Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Første fase av prosjektet fra Balders gate til Tidemands gate er snart ferdig.
Prosjekt Frognerveien omfatter oppgradering av trikketraseen mellom Balders gate og Frogner plass, og stedvis fra Balders gate ned til Solli plass. I tillegg til oppgradering av trikketraseen, forlenges Elisenberg holdeplass og gaten reasfalteres. Fortauet blir reasfaltert etter behov.

Les mer: Alt om prosjekt Frognerveien

Oppstart andre fase i mai
Andre fase i prosjekt Frognerveien starter i midten av mai, og i forbindelse med denne blir Frognerveien stengt for bilister mellom Eckebergs gate og Thomas Heftyes gate. Andre fase er planlagt fra og med 20. mai til og vil vare frem til høsten 2019.
Arbeidene vil pågå på begge trikkespor mellom Frogner plass og Frognerveien 48.

I denne andre fasen vil trikkesporet i retning sentrum tas først, og nytt spor bygges på nytt betongfundament i henhold til teknisk regelverk. Utgående trikkespor i retning Frogner plass bygges på eksisterende betongfundament.
Trikken vil kjøre på enkeltspor i anleggsperioden.

Holdeplasser som er i bruk i den nye fasen:

  • Holdeplass Frogner plass
  • Holdeplass ved Elisenberg

Den opprinnelige holdeplassen ved Elisenberg åpnes fra og med 14. mai. Holdeplass Frogner plass benyttes som opprinnelig, mens den midlertidige holdeplassen vis á vis Nordraaks gate fjernes etter 14. mai.

Trafikantinformasjon og flere opplysninger om trafikkavviklingen får du på Ruter.no eller ved å bruke RuterReise-appen.
Les også:
Oppstart oppgradering av Frognerveien
Les også: Gater og byrom får et løft


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter