Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Snart er det klart for anleggsarbeid og oppgradering av trikkeskinnene nær Konows gate, ved Oslo Hospital holdeplass.


Fra månedsskiftet september/oktober i år er det planlagt oppgradering av trikkesporene på en cirka 150 meter lang strekning på trikkens linje 18 og 19 til Ljabru. Årsaken er at Sporveien skal forskyve og oppgradere det inngående trikkesporet i retning sentrum. Arbeidet gjøres for å skifte ut gamle og slitte trikkeskinner, og for å tilfredsstille dagens krav til avstand mellom trikkesporene, slik at to trikker kan møte hverandre uten problemer.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2019/2020 og vil pågå i trikketraseen ved rundkjøringen der Kongsveien, Mosseveien, Konows gate og Oslo gate møtes, nær trikkestopp Oslo Hospital.

Les mer: Alt om prosjekt Konows gate


Midlertidig trikkedrift på enkeltspor Natt til 1. oktober er det planlagt å legge inn en såkalt klatreveksel for trikken slik at den kan kjøre på enkeltspor i anleggsperioden.

Når enkeltsporet er lagt inn, vil trikken kjøre på dette ene sporet frem til fotgjengerovergangen før holdeplassen Oslo Hospital, der eksisterende overkjøringsspor vil bli benyttet.


Mens trikken kjører på ett spor i begge retninger, gjennomføres anleggsarbeidet på det andre sporet. Arbeidet innebærer blant annet fresing av asfalt, bytting av spor, flytting av kantstein, graving, justering av to kummer og reasfaltering. Det er foreløpig usikkert om det er behov for å bytte ut betongplaten under trikkesporet. Dette vil bli avklart i forbindelse med prøvegraving.

Sikkerhet og påvirkning for trafikanter Anleggsområdet ligger langs Kongsveien, som benyttes av mange syklister. Prosjektet vil vurdere fortløpende om det er behov for trafikkvakter i forbindelse med gjennomføringen av oppgraderingsarbeidene.

For bilister blir to kjørefelt til ett i rundkjøringen til og fra Konows gate. Det er ikke planlagt andre endringer i trafikkmønsteret. Adkomst for syklister og gående opprettholdes som normalt og trikken går som vanlig, men på ett spor i begge retninger.

Det er ikke planlagt nattarbeid, med unntak av monteringen av den midlertidige klatrevekselen og ved uttak av denne når prosjektet er ferdigstilt.

Les også: Fremtidens byreise på 1-2-3
Les også: Full fart i Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter