Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Sporveien samarbeider med skolene Disen, Grefsen og Kjelsås om utdeling av refleksvester. Målet er å få bilistene i Grefsenområdet til å lette på gasspedalen.Følgegruppe med refleksvester på vei til Grefsen skole en tidlig morgen (foto: Paal Ritter Schjerven).

Refleksvestaksjonen 2019 er i gang i Grefsenområdet. Startskuddet gikk på gårsdagens nasjonale refleksdag og kick off for aksjonen er denne uken. Flere hundre foreldre og foresatte har fått utdelt refleksvester med et tydelig 30-sonesymbol på ryggen som skal brukes når de følger barna til skolen. Sporveien står bak aksjonen, i samarbeid med de tre barneskolene i området, Disen, Grefsen og Kjelsås.

Beboerne i Grefsen- og Kjelsås-området har i snart ett år opplevd en svært krevende trafikksituasjon på grunn av pågående anleggsarbeider i Grefsenveien. Det skyldes at utkjøringen fra Grefsenveien til Storokrysset ble stengt før jul i fjor, noe som medførte at flere tusen bilister som hver eneste dag benyttet denne ruten måtte velge andre omkjøringsveier.

Les mer: Om oppgraderingen av Grefsenveien

Ekstra krevende er det at de gjenværende utfartsveiene er lite egnet for å håndtere en så kraftig trafikkøkning. Flere av veiene i området er smale og uoversiktlige, det mangler fortau flere steder og området preges av mye gateparkering.

– Trafikkendringen har medført betydelig mer biltrafikk på disse veiene hvor det ferdes mange skolebarn, sier Sven Øvergaard fra Sporveien, kommunikasjonsansvarlig for prosjektet mellom Storo og Disen.

Mange tiltak er innført
For å sikre fotgjengere bedre har Sporveien, sammen med Bymiljøetaten, gjennomført mange tiltak. Et stort antall parkeringsplasser er fjernet, enkelte farlige kryss er utbedret, det er etablert midlertidige fartshumper og satt opp såkalte see me-skilter for å synliggjøre noen fotgjengerfelt bedre. I tillegg har Sporveiens to oppgraderingsprosjekter i Grefsenveien brukt betydelige ressurser på trafikkvakter som følger med på anleggstrafikken og hjelper barna over veien, sier han.

Dialog med skolene er prioritert. Det resulterte blant annet i en refleksvestaksjon sist vinter, samt skolebesøk på Disen skole i forrige uke der første- og andreklassingene lærte om blindsoner i nærheten av lastebiler.

Les mer: Lærte skolebarna om trafikksikkerhet

– Sporveien har et stort fokus på trafikksikkerhet, men siden Grefsen- og Kjelsås-området er stort og veiene mange må vi erkjenne er det umulig å gjøre sikringstiltak alle steder hvor det ferdes skolebarn. Prosjektene må finne en balansegang mellom fremkommelighet og trafikksikkerhet. Fotgjengerne skal kunne ferdes trygt, samtidig som bilistene må komme frem. Bileiere må også kunne parkere et sted, sier Øvergaard.

Bilistenes holdninger betyr mest
Den største risikoen er farten enkelte bilister holder. I altfor liten grad tas det hensyn til at små barn går langs veiene. Det bekrefter foreldre som Sporveien har vært i kontakt med, samt observasjoner prosjektene har gjort på befaringer.

God trafikksikring er en miks av flere tiltak, men den viktigste faktoren er utvilsomt sjåførenes holdninger, ikke antall fartshumper. Sjansen for å bli bøtelagt på småveier er dessverre også liten, mener Øvergaard.

– Et eksempel er Lettvintveien hvor vi mottok flere bekymringsmeldinger om farten enkelte bilister holdt. Vår trafikkmåling der registrerte også en bilist i 71 km/t i 40-sonen. Her ble det etablert to fartshumper samt innført 30-sone, men fremdeles kommer det meldinger om bilister som kjører altfor fort i Lettvintveien. Nå som det blir mørkere og glattere på veiene oppfordrer jeg alle bilister om å kjøre mer aktsomt.

Fortsatt er det ganske lyst om morgenen, men når høstmørket kommer for fullt vil refleksvestene lyse opp og skape oppmerksomhet (foto: Paal Ritter Schjerven).

Flere hundre «gående 30-soneskilt»
Til årets refleksvestaksjon har Sporveien trykket opp 320 refleksvester i voksen størrelse. Alle årets førsteklassinger ved Disen, Kjelsås og Grefsen skoler har fått en refleksvest med hjem, for å gi til sine foreldre/foresatte.

– I denne aksjonen ønsker vi at alle foreldre/foresatte som følger barna til skolene, bruker vestene – for å minne bilistene om at her ferdes det skolebarn. Baksiden av refleksvesten er preget av et tydelig 30-soneskilt. Det er altså de voksne som skal bruke vestene – ikke barna selv. Barna har ofte egne refleksvester, sier han.

Sporveien og skolene håper at mange av de voksne som mottok en slik vest sist vinter vil fortsette å bruke den dette skoleåret. Det oppfordres videre at vester fra siste skoleår som ikke tas i bruk nå leveres tilbake til skolen slik at andre får nytte av den.

– Forhåpentligvis vil vi i Grefsen- og Kjelsås-området hver eneste morgen fremover se hundrevis av «gående 30-soneskilt». Effekten i fjor var meget positiv. Et stort 30-sonesymbol på voksne menn og kvinner ga en stor stoppeffekt på bilistene, sier Øvergaard.

Til venstre rektor Are Enger ved Grefsen skole i prat med Martinus Ringsby, Ludvig Ombustvedt Heen og Edvard Tveit-Schjerven, alle fra klasse 2B på Grefsen skole (foto: Paal Ritter Schjerven).

Del av Trikkeprogrammet
Oppgraderingen av Grefsenveien er del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen. Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av infrastrukturprosjektene i Grefsenveien.

Les også: Full fart i Trikkeprogrammet
Les også: Visjon om en grønnere by


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter