Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Mandag 2. september tas den midlertidige trikketraseen i Christian Krohgs gate og Stenersgata i bruk og snart er strekningen mellom Tinghuset og Tullins gate ferdig, et halvt år før tiden. Dette er to av åtte infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet som pågår nå, les mer om dem her.


Oppgradering og fornyelse av trikkeskinner, gater og byrom er godt i gang. Prosjektet i Storgata runder en viktig milepæl når det midlertidige trikkesporet i Christian Krohgs gate og Stenersgata står ferdig. Bymiljøetaten er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av Storgata-prosjektet og lover at alt skal være klart for trikkedrift på det midlertidige sporet fra og med mandag 2. september.

Etter at den midlertidige trikketraseen er tatt i bruk, vil all trikkedrift flyttes over til det midlertidige trikkesporet og oppgraderingen av selve Storgata starter.

Les mer: Alt om Storgata-prosjektet
Les også: – Storgata blir grønnere og tryggere

Se oversikt:

Status i alle de pågående infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet

 

 Mer om Storgata-prosjektet: Slik ser det ut akkurat nå:


Stenersgata er så godt som ferdigstilt. Til høyre i bildet ses veggfeste for trikkens kjøreledning som er hengt opp i hele den midlertidige trikketraseen. 

Snart er anleggsarbeidene i den østre delen av kvartalet ferdig og byggegjerdene kan fjernes. 

Hit, men foreløpig ikke lenger. Trikkeskinnene i Stenersgata blir koblet sammen med de eksisterende trikkeskinnene i Nygata i slutten av august.

Slik skal resultatet i Storgata bli til slutt, med en ny, oppgradert holdeplass som erstatter dagens Brugata holdeplass. Som del av Storgata-prosjektet skal det også gjøres omfattende arbeider under bakken med utskifting av gamle vann- og avløpsrør. Hele prosjekt Storgata er planlagt ferdigstilt i 2021.

Testkjøring av nye trikker
Oslo kommune har gitt Sporveien ansvaret for å lede Trikkeprogrammet. Den første nye trikken er planlagt levert til Oslo for testkjøring vinteren 2020/2021, og fremdriften er god.

– Før de nye SL18-trikkene kommer for testkjøring i 2020/2021 vil de fleste infrastrukturprosjektene være ferdige. Resten ferdigstilles parallelt med innfasingen av de nye trikkene. Vi samarbeider tett med Bymiljøetaten, Vann- og avløpsetaten og Ruter om gjennomføringen av alle infrastrukturprosjektene. Alt ligger dermed til rette for at testingen av de nye trikkene vil kunne gjennomføres som planlagt, sier Torgeir Kristiansen, konserndirektør kommunikasjon og samfunn i Sporveien.

Gjennom Trikkeprogrammet skapes Fremtidens byreise
Oppgraderte gater, fortau og byrom legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk. Begrepet «Fremtidens byreise» omfatter alt Trikkeprogrammet består av.

– Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Det betyr at kunder og reisende om få år kan glede seg til nye, moderne trikker, et kollektivtilbud med plass til flere og en investering som er økonomisk forsvarlig. Det er forståelig at mange synes det er krevende å bo og bevege seg i områder der det bygges og er redusert fremkommelighet. Vi forstår at dette kan være utfordrende og beklager ulempene som anleggsarbeidene medfører. På den annen side håper vi at de fleste vil kunne glede seg over sluttresultatene og til at Oslo får en ny og moderne trikkepark, sier Torgeir Kristiansen i Sporveien.

Les mer om Trikkeprogrammet på www.fremtidensbyreise.no


Les også: Alt om Trikkeprogrammet
Les også: Fremtidens byreise på 1-2-3


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter