Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Barna på Disen barneskole fikk en innføring i viktigheten av å se seg ekstra godt for når de befinner seg nær anleggsmaskiner.


Det var de aller yngste barna på Disen skole som onsdag 9. oktober fikk besøk av Sporveien-prosjektet som oppgraderer Grefsenveien mellom Storo og Disen vendesløyfe. Hensikten med skolebesøket var å bevisstgjøre barna om farene ved å oppholde seg nær store anleggsmaskiner og lastebiler.

Bak arrangementet på Disen skole står Sporveien sammen med entreprenøren Implenia. Tilsvarende skolebesøk vil bli gjennomført senere i høst for barn på 1., 2. og 3. trinn ved Kjelsås skole.

Les mer: Alt om oppgraderingen av Grefsenveien ovenfor Storokrysset

Bevisstgjøring og blindsone-test
Barna fikk først møte en dreven lastebilsjåfør som fortalte om hvordan det er å kjøre stor lastebil i tettbebodde strøk med mange barn. Han kom inn på hva som er spesielt viktig for dem å være klar over når de beveger seg i nærheten av en stor anleggsbil, og ga konkrete eksempler på farlige hendelser han hadde opplevd. Etterpå gjennomførte barna en blindsone-test, hvor de fikk plassere ut kjegler for å markere hvor de ble usynlige for sjåføren.

– Hensikten med skolebesøket var å bevisstgjøre barna på noen av forskjellene mellom anleggsmaskiner og personbiler, sier Sven Øvergaard fra Sporveien og kommunikasjonsansvarlig for prosjektet mellom Storo og Disen.

– Blant annet opptrer anleggsmaskiner mer uforutsigbart enn biler. Lastebiler kan plutselig stoppe for å rygge eller snu, og gravemaskiner kan svinge til siden. Det betyr at barna må være ekstra varsomme når de befinner seg i nærheten av slike kjøretøy. Det er også flere og større blindsoner på en lastebil. Tidligere har vi oppfordret syklistene som sykler gjennom anleggsområdet om å vise mer varsomhet. Nå tenkte vi det var viktig å ta turen til noen av barna i området, sier Sven Øvergaard.

Trafikkvakter i anleggsområdet
Siden Sporveien og prosjektet ikke kan sperre av hele anleggsområdet fysisk, fordi det i traseen må gå kollektivtrafikk samt være rom for syklister, fotgjengere og beboere som skal inn til eiendommene sine, har prosjektet brukt mye ressurser på trafikkvakter som passer på når anleggsmaskinene er i sving.

– Det er utfordrende å håndtere trafikk gjennom anleggsområdet. I tillegg skjer det ofte trafikkomlegginger hvor veiene som krysser Grefsenveien stenges, gjenåpnes og stenges på nytt. Endringer i kjøreretninger skjer også av og til, og alt dette bidrar til at bilister og gående ofte må legge om vanene, sier Øvergaard.

God trafikksikring er en miks av flere tiltak
Det pedagogiske opplegget med barna på Disen skole innebærer selvsagt ikke at prosjektet nedprioriterer andre trafikale tiltak. God trafikksikring omfatter bruk av flere virkemidler, og prosjektet har gjennomført en rekke tiltak for å sikre fotgjengere.

Spesielt relevant for barna på Disen skole er at Sporveien, i samarbeid med Bymiljøetaten, fikk utbedret krysset Kjelsåsveien/Aschehougs vei med kantstein for å hindre biler i å «kutte svingen». Dette hendte ofte tidligere, med det resultat at bilene ofte kom for nær barna. På denne korte strekningen i Aschehougs vei der mange av Disen-barna ferdes, ble i tillegg alle parkeringsplassene fjernet for å bedre sikten. Ved to sentrale fotgjengerfelt i Kjelsåsveien er det også satt opp såkalte see me-skilt, ett på hver side av veien, som blinker når fotgjengere kommer nær skiltene.

– Fjerning av parkerte biler er noe av det mest kraftfulle vi kan gjøre for å sikre små barn, siden de blir lite synlige mellom bilene. I løpet av anleggsperioden har vi fjernet flere hundre parkeringsplasser, men det går jo en grense for bruk av denne type tiltak siden folk uten parkeringsmuligheter på egen eiendom tross alt må kunne parkere et sted. Utfordringen med å fjerne parkeringsplasser er at de berørte bilene forflytter seg til andre veier og kanskje forverrer situasjonen der, sier Øvergaard.


Hele området mellom lasteplanet og kjeglene er blindsoner for små barn.

Refleksvestkampanje i høst
Utover besøkene på Disen og Kjelsås barneskoler ønsker Sporveien i høst å gjenta refleksvestaksjonen sammen med de tre barneskolene i området. Her blir voksne som følger de yngste barna til skolen ikledd refleksvester med et tydelig 30-soneskilt på ryggen. Det er bestilt 300 vester, 100 til hver av skolene Disen, Grefsen og Kjelsås, og når disse benyttes vil bilistene møte flere hundre «gående 30-sone-skilt» i området.

– Sist vinter gikk jeg sammen med en følgegruppe med refleksvester til Grefsen skole, og erfaringene var meget positive. Mange bilister slakket åpenbart ned på farten da de oppdaget disse voksne som på en svært tydelig måte markerte at her går det skolebarn, avslutter Øvergaard.

Les også: Full fart i Trikkeprogrammet
Les også: Flere tusen besøkte Rådhusplassen


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter