Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Anleggsarbeidet ved Konows gate er godt i gang. Det er ikke nødvendig å bytte ut betongplaten under sporene.


Under trikkeskinnene ligger det en såkalt fundamentplate i støpt betong. Når trikkeskinner skal oppgraderes, blir den eksisterende fundamentplaten undersøkt, for å se om den god nok for videre bruk eller om den må skiftes. 

I oktober i år startet oppgraderingen av trikkespor i prosjektet Konows gate i Gamlebyen. Nærmere bestemt langs traseen for trikkens linje 18 og 19 til Ljabru, ved Konows gate nær holdeplassen Oslo Hospital. I mange pågående infrastrukturprosjekter er fundamentplaten under trikkeskinnene så dårlig at den må skiftes, men i dette prosjektet er den vurdert som god nok.

Det betyr et mindre omfattende oppgraderingsarbeid. Anleggsarbeidet er nå i full gang, og trikken kjører på enkeltspor mens arbeidene foregår på trikkesporet i retning sentrum.

Les mer: Alt om prosjekt Konows gate

Rød markering i kartet viser hvor det arbeides på trikkesporet.

Arbeidet i Konows gate-prosjektet har til hensikt å forskyve og oppgradere det inngående trikkesporet i retning sentrum. Arbeidet gjøres for å skifte ut gamle og slitte trikkeskinner og for å tilfredsstille nye krav til avstand mellom inngående og utgående trikkespor, slik at to trikker kan møte hverandre uten problemer.

Arbeidene er i rute, som betyr ferdigstilling av prosjektet ved årsskiftet 2019/2020.

Les også: Anleggsarbeid ved Konows gate

Arbeidet pågår i trikketraseen ved rundkjøringen der Kongsveien, Mosseveien, Konows gate og Oslo gate møtes, nær trikkestopp Oslo Hospital.

Eksisterende overkjøringsspor tas i bruk av trikken opp mot holdeplassen Oslo Hospital. Les mer om arbeidene ved Konows gate på informasjonssiden om prosjektet

Les også: Fremtidens byreise på 1-2-3
Les også: Sporveien med refleksvestaksjon


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter