Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Natt til tirsdag 24. september blir det utført støyende arbeider i Grefsenveien og Sandakerveien.


De kommende nattarbeidene natt til tirsdag 24. september skjer mellom klokken 01.00–06.00 på strekningen fra Grefsenveien 15 til Sandakerveien 67. Trikken vil kjøre som normalt fra cirka klokken 04.30. 

Arbeidene er en del av Grefsenveien nedre-prosjektet og gjelder etablering av enkeltspor for trikken. Forberedende arbeider starter mandag 23. september.

Les mer: Alt om prosjekt Grefsenveien nedre

Sporveien er byggherre for Grefsenveien nedre-prosjektet og beklager ulempene som arbeidene måtte medføre.

Kartet viser hvor det skal monteres klatreveksler for trikken natt til 24. september 2019.


Hva skal gjøres i Grefsenveien nedre-prosjektet?

Trikkesporene i Grefsenveien og Sandakerveien på strekningen fra Åsengata til Vitaminveien skal oppgraderes, og gamle og slitte trikkeskinner skal skiftes ut. Dette medfører fjerning av asfalt, legging av nye trikkeskinner, mindre gravearbeider, pigging og reasfaltering. Trikkesporene skal oppgraderes i egen, eksisterende trasé.

Byggearbeidene er delt opp i faser slik at prosjektet unngår å berøre hele strekningen samtidig.

Les også: Spørsmål & svar om Grefsenveien nedre-prosjektet

Hvorfor nattarbeider?
Inn- og utlegging av såkalte klatrespor skjer for å klargjøre for trikkedrift på enkeltspor. I løpet av byggeperioden vil trikken kjøre som normalt i Grefsenveien og Sandakerveien, men på enkeltspor. Arbeidet med legging av klatrespor vil skje om natten for å sikre fremkommeligheten til trikken på dag- og ettermiddagstid.

For bilister, gående og syklende kan det bli endringer i trafikkmønsteret mens arbeidene pågår, følg skilting i området.

Ved behov for å utføre arbeider som medfører overskridelse av gjeldende støygrenser for bygge- og anleggsstøy, må det sendes inn søknad. Sporveien er byggherre og forholder seg til krav fra Bydelsoverlegen og støydispensasjon.

Det blir informert om nattarbeider til berørte naboer via nabovarsler i forkant av de planlagte arbeidene.

Les også: Oppgradering nedenfor Storokrysset
Les også: Kontrakt signert i dag


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter