 personer) og universell utforming. 

For flere nøkkeltall om t-banen, se vår årsrapport.

Bærekraftig effektivitet

I 2021 fraktet T-banen 73 millioner reisende, mot 74 millioner i 2020 Etter gjenåpningen sent i september var 85 prosent av de reisende tilbake på hverdager. Enkelte helger var reisetallet på nivåer fra før pandemien, men nye nasjonale tiltak gjorde at trafikken falt betydelig igjen mot slutten av året.

T-banen fikk i 2021 med en sjetteplass sin beste plassering i BIs kundebarometer, samt prisen som Norges mest bærekraftige virksomhet i BIs bærekraftsbarometer for andre år på rad. T-banen leverte svært god driftskvalitet gjennom 2021. Punktligheten var høy (87,7 prosent), og regulariteten var den høyeste siden 2015 (99,6 prosent). 

Les mer: Berg-og-dal-bane-året

T-banen leverte høy trafikksikkerhet i 2021, med bedring på flere områder fra 2020. En benchmarking av de ledende metrosystemene i verden rangerte i 2021 T-banen som nummer én i kostnadseffektivitet, opp fra andreplass i 2020. Virksomheten hevder seg i tillegg i toppen i flere andre kategorier.

I desember signerte Sporveien avtale med Siemens om leveranse av CBTC-systemet til T-banen, et viktig steg i den storstilte fornyelsen av infrastrukturen og tilbudet til de reisende. T-banen leverte også forprosjektet om nye T-banevogner. Den nye flåten er nødvendig for å dekke kapasitetsøkningene fra Fornebubanen, CBTC-systemet og nye Majorstuen stasjon.

 

Videre utvikling

De planlagte investeringene i T-baneproduktet de neste tiårene vil gi økt kapasitet og er viktige for T-banens målbilde for 2030. Byggingen av Fornebubanen har startet, med en forventet tilvekst på 20 millioner1 reisende per år når den står klar i 2027. Nye T-banevogner og bedre togstyring med CBTC vil åpne for å øke tilbudet på strekninger som i dag er begrenset av infrastrukturen og tilgangen på vogner.

I 2022 vil T-banen særlig rette oppmerksomheten mot:

  • Driftskvalitet: Opprettholde høy kvalitet i leveransene og videreføre rutiner for smittevern som sikrer god HMS og kapasitet til produksjonen.
  • Vinne kunden tilbake: Sikre at T-banen er konkurransedyktig og motvirke mulige produksjonskutt ved å komme på nivå med 90-100 prosent av trafikktallene fra 2019 i løpet av 2022–2023.
  • Fornyelse og utvikling: Starte arbeidet med å forberede prosesser og alle deler av verdikjeden på innføringen av CBTC, som åpner for å levere et enda bedre produkt med høyere pålitelighet, høyere sikkerhet og økt kapasitet

Om CBTC - nytt signalsystem

 

Kontakt oss

E-post: t-banen@sporveien.com

Driftssentral (for varsling av feil eller skade på T-banevogn/T-banestasjon): +47 95 25 80 00

 

Sporveien T-banen AS har en egen driftstillatelse fra Statens jernbanetilsyn og kjører på avtale med administrasjonsselskapet Ruter AS. 

Dette var slutt av innholdet. Footeren starter