Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Mandag 25. februar starter oppgraderingen av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka.
Bymiljøetaten er byggherre for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate, som er et av de store infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet. Bymiljøetaten arbeider for en anleggsstart i slutten av februar, og arbeidene starter ved Olaf Ryes plass på Grünerløkka.

Les mer: Omfang og fremdrift Thorvald Meyers gate
Les også: Slik blir nye Thorvald Meyers gate


Trikk på enkeltspor
I anleggsperioden må trikken kjøre på enkeltspor i retning sentrum forbi Olaf Ryes plass. For å opprette dette enkeltsporet må det arbeides om natten for å få på plass en såkalt klatreveksel, det vil si et opphøyd trikkespor for trikken.

Søndag 24. februar og natt til mandag morgen 25. februar starter innstalleringen av selve klatrevekselen. Klatrevekselen vil ligge mellom Helgesens gate og Grüners gate i nord, og mellom Sofienberggata og Nordre gate i sør.

Enkeltsporet for trikken er cirka. 230 meter langt. Holdeplassen på Olaf Ryes plass ligger inne på dette enkeltsporet og vil være stengt i denne fasen. Nærmeste holdeplasser vil være Schous plass i sørgående retning mot sentrum og Birkelunden i nord.

Buss for trikk Grünerløkka
Når klatrevekslene legges og enkeltsporet opprettes i Thorvald Meyers gate, blir trikkesporet over Grünerløkka stengt. Dette medfører at det i en periode blir kjørt buss for trikk på Grünerløkka.

Nærmere informasjon om trafikkavviklingen får du på Ruter.no eller ved å bruke RuterReise-appen.

Hva er omfanget av arbeidene?
Etter at klatrevekselen er lagt, starter anleggsarbeidet for fullt mandag 25. februar. I Thorvald Meyers gate skal trikk og fotgjengere prioriteres og prosjektet er delt i tre faser. Først bygges det på den ene siden av gaten, deretter går man i gang og på motsatt side.

Fase 1: Oppgradering ved Olaf Ryes plass.
Fase 2: Oppgradering nedre del av Thorvald Meyers gate.
Fase 3: Oppgradering øvre del av Thorvald Meyers gate.

Hver fase er estimert til å ta seks til åtte måneder. Vann- og avløpsetaten skal gjøre oppgraderinger av vann- og avløpsrør på strekningen.
 

Kartet viser fasene i prosjektet, markert med farge for henholdsvis fase 1, 2 og 3. For bilistene stenges først Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Helgesens gate i slutten av februar. Etter noen måneder blir stengningen utvidet fra Helgesens gate til Seilduksgata. Det vil da være stengt mellom Nordre gate og Seilduksgata.

I Thorvald Meyers gate skal trikk og fotgjengere prioriteres. Både gaten, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes.

Veien videre
Bymiljøetaten har de siste to årene hatt dialog med næringsdrivende på Løkka gjennom sin nabokontakt og via samarbeidsmøter med næringsdrivende og gårdeiere. Det er kommet inn mange nyttige innspill og Bymiljøetaten takker for samarbeidet så langt.

Det planlegges en ny nabokontaktrunde og et informasjonsmøte for næringsdrivende for å besvare spørsmål og gi mer informasjon om prosjektet.

 
Del av Trikkeprogrammet
Prosjekt Thorvald Meyers gate er et av flere store og små infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Andre store gateopprustningsprosjekter er Prinsens gate, som sto ferdig oppgradert i 2017, Tinghuset–Tullins gateBispegata og Grefsenveien som ferdigstilles i 2020, og Storgata som er planlagt ferdig i 2021.

Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Trikkeprogrammet omfatter i tillegg anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo og oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet (parkering og vedlikehold).

Les også: Kontrakt signert for Thorvald Meyers gate
Les også: Om infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter