Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Beboerne på Grefsen og Kjelsås kan glede seg over at Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass åpner for trafikk i begge retninger før jul i år.


Oppgraderingen av Grefsenveien opplever et stort engasjement fra naboer og lokale medier. Fra venstre prosjektleder Laila Nilssen og byggeleder Steinar Braaten i Sporveien, og avdelingsleder infrastruktur Kai Vegar Østnes fra entreprenøren Braathen Landskapsentreprenør AS.

I Grefsenveien nord for Storokrysset er Sporveien byggherre og ansvarlig for oppgraderingsarbeider på to strekninger:

  • Storo – Disen
  • Platåveien – Kjelsåsalléen holdeplass

Mellom Storo og Disen har byggearbeidene pågått siden i fjor høst, mens arbeidene i prosjektet på Grefsenplatået og Kjelsås startet opp i januar i år. Prosjektet som arbeider på Grefsenplatået og Kjelsås holder seg godt innenfor gjeldende fremdriftsplan.

Dette skal gjøres i Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass:  Skinnegangen er slitt og må fornyes. I tillegg er det behov for å bygge ny fundamentplate for trikken på hele strekningen og noen steder kommer det nye fortau.

Fortauet fra Myrerskogveien i retning Kjelsås skal utvides og det blir bil og trikk i felles kjørefelt på samme strekning. Her skal også trikkesporet forskyves inntil 15 cm for å øke avstanden mellom to trikker som møter hverandre.

Byggearbeidene startet i hver sin ende av strekningen i Grefsenveien, som er blitt enveiskjørt i anleggsperioden. 

Les mer: Alt om prosjekt Grefsenveien 

Byggearbeidene skjer i faser:Arbeider i fase 1 (blå strek i kartet)
Gjelder strekningene Platåveien–Jupiterveien og Myrerskogveien–Kjelsåsalléen holdeplass. Arbeidene startet i januar i år og varer frem til høsten 2019.

Dette er gjort:
• Fjernet gamle trikkeskinner
• Fjernet dekke mellom og på siden av trikkeskinnene
• Fjernet gammel betongplate
• Gravd ut masse for å kunne støpe nytt fundament

Dette skjer i tiden fremover:
• Støping av kanaler til kabler mellom sporene
• Nedsetting av kummer
• Etablering av løsning for overvann til kommunalt anlegg
• Gjennomføre jordingsarbeider
• Støping av et 30 cm tykt betongfundament
• Legging av nye trikkeskinner
• Utføre isoleringsarbeider på sidene av trikkeskinnene
• Asfaltere over hele bredden av veien (ikke fortau)
• Montering av kantstein
• Utvide fortauet på utgående side i retning Kjelsås

Arbeider i fase 2 (rød strek i kartet)
Gjelder strekningen Jupiterveien–Myrerskogveien. Arbeidene starter våren 2019 og varer frem til jul 2019. Arbeidene på denne strekningen vil være av samme omfang som arbeidene i fase 1, nevnt ovenfor.

Arbeider januar 2020 – våren 2020:
I perioden fra januar 2020 til våren samme år skal det monteres strømledninger til trikken. Det betyr at det vil pågå arbeider i området også etter nyttår neste år, men Grefsenveien trenger ikke å være enveiskjørt mens disse arbeidene pågår. Dette vil påvirke fremkommeligheten positivt for beboerne i området, samt kjøremønsteret til bussene som i dag kjører i Kjelsåsveien.

– 
Når Grefsenveien åpner for trafikk i begge retninger før jul i år, vil mye av busstrafikken i Kjelsåsveien ledes tilbake til Grefsenveien. Dette vil gi mindre busstrafikk i Kjelsåsveien enn det er i dag. Samtidig vil inn- og utkjøringen fra Kjelsåsveien til Grefsenveien/Midtoddveien bli tilbakeført slik at siste del av Kjelsåsveien igjen stenges for gjennomkjøring, slik situasjonen var tidligere. Dette vil jeg tro mange beboere setter pris på, sier kommunikasjonsansvarlig Tone S. Tuhus i Sporveien.

Hun legger samtidig til at det kan oppstå situasjoner i forbindelse med arbeidene til neste år som i perioder vil skape endringer i trafikkmønsteret.

– I forbindelse med montering av strømledninger etter nyttår 2020 kan det i perioder være nødvendig å stenge Grefsenveien. Dette vet vi mer om senere, så rådet må være å følge med på skilting og informasjon som blir gitt underveis i prosjektet, sier Tone S. Tuhus i Sporveien. 

Les også: Nedgang i trafikken på Grefsen og Kjelsås
Les også: Grefsenplatået rustes opp


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter