Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Arbeidene med å bygge det midlertidige trikkesporet i Storgata-prosjektet har startet.Anleggsstarten i prosjekt Storgata skjedde før jul og ble offisielt markert av byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg. Da hadde trikken allerede kjørt på enkeltspor i Storgata i et par uker.

Nå er prosjektet i gang med å bygge det nær én kilometer lange midlertidige trikkesporet i Hausmanns gate, Christian Krohgs gate og Stenersgata. Både i Christian Krohgs gate og Stenersgata er det synlig anleggsvirksomhet.

Det midlertidige trikkesporet er planlagt ferdig sommeren 2019 og blir fjernet når prosjektet som helhet er ferdig og trikken på ny kjører i Storgata i 2021.

Les mer: Store planer for Storgata

Hva skjer fremover?
I Christian Krohgs gate arbeider man videre med det midlertidige trikkesporet. Arbeidene i Stenersgata er i gang i kvartalet utenfor Oslo City, og det blir anleggsarbeider i Stenersgata, mellom Ring 1 og Christian Krohgs gate. Dette innebærer nytt kjøremønster.

Den nordlige siden av Hausmanns gate er avsperret med byggegjerder mellom Christian Krohgs gate og Storgata. Det ene kjørefeltet er gravd opp og i løpet av de nærmeste ukene starter betongarbeidene for å få på plass ny trikkeplate.


Gul strek viser hvor det midlertidige trikkesporet skal gå. De blå sirklene markerer områdene med anleggsdrift i de nærmeste ukene. I løpet av januar er det planlagt arbeider langs hele den midlertidige trikketraseen. For å sikre tilkomst til alle eiendommer i anleggsperioden fullføres spor i én retning, før man går i gang med arbeider i motsatt retning.

Hausmanns gate Arbeidene i krysset Storgata/Hausmanns gate har pågått en periode. Nå er de to nordlige kjørefeltene avsperret og asfalten er fjernet der det utgående trikkesporet kommer. Prosjektet satser på å påbegynne betongarbeidene til trikkesporet i løpet av de nærmeste ukene. Arbeidene i krysset fortsetter, hvor det blant annet skal bygges et fordrøyningsbasseng dypt i grunnen.

Christian Krohgs gate
I løpet av de nærmeste ukene starter betongarbeidene på trikkeplaten i området som er gravd opp. Så snart trikkeplaten er støpt, vil det bli montert trikkeskinner. Deretter blir det asfaltert. Tilsvarende prosess starter i østre kjørefelt.

For å opprettholde tilgangen til eiendommene i anleggsperioden bygges sporet i én retning av gangen. Det betyr enveiskjøring i anleggsperioden. De siste ukene har enveiskjøringen gått i retning mot Stenersgata. Når arbeidene kommer i gang i Stenersgata, som blir enveiskjørt fra Ring 1 mot Grønland, snur enveiskjøringen i Christian Krohgs gate til å gå i retning Hausmanns gate.

Her blir asfalten fjernet. Først freses det spor i asfalten i ytterkanten av anleggsområdet, deretter pigges en åpning i asfalten før en maskin med rippertann river opp asfalten. Arbeidet medfører rystelser og noe støy.


Bildet fra Christian Krohgs gate viser en ferdig oppgravd gate, før betongarbeidene starter opp.

Stenersgata, fra Ring 1 til Christian Krohgs gate
Det er planlagt å starte byggearbeidene mellom Ring 1 og Christian Krohgs gate i løpet av januar eller tidlig i februar. Det er inngående trikkespor, eller nordlige spor som bygges først. Når arbeidene starter, blir gaten enveiskjørt i det sørlige kjørefeltet i østlig retning, fra Ring 1 mot Grønland.  

Stenersgata, fra Ring 1 til Nygata
Kvartalet mellom Ring 1 og Nygata er av de største trafikkavviklingsutfordringene i prosjektet. Her skal det gjennomføres betydelig antall vareleveringer per dag, samtidig som mange har benyttet gaten til korttidsparkering. De første dagene med nytt trafikkmønster medfører normalt sett noe kaos. Så snart folk innordner seg ny ordning går det bedre. Bymiljøetaten er byggherre for prosjektet og appellerer til alle om å utvise tålmodighet til det nye kjøremønsteret har satt seg.

Varelevering og generell tilkomst

Adkomst til porter, innkjøringer og dører skal opprettholdes gjennom anleggsperioden. Unntaksvis vil det forekomme at prosjektet må stenge en adkomst. I slike tilfeller vil beboere, leietakere og huseiere bli varslet. Målet er å finne løsninger som medfører minst mulig belastning.

Kollektivtrafikk i anleggsperioden

  • Se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen.
  • Ruters kundesenter: Tlf. 22 05 70 70 (vanlig takst) eller tlf. 177 (egne takster hos din telefonoperatør).

Les også: Alt om prosjekt Storgata 
Les også:
Storgata blir grønnere og tryggere

 


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter