Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


I dag startet en refleksvestkampanje på Grefsen for å bevisstgjøre bilister om å holde lav fart.
Anleggsarbeidet i Grefsenveien på strekningene Storo–Disen og Platåveien–Kjelsåsalléen holdeplass er i gang. Dette har medført avvikstrafikk med buss for trikk i Grefsenveien og økt trafikk på flere av sideveiene i området.

For å øke bevisstheten blant bilistene om at det ferdes mange skolebarn på mørke og smale veier i Grefsenområdet, har Sporveien som byggherre for Grefsenveien-prosjektet, gått sammen med skolenes Foreldrerådsutvalg (FAU) og Grefsen og Disen velforening og startet en større refleksvestaksjon.

Les mer: Nå starter arbeidene i Grefsenveien

– Prosjektet har mottatt svært mange forslag til trafikksikringstiltak fra beboerne i området. Mange tiltak er gjennomført og flere er på gang. Sammen med lokale aktører har vi identifisert flere problematiske strekninger og krysningspunkter og på flere av dem er det gjort grep for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Det er fjernet mange parkeringsplasser for å gjøre veiene mer oversiktlige, og det er satt opp skilter for å tydeliggjøre at veien brukes av mange skolebarn. Enkelte kryss er strammet opp og det er engasjert trafikkvakter. Et stort ansvar ligger imidlertid hos bilførerne, som må tilpasse farten etter forholdene. Det handler altså ikke bare om antall fartshumper, men om holdningen til kjørestil hos hver enkelt sjåfør, sier kommunikasjonsrådgiver Sven Øvergaard i Sporveien.

Reflekser for en tryggere skolevei
Fredag morgen gikk startskuddet for en refleksvestkampanje der førsteklassingenes foreldre er blitt utstyrt med totalt 300 refleksvester i voksenstørrelse (100 til hver skole). Førsteklassingene går gjerne sammen med voksne i følgegrupper til skolene, og refleksvester gjør gruppene mer synlige i gatebildet.

Barn og voksne med refleksvester i tidlige morgentimer på vei til Grefsen skole. Barn på vei til skolen er en sårbar gruppe som det er viktig for bilistene å ta hensyn til.  

– Vi tror at bilistene blir mer oppmerksomme når de ser voksne personer med disse markerte refleksvekstene på skoleveien. Signaler fra FAU-ene, skoleledelsen og foreldrene tyder så langt på at tiltaket er blitt tatt godt imot, sier Sven Øvergaard.

Flere trafikkvakter
Tidligere denne uken var det anleggsstart for oppgraderingen av strekningen mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Onsdag 9. januar ble denne strekningen enveiskjørt.

Som følge av anleggsstarten har bussene i området fått endret kjøremønster og Kjelsåsveien er blant veiene som har fått økt trafikk. Både skolebarn og andre myke trafikanter får naturlig nok en mer utfordrende hverdag mens anleggsarbeidene pågår.

For å avhjelpe situasjonen forsterker Sporveien ordningen med profesjonelle trafikkvakter ved det såkalte Prix-krysset i Kjelsåsveien/Midtoddveien. Fra mandag 14. januar vil trafikkvakter være tilstede i dette krysset mellom klokken 07.00 til 17.00.

Les også: Grefsenplatået rustes opp

I et så stort og omfattende byggeprosjekt følges trafikkutviklingen tett. Dette gjelder alle trafikantgrupper, både bilister, kollektivtrafikk og gående og syklende. Endringer av kjøremønster, holdeplasser og kollektivløsninger kan forekomme på kort varsel.

Se informasjon om andre typer trafikksikkerhetstiltak, omfang og videre fremdrift på prosjektsiden for Grefsenveien.

Reise- og trafikantinformasjon
For mer informasjon om buss for trikk-tilbudet og annen kollektivtrafikk i området, bruk RuterReise-appen eller se Ruter.no


Representanter for aktørene bak refleksvestkampanjen, fra venstre Cato Asperud (Sporveien), Runar Eikeset (FAU Disen skole), Marianne Tveit (Grefsen og Disen Vel og forelder til barn på Grefsen skole) og Sven Øvergaard (Sporveien).Les også: Alt om prosjekt Grefsenveien
Les også: Om Trikkeprogrammet
Dette var slutt av innholdet. Footeren starter