Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Byggearbeidene i Grefsenveien pågår uten opphold i hele sommer slik at fremdriften kan fortsette i samme, gode tempo.




Sporveien er byggherre og ansvarlig for oppgraderingen av Grefsenveien på to strekninger ovenfor Storokrysset: Fra Storoveien til litt ovenfor Disen vendesløyfe og fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass. Begge prosjektene er i rute og fremdriften går som planlagt.

Les mer: Alt om prosjekt Grefsenveien

Prosjektene tar heller ingen sommerferie. Det vil bli utført byggearbeider i Grefsenveien gjennom alle ukene i sommer.

– Mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass vil det foregå arbeider alle sju dager i uken, men med så lite støy som mulig i helgene, sier kommunikasjonsansvarlig Tone S. Tuhus i Sporveien.

– Arbeidet med utskifting av trikkeskinner vil fortsette, og det blir også gjennomført asfalteringsarbeider på strekningen.

Les mer:

Siste nytt om arbeidene på Grefsenplatået og Kjelsås

 

Ny kulvert  på Disen
Blant arbeidene som skal utføres mellom Storo og Disen er bygging av en kulvert for den såkalte 1200-ledningen på Disen. Arbeidet er igangsatt og vil pågå parallelt med leggingen av siste del av hovedgrøften fra området Lettvintveien til Disen. Fordrøyningsanlegget som er bygd på Disen er allerede ferdigstilt og lukket, og området blir nå satt tilbake og skal tilsåes.

– I tillegg er ledningsanlegget i Engveien ferdigstilt, men det gjenstår noen tilkoblingsarbeider i dette kryssområdet, sier kommunikasjonsansvarlig Sven Øvergaard i Sporveien.
Øvergaard legger til at det også er støpt trikkeplate i kvartalet Storo–Disen, og kantstein for fortau er satt på de to nederste kvartalene – mot nord.

Les mer:

Siste nytt om arbeidene mellom Storo og Disen

 

Begge prosjektene i Grefsenveien er planlagt ferdigstilt våren 2020.

Les også: Endringer i kjøremønsteret mellom Storo og Disen
Les også: Gir renere vann i Oslofjorden


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter