Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Bymiljøetaten avslutter nattarbeidene i Thorvald Meyers gate tre netter før varslet dato. 


For et par uker siden varslet Bymiljøetaten om sterkt støyende nattarbeider på strekningen Grüners gate Seilduksgata, som del av oppgraderingen i Thorvald Meyers gate. Nå går arbeidet mot slutten og Bymiljøetaten kan gledelig meddele at de avslutter nattarbeidene tre netter før varslet dato. Siste natt med nattarbeider i denne omgang blir natt til fredag 13. september.

Les mer: Varsel om sterkt støyende nattarbeider

Siden oppstarten av nattarbeidene 2. september har mellom 15 til 20 mann jobbet på spreng for å få arbeidene ferdig til planlagt tid. Det har vært utfordringer med mye nedbør i perioden, men dette er blitt løst ved at man har gjort justeringer i arbeidsopplegget. Nedbøren har derfor ikke fått noen tidsmessige konsekvenser for fremdriften.

Takk til alle beboere
Bymiljøetaten er byggherre og ansvarlig for oppgraderingen av Thorvald Meyers gate. De vet at det er krevende for beboere som blir berørt av anleggesarbeidet og spesielt krevende når det er mye støy om natten. Bymiljøetaten ønsker derfor å rette en stor takk for tålmodigheten, både til dem som har bodd hjemme i perioden, og til dem som har valgt å benytte seg av tilbud om alternativt oppoholdssted.

Dette er gjort i perioden med nattarbeider

  • Etablert 175 meter med overvannsgrøft, inkludert tre overvannskummer som er koblet inn mot et fordrøyningsmagasin på Olaf Ryes plass.
  • Satt fem sandfang og koblet til fem sandfang fra siden på utgående trikkespor.
  • Ferdigstilt to vannledningskryssinger, i Grüners gate og Helgesens gate.
  • Satt fire kabeltrekkekummer i fortau ved inngående trikkespor i retning sentrum, med tilhørende støpte kabelkanaler under nytt trikkefundament til kabeltrekkekummer mellom spor.
  • Fylt opp med nytt forsterkningslag, rettet av, armert og klargjort for støp av ny betongplate for trikken (mye av platen er støpt på dagtid i samme periode).
  • Trukket jordingskabler i ferdige traseer fra Sofienberggata og opp forbi Grüners gate.
  • Hengt opp nye bærevaiere for gatelys fra Søndre gate til Sofienberggata.
  • Fjernet trær og klargjort for nye mellom Søndre gate og Nordre gate.

Bildet viser en overvansskum som er satt på plass i grøften.

Her er overvannskummen ferdig plassert i påvente av at det skal støpes ny fundamentplate for trikken.

Her legges det overvannsrør.

Bildet viser armering av fundamentplaten for trikken, som ligger under trikkeskinnene.

Veien videre
I de nærmeste ukene skal det gjennomføres steinsetting, støping av fundamentplate og sveising og bygging av trikkeskinner.

Bymiljøetaten sluttfører arbeidet med midtre del av Thorvald Meyers gate, det vil si fase 1, før jul og starter deretter umiddelbart opp med fase 2, nedre del av gaten.

Les mer: Om prosjekt Thorvald Meyers gate

Når arbeides det i Thorvald Meyers gate?
Bymiljøetaten er tilbake i normal drift fra førskommende lørdag morgen 14. september. Ordinær arbeidstid er fra klokken 06.45–19.15 mandag til fredag, og fra klokken 06.45–18.15 på lørdager. Det er pauser i arbeidet mellom klokken 11.00–11.30 og klokken 16.00–16.30.

Hvem kan jeg kontakte?
Har du spørsmål om arbeidene og sikkerheten i Thorvald Meyers gate-prosjektet? Send en e-post til nabokontakt: Marit.Lofthus@isachsenas.no

Har du spørsmål om hvorfor og hvordan Thorvald Meyers gate oppgraderes, eller har andre spørsmål til Bymiljøetaten som byggherre? Send en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no

Les også: Arbeider for fullt på Løkka
Les også: Slik blir nye Thorvald Meyers gate


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter