Hopp til innhold Hopp til hoved meny Gå til Søk Hopp til kontaktinformasjon
Du bruker en utdatert versjon av Internet Explorer. Noen funkjsoner fungerer kanskje ikke som de skal. Vennligst oppgrader for en raskere og bedre opplevelse.

Sporveien består av forskjellige virksomheter

Dette er brødsmuler for å hjelpe deg å navigere


Torsdag 28. november går startskuddet for oppgraderingen av den nedre delen av Thorvald Meyers gate.Fase 2 i oppgraderingen av Thorvald Meyers gate omfatter strekningen fra midt mellom Sofienberggata og Nordre gate ned til Søndre gate.

Denne delen av Thorvald Meyers gate vil fra oppstarten av den nye fasen bli stengt for all gjennomkjøring i anleggsperioden. Samtidig blir trikkeholdeplassen på Schous plass midlertidig lagt ned. Schous holdeplass gjenåpner i ny drakt når oppgraderingen i nedre del av Thorvald Meyers gate er ferdigstilt.

Trikkeholdeplassen på Olaf Ryes plass gjenåpner samtidig som Schous plass legges ned.

Nattarbeider i to netter
For å klargjøre for arbeidet i fase 2 må det utføres forberedende arbeider med en klatreveksel for trikken slik at den kan kjøre på riktig spor i den delen av gaten som skal oppgraderes. Dette arbeidet må gjøres om natten når trikken er ute av drift. 

Tidspunktet for nattarbeidene er satt til natt til 26. november og natt til 28. november. Det vil ikke bli arbeidet natt til 27. november.

  • Natt til tirsdag 26. november: Nattarbeider i tidsrommet kl 01.00–05.00.

  • Torsdag 28. november: Arbeidene starter kl 20.00 om kvelden og pågår frem til den første trikken starter å kjøre cirka kl 05.00.

Dette skal gjøres i fase 2
Bymiljøetaten er byggherre for oppgraderingsarbeidene i Thorvald Meyers gate. I fase 2a vil arbeidene foregå på vestsiden fra midt i gaten (kjøreretning til sentrum) og helt inn til bygninger fra mellom Nordre gate og Sofienberggata i nord, og ned til Søndre gate i sør.

I fase 2b er det planlagt at arbeidene foregår på østsiden fra midt i gaten (kjøreretning fra sentrum) og helt inn til bygninger fra Søndre gate i sør til mellom Nordre gate og Sofienberggata i nord.

Les også: Mer om oppgraderingen av Thorvald Meyers gate

Strekningen markert med blått og grønt i kartet viser området for arbeidet i fase 2.

Dette skal gjøres fra 28. november og frem til jul 
Gatedekket på vestsiden fra utestedet Memphis til Nordre gate skal rives. Det skal fjernes masse og legges såkalte føringsveier i ytterkanten av fortauet. Deretter skal det settes kantstein og fylles igjen.

Fortauet blir smalt på denne strekningen mens arbeidene pågår. Når arbeidet på fortauet er ferdigstilt. begynner arbeidet med sporbygging i veibanen. Det innebærer fjerning av masse og gamle trikkeskinner, forskaling, påfyll av betong, asfaltering, fresing og fuging og legging av nye skinner.

I anleggsperioden vil Bymiljøetaten veksle mellom å holde kryssene Nordre gate og Korsgata åpne. Det vil alltid være ett krysningspunkt åpent for kjøring i begge retninger.


Når anleggsarbeidene i Thorvald Meyers gate er ferdigstilt, blir det plantet trær som blomstrer om våren og som skal være enkle å vedlikeholde. 

Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate skjer i faser og er planlagt ferdigstilt som helhet i 2021. Trikk og fotgjengere skal prioriteres og både gaten, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes.

Les også: Slik blir nye Thorvald Meyers gate
Les også: Full fart i Trikkeprogrammet


Dette var slutt av innholdet. Footeren starter