Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Trikken har fått nytt kjøremønster og natt til tirsdag 5. februar stenges øvre del av Bogstadveien for biltrafikk. Prosjekt Majorstuen er i gang.
I forbindelse med anleggsstart for prosjekt Majorstuen i Trikkeprogrammet, blir øvre del av Bogstadveien mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata stengt for biltrafikk fra og med natt til tirsdag 5. februar. Bilister må etter dette velge alternativ kjørerute og trikken har allerede fått endret kjøremønster.

I tillegg til stengningen av den øvre delen av Bogstadveien, stenges Jacob Aalls gate og Neuberggata for gjennomkjøringstrafikk for biler mellom Majorstuveien og Bogstadveien. Fotgjengere kan fortsatt bruke gatene som vanlig.

Konsekvenser for trikken
Stengningen og oppgraderingsarbeidene påvirker trikkesporet i Bogstadveien mellom Kirkeveien og Sorgenfrigata. For trikken betyr dette at snumuligheten på Majorstuen forsvinner. Vogner som kommer opp Bogstadveien og Valkyriegata må fortsette ned mot Frogner og motsatt. I første fase av prosjektet påvirkes kun 19-trikken av stengningen.

For kunde- og trafikantinformasjon, se Ruter.no eller bruk RuterReise-appen.

Omfanget av arbeidene
Anleggsarbeidet skal utbedre infrastruktur og sikre bedre fremkommelighet og sikkerhet for trikken ved å legge nytt trikkespor, nytt vendespor og oppgradert kontaktledningsanlegg. Bogstadveien får nye holdeplasser og oppgradert standard, og i tillegg skal Vann- og avløpsetaten skifte ut over 100 år gamle rør i Bogstadveien og gjennom krysset ved Kirkeveien og Sorgenfrigata. Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2020.

Når byggeprosjektet er ferdig, vil trikken få en forbedret driftssituasjon med redusert behov for stopp i trafikken grunnet slitte og gamle spor, sprekker i asfalt og så videre.

Sporveien er byggherre for prosjekt Majorstuen og ansvarlig for gjennomføringen, i samarbeid med Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten.

Les mer: Alt om prosjekt Majorstuen

Arbeidene er delt i tre faser Første fase av Majorstuen-prosjektet varer frem til oktober 2019. Deretter planlegger Sporveien en vinterpause, der Bogstadveien vil bli åpnet for biltrafikk.
Andre fase av prosjektet starter fra mai 2020, og da vil kryssene mot Kirkeveien og Valkyriegata bli påvirket. De mest kritiske delene av arbeidet legges til skoleferien 2020 for å påvirke færrest mulig. I siste fase tre av prosjektet høsten 2020 vil også Valkyriegata bli stengt for biltrafikk.

Gult område viser den delen av Bogstadveien som skal oppgraderes i fase 1, med varighet fra februar til oktober 2019. Fase 2 er markert med blå farge og grønt felt viser hvor byggearbeidene foregår i fase 3.

Del av Trikkeprogrammet
Prosjekt Majorstuen er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Andre store gateopprustningsprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, Tinghuset–Tullins gate, Thorvald Meyers gate, Bispegata og Grefsenveien som ferdigstilles i 2020, og Storgata som er planlagt ferdig i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Les også: Anbudsklart på Majorstuen
Les også: Om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter