Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Byggearbeidene i Thorvald Meyers gate pågår i hele sommer, både i selve kjørebanen og på fortauene.Bymiljøetaten er byggherre for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate og arbeidene er godt i gang. Byggearbeidene er inndelt i faser og prosjektet er nå godt inne i fase 1b, som omfatter området fra Thorvald Meyers gate mellom Nordre gate og Sofienberggata i sør, til Seilduksgata i nord.

I andre etappe av arbeidet med fase 1b er det frem til nå gjennomført følgende:

  • Oppgraving nordover fra Grüners gate.
  • Etablering av nye føringsveier for kabler og rør under bakken.
  • Ferdigstilt overvannssystem.
  • Åpnet Sofienbergkrysset og stengt krysset ved Helgesens gate.
  • Lagt nye stikkledninger for vann etter avtale med gårdeiere.

Hva skal utføres videre i juli? 
Arbeidene i sommer vil først foregå i selve kjørebanen på østsiden fra midt i gaten, i kjøreretningen fra sentrum. Her består arbeidene i hovedsak av støping av betongplate for trikken, legging av trikkeskinner og til slutt asfaltering. 

Når dette arbeidet er gjort, flyttes anleggsarbeidene til fortausarealet på samme strekning. Her vil det arbeides helt inntil bygningene. Det skal stedvis skiftes ut masse og bygges opp med nytt underlag for legging av betong og granittheller. 

Les også: Alt om prosjekt Thorvald Meyers gateDet er allerede steinsatt et felt med granittstein utenfor Metodistkirken som viser hvordan sluttresultatet for fortauene i denne fasen vil se ut.

I tillegg starter jobben med å legge fortau langs Olaf Ryes plass på vestsiden inn mot parken. I sommer planlegges det også å lage trikkespor på underlag med brostein for å teste en ny metode for sporbygging. Testfeltet for denne løsningen vil bli utført mellom Helgesens gate og Seilduksgata på østsiden.

Arbeidstid i hele sommer
Byggearbeidene i Thorvald Meyers gate vil pågå i hele sommer, men det vil være noe redusert drift. Arbeidene foregår mellom klokken 07.00–19.15 mandag til fredag, og klokken 07.00–18.00 på lørdager. Daglig pause i arbeidene er planlagt å være mellom klokken 11.00-11.30 og klokken 16.00-16.30.

Varelevering 
Bymiljøetaten legger til rette for varelevering i sidegatene (se kart under). Er det behov for bistand kan man kontakte entreprenør for tilrettelegging via Marit.Lofthus@isachsenas.no 24 timer i forkant.

20. august: Oppstart fase 1c
Når byggearbeidene i fase 1b er ferdige, er det umiddelbart oppstart av fase 1c, etter planen fra 20. august i år. I fase 1c vil arbeidene foregå på vestsiden fra midt i Thorvald Meyers gate, i kjøreretningen mot sentrum, og helt inn til bygningene fra mellom Nordre gate og Sofienberggata i sør, til mellom Helgesens gate og Seilduksgata i nord. I tillegg ferdigstilles trikkeholdeplassen på Olaf Ryes plass. 

Olaf Ryes holdeplass vil i fase 1c åpnes for bruk før Schous plass legges midlertidig ned under arbeidene i fase 2. Dette innebærer blant annet omlegging av klatrevekselen. Trikken vil da gå på begge spor i to døgn. Det vil pågå nattarbeid i denne perioden og det må påregnes støyende arbeid. Et eget varsel om dette arbeidet blir sendt til alle som blir berørt.

Kan komme endringer 
Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i tidspunkter og planer. Større endringer vil bli varslet til berørte parter så snart de eventuelt foreligger. 

Veien videre 
Hele fase 1 er planlagt avsluttet ved årsskiftet og Bymiljøetaten planlegger å starte arbeidene i fase 2 i begynnelsen av januar 2020. Hele Thorvald Meyers gate-prosjektet er planlagt avsluttet våren 2021.

Nyhetsbrev for Thorvald Meyers gate
Vil du vite mer om arbeidene som pågår i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka? Du kan registerere din e-postadresse og få tilsendt nyhetsbrev om fremdriften ved å klikke her og melde deg på.

Les også: Byggeplass er blitt kunstgalleri
Les også: Slik blir nye Thorvald Meyers gate


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter