Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien har mandag 2. september signert kontrakt med Trasé AS om oppgradering av trikkesporene mellom Vitaminveien og Åsengata nedenfor Storokrysset.God stemning etter kontraktsigneringen, fra venstre prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien og daglig leder Rafal Superson i Trasé AS.

Prosjekt Grefsenveien nedre har anleggsstart i september og de første forberedende arbeidene starter denne uken. Oppgraderingen av trikkesporene på strekningen fra Åsengata til Vitaminveien er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

Sporveien er byggherre for prosjektet Grefsenveien nedre, som omfatter utskifting og oppgradering av trikke-infrastrukturen på strekningen. Gamle og slitte trikkeskinner skal skiftes ut, noe som medfører fjerning av asfalt, legging av nye trikkeskinner, mindre gravearbeider, pigging og reasfaltering. Trikkesporene skal tilpasses og oppgraderes i egen, eksisterende trasé.

Oppgraderingen er planlagt ferdigstilt høsten 2021.

Les mer: Alt om prosjekt Grefsenveien

Kontrakt signert med entreprenør 
Mandag 2. september signerte Sporveien kontrakt med entreprenøren Trasé AS. Kontrakten har en verdi på 62,2 millioner kroner eks.mva.

– Vi gleder oss til å komme i gang med oppgraderingen av Grefsenveien nedenfor Storokrysset, sier prosjektleder Laila Nilssen i Sporveien. Hun leder Sporveiens prosjekt, Tilpasning nye trikker, som består av flere av Sporveiens vedlikeholdstiltak og oppgraderingsprosjekter. Disse skal gjennomføres før de nye, moderne trikkene kommer til Oslo.

– Trasé AS er en entreprenør vi har gode erfaringer med, blant annet som hovedentreprenør i prosjektene Frognerveien og Grensen og Kirkeristen, og som underentreprenør i prosjekt Holtet base. Dette er alle sammen prosjekter som er en del av Trikkeprogrammet, sier Laila Nilssen.

– Dette er en gledens dag. Vi er tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakt for oppgradering av prosjektet Grefsenveien nedre, og vi ser frem til å komme i gang med arbeidene, sier daglig leder Rafal Superson i Trasé AS.

Hensikten med prosjektet er ruste opp infrastrukturen slik at den tilfredsstiller dagens tekniske krav til avstand mellom det inngående og utgående trikkesporet, slik at to trikker kan møte hverandre uten problemer. Prosjektet er et ledd i opprustningen av trikkenettet i Oslo som skal utføres før 87 nye, moderne trikker blir faset inn fra og med 2020/2021.

Prosjekt i flere faser 
Prosjektet Grefsenveien nedre er delt opp i faser slik at strekningen fra Åsengata til Vitaminveien ikke blir berørt samtidig:

  • Mellom Åsengata og Sagene brannstasjon skal trikkesporet i retning sentrum byttes.
  • Mellom Sagene brannstasjon og Vitaminveien/Storo bru skal trikkesporene byttes i begge retninger, både inn og ut av sentrum.
  • Som del av prosjektet skal det skiftes fem kontaktledningsmaster og utføres nødvendige elektroarbeider som føringsveier i grunnen osv.
  • Det vil i alle faser bli lagt inn såkalte klatreveksler slik at trikkedriften opprettholdes på enkeltspor i anleggsperioden. Dette arbeidet vil periodevis skje om natten, og blir varslet på forhånd.

Trikken vil kjøre som normalt 
Trikken vil være i drift i anleggsperioden, men kjører på enkeltspor i begge retninger på strekningen der traseen til enhver tid oppgraderes. For bilister, gående og syklende kan det bli endringer i trafikkmønsteret mens arbeidene pågår.

Les også: Spørsmål & svar om Grefsenveien nedre
Les også: Oppgradering nedenfor Storokrysset


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter