Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Første fase av byggeprosjektet i Bogstadveien er i full gang. Nå jobbes det på spreng for å bli ferdig med første fase av prosjektet før desember.Sporveien er byggherre for prosjekt Majorstuen, som er et av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet. I juni har det vært hektisk aktivitet i Bogstadveien, etter en periode med litt lavere aktivitet i våres. Dette skyldtes uforutsette forhold i bakken. Prosjektet arbeider blant annet med å skifte ut over 100 år gamle vannrør, og i Bogstadveien ligger også et stort antall andre kabler, som leverer strøm, telefon og internett til området. Det er først når man begynner å grave i bakken at det avdekkes hvor nøye kart fra tidligere anleggsarbeider stemmer overens med terrenget.

Les mer: Alt om prosjekt Majorstuen

 Prosjektet er i full gang. I 2020 vil det i Jacob Aalls gate være etablert trikkespor i begge retninger med nye holdeplasser på hver side av veien.

Flere nye kummer skal på plass i bakken for å sikre vannforsyningen Nå graves det i bakken for å legge ned fire nye vannkummer som skal forsyne beboerne på Majorstuen med vann når første fase er ferdigstilt. To kummer skal graves ned i Jacob Aalls gate og to i krysset Bogstadveien ut mot Kirkeveien. Vannledningene ligger dypt i bakken og krever omfattende gravearbeider.

Støyende arbeider
Dessverre må naboer i området tåle en del støy mens arbeidet pågår. Bråket stammer hovedsakelig fra spuntingen som utføres i forbindelse med kummene som skal ned i bakken og pigging av fjell. En spunt er en støttekonstruksjon av stål som brukes for å holde løsmassene unna graveområdet for å sikre anleggsarbeiderne, selve konstruksjonen og ivareta eksisterende bebyggelse. Det bråker når prosjektet legger spunten fordi den blir slått og vibrert ned i bakken.

Fra Oslo kommune Bydel Frogner har Sporveien forøvrig fått dispensasjon for bygge- og anleggsstøy i Bogstadveien.

Her spuntes det i Jacob Aalls gate rundt byggegropen hvor kummen skal ned i bakken.

Full drift i hele sommer 
Anleggsarbeidet vil pågå for fullt i fellesferien. Prosjektet ønsker alle en riktig god sommer!

Les også: Nå er det Majorstuen sin tur
Les også: Om Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter